Z analýz získáme základní stavební pilíře navrhovaného řešení. Ať už jde o návrhy úprav webu, řešení nového e-shopu, nebo úpravy cílení a komunikace. Analýzy poskytnou odpovědi i na to, které online kanály jsou pro klienta vhodné, komu, co a jak má komunikovat. V neposlední řadě zjistíme informace o konkurenci a jejích aktivitách.

 

„Poradenství společnosti Effectix využíváme opakovaně už čtvrtým rokem, díky čemu se nám daří efektivně využívat prostředky investované do marketingu.“

Radek Vytiska, Specialista Online marketingu

Jak postupujeme

 • Zadání klienta
  Před každou analýzou potřebujeme vědět, co klient chce řešit. Trápí ho pokles návštěvnosti, nízký konverzní poměr webu, neví, jak vytěžit určitý kanál? Nebo jen chce vědět, co dělá konkurence? Neděláme analýzy jen pro analýzy samé. Vždy musí mít konkrétní účel a přínos pro klientovo podnikání.
 • Návrh postupu
  Na základě zadání klienta a seznámení se s jeho podnikáním připravíme sadu hypotéz, které následně ověřujeme, případně vyvracíme.
 • Data
  Vycházíme z naměřených dat. Jestliže nejsou k dispozici, je nutné alespoň naprosto nezbytná data získat. Pokud klient má dostatek dat, vycházíme z nich. Pokud data chybí, analýzu odložíme, než budeme mít dostatek dat. Kvantita a typ dat vždy záleží na tom, o jakou analýzu se jedná.
 • Konkrétní doporučení
  Jakmile identifikujeme příčiny problému nebo příležitosti pro zlepšení, navrhneme konkrétní kroky, které bude třeba udělat. Poradíme, jak aplikovat a realizovat doporučení. Účelem analýz není, aby skončily v šuplíku. Musí se s nimi aktivně pracovat.

Kontaktujte násMáte zájem o komplexní analýzu?

Produkty

 • Analýza použitelnosti stávajícího webu / e-shopu
  Analýza použitelnosti vychází z naměřených reálných interakcí uživatelů s webem nebo e-shopem. Na základě zjištěného chování uživatelů navrhneme takové úpravy webu, které zlepší konverzní potenciál, usnadní uživatelům dosažení cíle, případně budou uživatele motivovat k další akcím. Vždy připravujeme konkrétní návrhy, co a jak upravit. Pro názornost připravujeme ilustrace konkrétních úprav, dáváme příklad best practices. Finální úprava a programátorské zapracování je vždy na dodavateli webu.
 • Návrh struktury nového webu
  Při přípravě nového webu je správná struktura zcela zásadní. V pozdějších fázích je úprava struktury webu náročná a obvykle provázená propady v návštěvnosti i v tržbách. V rámci návrhu struktury nového webu připravíme diagram ideální struktury, tak aby byla pro uživatele logická a usnadnila realizaci dalších marketingových aktivit (SEO, PPC, Sociální sítě, atd.).
 • Komplexní analýza konkurence
  Připravili jsme produkt, který pomáhá podnikatelům získat informace o konkurenci. Vybranou konkurenci (vybere klient nebo my) vyhodnotíme z několika různých pohledů a srovnáme s podnikáním klienta. Odpovídáme na otázky jak konkurence akvizuje klienty, přes jaké kanály, jaké metody používá a v čem je horší nebo lepší než klientovo podnikání. Klient dostane všestranný přehled o jeho konkurenci, ze který mu zásadně pomůže ve strategických rozhodnutích.
 • Technický audit
  Technický audit se oproti velké SEO analýze zabývá pouze dílčí problematikou technické stránky webu. Cílem technického auditu je poskytnou klientovi informace o chybách na webu a možnostech vylepšení webu z hlediska nalezitelnosti v přirozeném vyhledávání.
 • SEO analýza
  Kompletní SEO analýza představuje základ pro další optimalizaci webu. SEO analýzu vždy pojímáme komplexně. Řešíme technickou stránku webu, vyhodnocujeme uživatelské interakce, navrhujeme práci s obsahem, vyhodnocujeme odkazový profil a navrhujeme další práci s ním. Cílem SEO analýzy je, aby klient získal ucelený přehled o jeho webu i externích vlivech na něj.Součástí kompletní SEO analýzy je samozřejmě i analýza klíčových slov. Vycházíme z již naměřených dat (Google Analytics, Google Search Console, heat mapy, klíčová slova a další). Čím více jich máme, tím přesnější doporučení jsme schopni dát.
 • Analýza sociálních sítích
  Klient dostane podrobný rozbor kvality, dosahu a obsahu komunikace na sociálních sítích. Navrhneme konkrétní tipy pro zlepšení kvality i efektivity komunikace, připravíme návrhy témat i celých tematických oblastí komunikace. Vyhodnotíme a doporučíme vhodné sociální sítě pro podnikání klienta.
 • Analýza zbožových srovnávače
  Vyhodnotíme působení klientova e-shopu na poli zbožových srovnávačů. Doporučíme vhodné srovnávače vzhledem k segmentu podnikání klienta. Připravíme doporučení, jak pracovat s produkty a jejich importem. Navrhneme, jak efektivně pracovat s proklikovými kampaněmi v rámci zbožových srovnávačů.

„S týmem společnosti Effectix jsme začali spolupracovat na podpoře našeho projektu Prague Car Festival. Díky pozitivní zkušenosti rozšiřujeme spolupráci i na další projekty.“

Martin Apeltauer, jednatel

Nástroje

 • Analytické nástroje
  Pracujeme s maximem dostupných nástrojů. Google Analytics jsou samozřejmost. Umíme Adobe Analytics. Využíváme data z Yandex Metrica.
 • Nástroje pro analýzu konkurence
  Pro analýzu konkurence využíváme celou řadu různých nástrojů, ať už se jedná o SimilarWeb, Marketing Miner, Trend Lucid nebo ZoomSphere.
 • Nástroje pro analýzu sociálních sítí
  ZoomSphere představuje náš švýcarský nůž pro analýzu sociálních sítí, kromě toho využíváme náhledy do konkrétních účtů na sociálních sítích.
 • Nástroje pro měření uživatelských interakcí
  Heat mapy a uživatelské interakce měříme v MouseFlow a Hotjar a Yandex Metrica.
 • Nástroje pro analýzu zbožových srovnávačů
  Nejvíce informací zjistíme přímo náhledem do účtů na zbožových srovnávačích. Kromě toho ale aktivně používáme Mergado a TrendLucid.

Možnosti spolupráce

 • Jednorázové analýzy
  Vždy chceme, aby klientův web fungoval co nejlépe. Proto klientů nabízíme i jednorázové analýzy ať už pro ně spravujeme jiné kanály nebo nikoliv. Zpracováváme i oponentní analýzy, když si klient není svým dosavadním dodavatelem jistý.
 • Ad hoc konzultace
  Pokud klient potřebuje vyřešit konkrétní problém, potřebuje konkrétní radu nebo jen další pohled na věc, jsme připraveni pomoci v rámci ad hoc konzultací.

Kontaktujte násMáte zájem o komplexní analýzu?

351klientů
za půl roku

30špičkových odborníků

11zemí
kde řešíme marketing

Poptejte nás

Zanechte nám kontaktní údaje a my se vám ozveme.