Co jsou to persony?

rozne persony

Víte, co jsou persony? Používáte je při tvorbě obsahu?

Tvorba person je jedním ze základních nástrojů, jak získat inspiraci pro tvorbu obsahu na web, ať už svůj, anebo na externí stránky. Persony vám pomůžou představit si reálně osobu, pro kterou obsah tvoříte. Obrovský přínos to představuje proto, že ušetříte čas, lépe se vám bude psát a díky tomu dosáhnete lepší konverze.

Poznáte persony a víte, jak je vytvořit? Základní chyba, kterou lidé často dělají je, že si pletou cílovou skupinu a personu. Cílová skupina se dá definovat jako více či méně, široké ohraničení skupiny lidí, kteří mají něco společného: věk, pohlaví, zájmy, zaměstnání, bydliště (často všechno tohle dohromady). Persona je (podle nás) typický představitel cílové skupiny.

 

Persony potřebujeme:

– Při grafické úpravě webu, aby se klient na něm rád pohyboval a s výsledkem, jaký od něho chceme
– Při tvorbě obsahu na web (abychom návštěvníka zaujali a dostal, co potřebuje)
– Při umístění externích článků, odkazů…
– Při cílení reklamy v obsahové síti (PPC reklama) a na sociálních sítích

A pro další způsoby, jako komunikovat naše sdělení těm správným lidem.

Jak tvoříme persony?

  1.  Určení cíle – co od návštěvníka webu chceme, aby udělal?
  2.  Sběr dat – POZOR! Tvorba person není jen vysníváni si někoho, ale vychází z reálných dat z oboru apod.
  3. Finální podoba persony – všechny informace, včetně zálib, negativních vlastnosti, ale také fotografie pro lepší představivost
  4. Pokud je to potřeba, můžeme mít více person

Nezapomeňte, že persona není vaše představa o ideálním zákazníkovi, ale osoba, která vám vyjde z důkladné analýzy ze širokého množství podkladů, jako jsou všeobecné statistiky i vaše vlastní, Google Analytics údaje, dotazníky, výzkumy z oboru, přehled konkurence, sociální sítě atd.

Pro konkrétní osobu, které vlastnosti i vzhled poznáme, tvoříme jednodušší, kratší, kreativnější, cílenější, tedy i úspěšneěší. A O TO JDE! Svůj produkt přece chcete dostat k relevantním osobám při co nejmenších výdajích. Neplýtvejte s nimi na lidi, kteří vaši reklamu a obsah neocení. Vytvořte si persony a uvidíte jak lehce vás napadnou nové způsoby komunikace s klienty. Když máte napsat osobní dopis, lehce ho vytvoříte pro kamaráda, kterého poznáte, než pro neznámou osobu. To stejné platí pro obsah v rámci vašeho byznysu. Když si na to sami netroufáte, ozvěte se nám a my vám pomůžeme.

Soňa Výhonská
Konzultant
sona.vyhonska@effectix.com