Analýzy

effectix logo

POMÁHAME WEBŮM RŮST

UX analýzy uživatelské přívětivosti, SEO a analýzy v širokém spektru vylepšování vašeho webu. Mimo jiné i získání relevantních údajů o vaší konkurenci, cílení a rozsáhlá data z trhu.

Heslo „kdo neměří, ten neřídí“ je klíčem k úspěchu v internetovém podnikání. Bez hloubkových analýz, které jsou základem a startovacím bodem efektivní propagace vašich projektů, není možné se posunout dál.

Z analýz získame základní stavební pilíře navrhovaného řešení. Ať už jde o návrhy úprav webu, řešení nového e-shopu, úpravy cílení, případně úpravu komunikace v souvislosti s konkurencí.

Analýzy nám dávají odpověď i na to, které online kanály jsou pro klienta vhodné, s kým a jak se má komunikovat, dále pak co dělá klientova konkurence na svých webech a sociálních sítích.

KONTAKTUJTE NÁS NAŠE REFERENCE

JAK POSTUPUJEME

ZADÁNÍ OD KLIENTA

Před každou analýzou potřebujeme vědět, co chce klient řešit. Trápí ho pokles návštěvnosti, nízký konverzní poměr nebo neví jak vytěžit určitý kanál? Chce jen vědět co dělá konkurence? NEDĚLÁME ANALÝZY PRO ANALÝZY! Analýza musí mít vždy konkrétní účel a přínos pro klienta a jeho podnikání.

NÁVRH POSTUPU

Návrh postupu vypracujeme na základě zadání klienta. Musíme se detailně seznámit s jeho podnikáním, cíly, naměřenými daty a poté připravujeme sady hypotéz. Postupně hypotézy ověřujeme. Buď se potvrdí, nebo vyvrátí. Vše probíhá v úzké spolupráci s klientem.

DATA

Vycházíme z naměřených dat. Pokud nejsou k dispozici, je nutné získat alespoň nevyhnutelné z nich. Tehdy musíme čekat s vypracováním analýzy na sesbíraná data. Jestli má klient dat dostatek, vycházíme z nich. Kvantita a typ dat, které jsou nezbytné, se vždy odvíjejí od toho, o jakou analýzu se jedná.

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ

Jakmile identifikujeme příčiny problému, nebo zjistíme příležitosti pro zlepšení, navrhneme konkrétní kroky, které jsou potřeba udělat. Klientovi poradíme, jak aplikovat a realizovat doporučení. Účelem analýz není, aby skončily zapomenuty v šuplíku. Musí se aktivně zapracovat.

Chcete vědět jestli je váš web použitelný?

Ke komplexní analýze je potřeba

UX ANALÝZY

Jsou zaměřeny na nasazení tepelných (heat) map. Dále pak vytváříme analýzu použitelnosti webu nebo eshopu. UX analýza obsahuje také návrh skruktury webu /eshopu.

HEAT MAPY

Sledují pohyb užívatelů a tím identifikují, jak se na webu uživatelé chovají. Cílem je identifikace slabých míst ve struktuře / obsahu webu a zlepšení konverzího potenciálu webu.

STRUKTURA WEBU

Příprava a návrh optimální struktury aktuálního nebo nového webu na základě datových výstupů z analytických nástrojů, heat map, UX analýz a obsahové analýzy.

OBSAHOVÁ ANALÝZA

Dlouhodobá práce s webem. Tvorba atraktivního obsahu a návrhy pro jeho další využití. Zapojení sociálních aspektů, blogů atp.. Zajištění obsahové spolupráce s externími weby.

SEO ANALÝZY

Audit nového webu z pohledu on-page i off-page faktorů. Návrhy strategie včetně konkrétních kroků. Analýza vybraných zahraničných trhů. Důležitá data z pohledu optimalizace - SEO.

KONKURENCE

ANALÝZA marketingových aktivit vybrané konkurence z pohledu SEO, PPC, sociálních sítí nebo e-mailingu. Specifikace silných a slabých stránek jednotlivých hráčů na trhu.

team-image
team-image
team-image
team-image
team-image

PRODUKTY

ANALÝZA POUŽITELNOSTI AKTUÁLNÍHO WEBU

Vychází z naměřených reálních interakcí užívatelů s webem. Na základě zjištěného chování navrhneme úpravy, které zlepší konverzní potenciál, usnadní užívatelům dosažení cíle, případně budou užívatele motivovat k dalším akcím. Vždy připravujeme konkrétní návrhy co a jak upravit, ilustrace konkrétních úprav, dávame příklad best practices. Finální úprava a programátorské zapracování je vždy na dodavateli webu.

NÁVRH STRUKTURY NOVÉHO WEBU

Při přípravě nového webu je správná struktura zásadní. Později je úprava programátorsky náročná a zpravidla doprovázena i poklesem návštevnosti a tržeb. V rámci struktury nového webu připravíme diagram ideální struktury tak, aby byla pro užívatele logická a ulehčila realizaci dalších marketingových aktivit (SEO, PPC, Sociální sítě,...).

KOMPLEXNÍ ANALÝZA KONKURENCE

Vybranou konkurenci vyhodnotíme z několika různých pohledů a porovnáme s podnikáním klienta. Odpovíme na otázky zejména jak klientova konkurence akvizuje klienty, skrz jaké kanály, jaké metody používá a v čem je lepší nebo horší než klient. Klient dostane všestranný přehled o své konkurenci, který mu pomůže v strategických rozhodnutích.

TECHNICKÝ AUDIT

Technický audit se oproti velké SEO analýze zabývá pouze dílčí problematikou technické stránky webu. Cílem technického auditu je poskytnou klientovi informace o chybách na webu a možnostech vylepšení webu z hlediska dohledatelnosti v přirozeném vyhledávání.

SEO ANALÝZA

Kompletní SEO analýzy představují základ pro další optimalizaci webu. SEO analýzu vždy bereme komplexně. Řešíme technickou stránku webu, vyhodnocujeme užívatelské interakce, navrhujeme práci s obsahem, vyhodnocujeme odkazový profil a navrhujeme další práci s ním. Cílem SEO analýzy je, aby klient získal ucelený přehled o svém webu a externích vlivech na něj. Součástí kompletní SEO analýzy je samozřejmě i analýza klíčových slov. Vycházíme z již naměřených dat (Google Analytics, Goosle Search Console, heat mapy ...).Čím více dat máme, tím přesnější doporučení umíme vytvořit.

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Klient dostane podrobný rozbor kvality, dosahu a obsahu komunikace na sociálních sítích. Navrhneme konkrétní tipy pro zlepšení kvality a efektivity komunikace. Připravíme návrhy konkrétních témat i celých tématických okruhů komunikace. Vyhodnotíme a doporučíme vhodné sociální sítě pro podnikání klienta.

ANALÝZA SROVNÁVAČŮ ZBOŽÍ

Vyhodnotíme působení klientovho e-shopu v porovnávačích zboží. Doporučíme vhodné srovnávače vzhledem na segment podnikání klienta. Připravíme doporučení jak pracovat se zbožím a jeho importem. Navrhneme jak efektivně pracovat s proklikovými kampaněmi v rámci srovnávačů zboží.

NÁSTROJE

ANALYTICKÉ NÁSTROJE

Pracujeme s maximem dostupných nástrojů. Google Analytics jsou samozřejmostí. Umíme pracovat s Adobe Analytics. Využíváme data z Yandex Metrica.

ANALÝZA KONKURENCE

Pro analýzu konkurence využíváme celou řadu různých nástrojů, ať už se jedná o SimilarWeb, Marketing Miner, Trend Lucid nebo ZoomSphere.

ANALÝZA ZBOŽOVÝCH SROVNÁVAČŮ

Nejvíce informací zjistíme přímo náhledem do účtů na zbožových porovnávačích. Kromě toho ale aktivně používáme třeba Mergado a TrendLucid.

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

ZoomSphere představuje náš švýcarský nůž pro analýzu sociálních sít. Kromě toho využíváme také náhledy do konkrétních účtů na různých sociálních sítích.

MĚŘENÍ INTERAKCÍ

Heat mapy a uživatelské interakce měříme v MouseFlow, Hotjar nebo Yandex Metrice.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

JEDNORÁZOVÉ ANALÝZY

Vždy chceme, aby klientův web fungoval co nejlépe. Proto klientům nabízíme i jednorázové analýzy, ať už pro ně spravujeme jiné kanály nebo nikoliv. Zpracováváme i oponentní analýzy, když si klient není svým dosavadním dodavatelem jistý.

AD HOC KONZULTACE

Pokud klient potřebuje vyřešit konkrétní problém, potřebuje konkrétní radu, nebo jen další pohled na věc. V rámci ad hoc konzultací jsme připraveni mu pomoci.

Chcete vědět jestli je váš web použitelný?