Už aj Facebook vie, že na Slovensku máme mestá

facebook na tablete a mobile

Aj napriek tomu, že cieliť na poštové smerovacie čísla sa dalo už v lete minulého roku, nikdy sme neboli presvedčení o tom, že to naozaj funguje. Dnes už ale žijeme inú realitu!

Minule sme písali o tom, že Google spustil regionálne cielenie na AdWords aj na Slovensku. Očividne sa inšpirovala aj najpopulárnejšia sociálna sieť na svete.

Facebook totiž na Slovensku dokáže celkom presne zacieliť miesta, kde bude zobrazovať vašu reklamu.Už aj v malebnom „ešte stále” meste Dudince s 1 400 obyvateľmi nájdete 530 užívateľov Facebooku. Najmenšia obec, ktorú sa mi podarilo zacieliť boli Haluzice, neďaleko Nového Mesta nad Váhom. V Haluziciach žije iba 67 obyvateľov a Facebook tam ochotne osloví až 20 z nich

Lokálne cieliť však neznamená lacnejšie kampane, práve naopak, cena za preklik sa bude šplhať vyššie, čím presnejšie sa rozhodnete cieliť. Logicky to ale bude mať pozitívny vplyv na relevanciu a dosah vašej reklamy, ClickThrough Rate (CTR) a samozrejme aj samotné konverzie. Demografické cielenie reklamy je totiž jeden zo základných princípov marketingu.

Presne cieliť má veľký význam pre firmy s rôznymi obmedzeniami v dosahu. Inštalatérska firma z Malaciek už naďalej nebude musieť plytvať na reklamu zobrazovanú v Humennom. Ale zmenu k lepšiemu pocítia aj veľké organizácie alebo spoločnosti, ktoré pôsobia na celom Slovensku. Vďaka presnej geolokácii môžu svoj obsah prispôsobovať na mieru obyvateľa tej – ktorej obce. Napríklad politické strany môžu v Bratislave sľubovať štadión, zatiaľ čo v Košiciach sľúbia diaľnicu.

Rovnako ako môžete mestá do cielenia pridávať, tak isto je možné mestá vylúčiť zo svojho výberu. Ak ste internetový poskytovateľ a vaša sieť pokrýva celé Slovensko okrem Lučenca, vtedy jednoducho vyradíte obyvateľov Lučenca z cieľovej skupiny a reklamu zobrazíte iba ľuďom, pre ktorých to má význam.

Pomocou ďalšej funkcie máte možnosť ešte bližšie definovať cieľové publikum a vylúčiť, alebo naopak zasiahnuť ľudí, ktorí sa v danej lokalite zdržiavajú v závislosti od času. Týmto spôsobom môže napríklad stavebná firma osloviť obyvateľov, ktorí ich služby pravdepodobne využijú. Rovnako môže cestovná kancelária osloviť turistov a ponúknuť fakultatívne výlety po meste a okolí. Posledná z možností osloviť ľudí, ktorí iba plánujú pricestovať ešte v praxi veľmi nefunguje a vznikajú iba veľmi malé cieľové skupiny. Pravdepodobne preto, že zatiaľ čo aktuálnu polohu zisťuje Facebook sám, pri tej plánovej by to o sebe musel najprv užívateľ uviesť. Táto funkcia je novinka nielen u nás, ale aj v krajinách, kde sa dalo cieliť na mestá už v lete minulého roku.

Nové funkcie sľubujú ešte vyšší výkon kampaní, čiže už naozaj nie je dôvod otáľať. Prezentovať svoj produkt alebo službu na sociálnych sieťach, bude skôr či neskôr priam nevyhnutné. Tam sú totiž masy ľudí, medzi ktorými si každý fanúšika nájde. Pomôžu vám nové funkcie v podnikaní?