Výdaje do internetovej reklamy za rok 2014 v Česku a na Slovensku

graf vydajov na internetovu reklamu

Kolik se investovalo do reklamy na internetu v loňském roce u nás a na Slovensku?

Sdružení pro internetový rozvoj SPIR vydalo dne 24.2.2015 tiskovou zprávu o vývoji celkových výdajů do internetové inzerce v České republice za rok 2014.

Data jsou získána od 23 významných internetových provozovatelů, kteří mají dosah na většinu českých internetových uživatelů.

Graf č.1

V „grafu č.1“ je meziroční porovnání celkových výdajů do internetové reklamy za posledních 7 let s tím, že rok 2015 je pouze odhad. Pokud bude tento odhad správný, porostou v roce 2015 výdaje o dalších 13%.

Největší podíl na internetové inzerci má logicky displayová (celoplošná) reklama, následuje PPC reklama ve vyhledávačích Seznam a Google (viz. graf č.2). Čísla u displayové reklamy musíme brát s mírnou rezervou, jelikož objem výdajů je udáván v ceníkových cenách.

Graf č. 2

V grafu č. 3 je znázorněný meziroční vývoj jednotlivých typů internetové a mobilní reklamy. Za zmínku stojí 100% růst výdajů u RTB v roce 2014 oproti roku 2013 a určitě bude zajímavé sledovat, jak si tato programatická reklama cílená na publikum povede u agentur a jednotlivých inzerentů v následujících letech.

V tomto roce se očekává největší procentuální nárůst opět u RTB (50%), PPC reklamy ve vyhledávačích (15%) a taktéž u videoreklamy. Prvenství si v objemech proinvestovaných financí drží stabilně displayová reklama, kde se očekávají investice ve výši 7,6 mld Kč.

Graf č.3

V grafu č. 4 je znázorněný podíl jednotlivých mediatypů za rok 2014. Internet si jako jediný mediatyp drží dlouhodobý růst. V kombinaci se stále propracovanější reklamou cílenou na konkrétního uživatele, případně ve sladění TV a online reklamy, se nedá očekávat, že by v nejbližších letech mělo dojít k jakémukoli poklesu investic do onlinu.

Graf č. 4

Pro porovnání dat se slovenským trhem, můžeme využít data z AIM monitoru. Za celý rok 2014 zatím data sice zveřejněná nebyla, ale pokud využijeme odhady, které zveřejnil AIM monitor na 1.půl rok 2014, vyjde nám, že výdaje do reklamy na Slovensku jsou cca o 40% nižší. Při rozpadu na jednotlivé typy reklamy zůstávají poměry taktéž přibližně zachovány. Pouze u reklamy RTB budou investice opravdu minimální, protože tento reklamní systém si teprve hledá cestu na slovenský trh.

Graf č. 5