Jaký byl čtvrtý ročník #Digiveletrh?

 • 25. 01. 2018
 • Autor : Alexander Visnyai | 25. ledna 2018

  Krátké ohlédnutí za tím, jaký byl Digiveletrh, který se konal už po čtvrté v kině Atlas minulý čtvrtek 18. ledna.

  Digitální konference

  Na úvod musím podotknout, že i když se jednalo o čtvrtý ročník Digiveletrhu, tak já jsem se této akce zúčastnil poprvé. Proto nemohu nijak srovnávat akce konané v předešlých letech.

  Samotná myšlenka Digiveletrhu se mi líbí. Na jednom místě se sejdou zadavatelé reklam (klienti) a marketingové agentury. Každá agentura má 10 minut na to, aby se potenciálním klientům představila a zkusila je zaujmout natolik, že ji následně poptají zadavatelé s nabídkou spolupráce.

  Osobně jsem se akce zúčastnil ze dvou důvodů. Prvním důvodem bylo podívat se, jak se ostatní agentury na trhu prezentují a porovnat s tím, jak se prezentujeme u klientů my. Druhý důvod bylo očekávání ohledně nalezení případné inspirace, kterým směrem se marketing ubírá a zda nám někde neujíždí vlak.

  Jako zástupce agentury, která se zaměřuje primárně na výkon, jsem očekával, že budou přednášky více směrovány na prezentaci čísel a konkrétních případových studií, díky kterým agentury pozitivně zaujmou potenciální klienty. Bohužel pro mě, byly přednášky spíše o kreativě a pokud mě něčím zrovna nezaujal řečník, tak přednášky pro mě splývaly a neměly žádnou přidanou hodnotu.

  Z celého dne bych vypíchl čtyři přednášky:

  1. Triad advertising

  Jelikož jsme si jako agentura v roce 2015 prošli těžkým obdobím, dovedu si představit, jak těžký rok 2017 musel být pro Triad. Ale i když se Petra Jankovičová snažila klienty přesvědčit, že je krize zažehnána, chyběl mi v prezentaci nějaký argument typu: TRIAD JE ZPĚT. Závěrečné sdělení, že i přes krizi byl loňský rok výsledkově historicky nejúspěšnější pro mě neměl váhu, jelikož nebyl podložený žádnými čísly.

  2. Taste

  Pro mě velice zajímavý projekt, kdy se spojil Sun marketing s MedioInteractive. Líbilo se mi, že vysvětili důvod spojení a i vizi, kterou se chtějí vydat. Na základě představených plánů je vidět, že ambice Tastu nechybí a určitě budu jejich vývoj sledovat a to nejen kvůli tomu, že se jedná o našeho přímého konkurenta na trhu.

  3. Red media

  Pokud by nedošlo k nedorozumění ze strany pořadatele a přednášejícího ohledně délky prezentace, byla by to určitě nejzajímavější přednáška dne. Tématem byl vývoj marketingu opřený o informace získané návštěvou zahraničních marketingových veletrhů. Opravdu škoda, že se přednášející domníval, že má prostor 20 minut na místo 10-ti.

  4. Robertnemec.com

  Za mě rozhodně největší fail celého dne. Robert Němec chtěl představit, jak přes OKR (Objectives and Key Results) plní jeho agentura cíle u klientů. OKR je téma, které začal komunikovat nedávno Google. Nebudu fabulovat nad tím, zda se Robert Němec neinspiroval právě přednáškou z Googlu. Ale to, jak se snažil vehementně všechny v sále přesvědčit, že takto pracují u klientů a způsob, jak nedostatečně vysvětloval podstatu OKR, ukazovalo na přesný opak. Dokonce to chvílemi na mě působilo tak, že ani přesně neví, o čem mluví. Za mě tedy jasný propadák dne.

  Celý veletrh se odehrával v kině Alfa. Díky tomu bylo ozvučení i projekce v pořádku. Co ovšem bylo nevyhovující, tak prostor pro catering. Nikde nebyla možnost, si v klidu sednout, občerstvit se, případně networkovat.

  V závěrečném shrnutí bych tedy poznamenal, že myšlenka pořádání této akce je za mě super. Pro příští ročníky bych zvážil výměnu prostoru, kde se akce konala a také bych osvěžil seznam představujících se agentur, jelikož velké množství přednášek začínalo větou, že je zde daná agentura už potřetí.

  Alexander Visnyai

  CBDO