Ako získať vypovedajúce dáta z Google Search Console o vašom webe?

anylyzy a data

Google Search Console poskytuje dôležité informácie o stave vášho webu aj o jeho výsledkoch vo vyhľadávaní Google. Ako s ním pracovať?


bigstock-Data-Analysis-Flat-Line-Illust-96815285-768x576

Google Search Console (predtým Google Webmaster Tools) poskytuje dôležité informácie o stave vášho webu aj o jeho výsledkoch vo vyhľadávaní Google. Určite poteší každého správcu webu, že Google, rovnako ako aj analytický nástroj Google Analytics, aj Search Console, poskytuje používateľom a správcom webov zadarmo. Je potrebné iba overiť vlastníctvo webu a môžete analyzovať dáta, ktoré vám Google poskytuje. Viac o metódach overenia vlastníctva: https://www.google.com/webmasters/tools/

Google monitoruje predovšetkým technický stav webu, jeho indexovateľnosť, ale aj výsledky webu vo vyhľadávaní na Google, stav a množstvo spätných odkazov, alebo aj bezpečnostné problémy vášho webu. Pokiaľ tento nástroj ešte nevyužívate, ale zaujali vás jeho možnosti, pozrite sa na https://www.google.com/webmasters/tools/.

 

1. Návštevnosť z neplateného vyhľadávania Google

Nepochybne, medzi tie cennejšie údaje patria informácie o tom, na aké kľúčové slová sa web umiestňuje v neplatenom vyhľadávaní na Google a akú návštevnosť tieto kľúčové slová generujú. Zistíte tiež pozície vášho webu na tieto hľadané výrazy a mieru prekliku CTR, ktorý prezradí nakoľko relevantná je vaša stránka, ktorá sa na tento výraz objaví vo výsledkoch. Môžete z toho aj posúdiť, ako kvalitné sú TITLE, či DESCRIPTION danej stránky z pohľadu používateľov. Tzn. či ich stránka zaujme alebo nie.

Môže to byť tiež nápoveda, ktorá vám ukáže slabiny vášho webu z pohľadu hľadaných výrazov. Ak sa prepnete na stránky, zistíte, ako si jednotlivé stránky webu stoja vo vyhľadávaní, ako sú navštevované. Na rozdiel od Google Analytics tu získate údaje o počte zobrazení stránok, o počtoch kliknutí, výške CTR aj o priemernej pozícii stránky vo vyhľadávaní.

Ak si spojíte tieto dáta s výsledkami z Google Analytics, môžete získať zaujímavé údaje o výkone vášho webu a jeho jednotlivých stránok alebo z pohľadu kľúčových slov.

gsc-navstevnost-vyhledavani

Pokiaľ napr. zistíte, že určitá stránka má vysoký počet impresií (zobrazení) a má nízku pozíciu, či nízku mieru preklikov, malo by to byť signálom k aktívnym krokom na zvrátenie týchto nie práve priaznivých výsledkov. Môžete nechať prepísať TITLE a DESCRIPTION, aby boli zaujímavejšie, lákavejšie pre používateľa. Môžete danú stránku alebo tématickú oblasť podporiť novým obsahom na webe a pod.

Jedinou vadou na kráse je dostupnosť údajov len za posledných 90 dní, takže nie je možné sledovať dlhodobé trendy, či medziročné porovnania. Pre aktuálne výsledky je to však úplne vyhovujúce.

Možno si myslíte, alebo ste presvedčení, že váš web je v dokonalej kondícii. Urobili ste množstvo zásahov a úprav na zlepšenie jeho výsledkov v neplatenom vyhľadávaní, najali ste SEO konzultantov, aby zanalyzovali a zlepšili váš web. Ale pre zaujímavosť, pozrite sa na nasledujúce dve záložky – Chyby prechádzania a Vylepšenie kódu HTML. Obe štatistiky informujú o technickom stave webu. Ta prvá z pohľadu indexovateľnosti webu, tá druhá z pohľadu duplicít, či podobného obsahu.

2. Chyby prechádzania

Tieto dáta nájdete v ľavom menu Prechádzania > Chyby prechádzania. Získate prehľad o tom, ako Googlebot, čiže robot Google vidí vaše stránky z pohľadu ich prechádzania, čiže, aké chyby na webe našiel, ktoré odkazy sú nefunkčné, kedy server ohlási internú chybu a pod.

gsc-chyby-prochazeni

Tento prehľad tiež ukazuje hlavné problémy za posledných 90 dní, ktoré bránili Googlebotovi v prístupe na celý web.

Pokiaľ zistíte, že niektoré URL adresy, ktoré sú pre vás akokoľvek dôležité a na webe tieto stránky už neexistujú, vracajú  kód 404 Nenájdené (Not Found), stačí len nastaviť presmerovanie týchto neplatných URL stavovým kódom 301 na podobné ekvivalentné stránky.
Ak narazíte na chybu 500, znamená to, že by ste mali skontrolovať pravidlá v súbore .htacess, nastavenie FTP servera, alebo overiť, podľa LOG výpisov servera, či PHP skripty neobsahujú chyby a pod.
Určite je vhodné, a to vo vašom vlastnom záujme, minimalizovať tieto chyby. A to nie len z pohľadu robotov, ktorým zťažujú prechádzanie vášho webu, ale aj z pohľadu návštevníkov, ktorých tieto chyby obťažujú a môžu byť príčinou ich odchodu z vášho webu.

3. Vylepšenie kódu HTML

Posledným prehľadom, o ktorom si dnes povieme, je prehľad s názvom Vylepšenie kódu HTML. Je to veľmi užitočná informácia o tom, ktoré stránky s duplicitnými alebo chýbajúcimi meta tagmi má Google vo svojom indexe. Veľmi jednoducho tieto dáta pomôžu odhaliť duplicitné alebo podobné stránky vášho webu, alebo stránky s chýbajúcimi meta tagmi, ktoré sú veľmi dôležité, ako pre robotov vyhľadávačov, tak aj z pohľadu používateľov. Tento prehľad podáva rýchly pohľad na stav a kvalitu optimalizácie vášho webu z pohľadu vyhľadávačov.

gsc-vylepseni-kodu-html-1024x476

Pokiaľ zistíte veľký počet duplicitných TITLE alebo DESCRIPTION, rozkliknite si tieto prehľady a zistíte, ktoré konkrétne stránky majú tieto chyby. Odhalíte tak napr. problémy, o ktorých nemáte ani tušenie. A možno si uvedomíte, že vkladanie jedného článku do rôznych sekcií webu, alebo zaradenie jedného produktu do viacerých kategórií e-shopu, nemusí byť práve správnym riešením. Návštevníkom webu to síce môže pomôcť nájsť danú informáciu ľahšie a z viacerých miest, no pre vyhľadávače to môže byť naopak mätúce a zavádzajúce. Potom je vhodné začať pracovať napríklad s kanonickými adresami či s príkazmi meta robots zakazujúcimi robotom indexovať určité stránky webu.

Zdroj informácií:
Kanonické adresy: https://support.google.com/webmasters/answer/139066?hl=cs
Blokovanie indexovania: https://support.google.com/webmasters/answer/93710?hl=cs

 

Samozrejme, že tento nástroj poskytuje mnohé ďalšie užitočné informácie o vašom webe, ale o nich si povieme niekedy nabudúce.

 

Michael Muselík
Senior konzultant
michael.muselik@effectix.com