Google Tag Manager – stále trochu neznámy nástroj

co vieme nasadit do webu cez google tag manager

Napriek tomu, že to bude tento rok 5 rokov od predstavenia nástroja Google Tag Manager, stále sa stretávame s tým, že klienti nevedia, o čo sa jedná a k čomu je dobrý.


Čo to je Google Tag Manager

Google Tag Manager je nástroj, ktorý slúži na jednoduché vkladanie rôznych meracích kódov a skriptov na web bez nutnosti zasahovať do samotného zdrojového kódu. Uvediem jednoduchý príklad:

Potrebujeme na klientov web nasadiť konverzný kód pre Sklik. Jedná sa však o zastaralý web a administrácia neumožňuje tento zásah. Je teda nutné kontaktovať programátora klientovho webu, ktorý má prístup na FTP, ten obvykle až po niekoľkých urgenciách vloží konverzný kód (často nesprávne) a samozrejme si nezabudne zaúčtovať nejakú tú hodinu práce.

Pokiaľ by mal klient už nasadený Google Tag Manager, aj neprogramujúci PPC alebo SEO konzultant potrebný kód vloží pomocou zmieneného nástroja na niekoľko málo kliknutí na web. Hneď si môže “nanečisto” otestovať, či konverzný kód funguje a je správne vložený. Celý proces sa tým veľmi urýchli a klienta stojí podstatne menej.

Ako funguje Google Tag Manager

Základ tvorí tzv. kontajnerový kód. Ten je nutné vložiť na celom webe hneď za značku. Jedná sa o jeden z dvoch základných úkonov, ktoré musí urobiť programátor, alebo niekto s prístupom do zdrojového kódu.

kontejner

Zdroj: Google developers

Každý kontajnerový kód má unikátny identifikátor, v príklade vyššie označený ako GTM-XXXX.

Tento kontajnerový kód vytvára akési zadné dvierka, ktorými sa dá injektovať rôzne kódy do webu.

tag-manager

Obrovskou výhodou Google Tag Managera je, že ponúka jednotné prostredie. Z hľadiska nasadzovania rôznych kódov je úplne jedno, či je web postavený na Joomle, WordPresse alebo nejakom vlastnom riešení. Konzultant nemusí poznať administráciu daného webu, ani nepotrebuje prístup na FTP.

Ďalšou výhodou je, že v kóde stránky nikto tretí nenájde nasadené skripty v zdrojovom kóde stránky. Spustené skripty je vidieť pomocou pluginov ako Tag Asistant alebo WASP, apod. Pri klasickom vkladaní skriptov konkurencia jasne uvidí, že používate dynamický remarketing na facebooku, že máte nasadené meranie heatmap pomocou nástroja HotJar a veľa ďalších informácií. Pokiaľ to isté bude spúšťané cez Google Tag Manager, konkurencia uvidí len to, že máte nasadený kontajnerový kód. Nič viac.

V Google Tag Manageri nájdeme tri základné nástroje – Značky, Pravidlá a Premenné. Značky obsahujú konkrétny kód, ktorý má byť na webe spestený. Pravidlá definujú, kedy má byť tento kód spustený (napr. len dokončená objednávka). Premenné slúžia, ako už názov napovedá, k dosadzovaniu premenných do značiek alebo pravidiel.

 

DataLayer to trochu komplikuje

Pokiaľ chceme spúšťať skripty, ktoré obsahujú rôzne premenné (napr. cena tovaru, dostupnosť, číslo objednávky, atď.) je nutné tieto premenné nadefinovať v tzv. DataLayer. DataLayer je jednoduchá dátová štruktúra obsahujúca informácie, ktoré je možné potom jednoducho použiť priamo v Google Tag Manageri. Obvykle ide o informácie, ktoré sa na danej stránke už niekde nachádzajú, ale je ťažké alebo nemožné sa k nim cez Google Tag Manager dostať. Tu sa dostávame k druhému prípadu, keď je potrebný zásah programátora.

Konzultant nadefinuje, aké informácie chce mať v DataLayer. Programátor potom zaistí, aby sa konkrétne údaje objavovali na správnych miestach v DataLayer. Pokiaľ je DataLayer dobre nadefinovaný a správne implementovaný, ide v podstate o jednorazovú prácu, ktorej výsledok je možné opakovane používať na rôzne účely.

Dôležité je, aby DataLayer bol umiestnený pred kontajnerovým kódom.

 

A čo bezpečnosť

Dá sa stretnúť s názormi, že Google Tag Manager predstavuje bezpečnostné riziko práve kvôli možnosti vkladania skriptov zmienenými “zadnými dvierkami”. Úprimne, pokiaľ chce niekto napadnúť váš web, neurobí to cez Google Tag Manager. Naopak, tento nástroj poskytuje pomerne silné možnosti ochrany:

  • Správa používateľov – rovnako ako v ostatných službách od Google, je možné pridávať a odoberať používateľov, priraďovať rôzne stupne oprávnenia aj zmenu vlastníka daného účtu.
  • Prehľad o spustených značkách – veľmi ľahko sa dá zistiť, aké skripty sú spustené a kto ich nastavil. Samozrejme sa dajú ľahko vymazať alebo vypnúť. V porovnaní s tým, že by mal programátor prechádzať FTP a hľadať, kde je čo zlé, je práca v Google Tag Manageri rýchla a prehľadná.
  • Režim náhľadu – správnym postupom je najskôr otestovať spustené skripty pred ich nasadením na ostrý web. Google Tag Manager toto umožňuje vďaka režimu náhľadu. Konzultant si pred publikovaním skriptu môže jednoducho vyskúšať, či skript funguje správne a nijako nezasahuje do ďalších funkcionalít webu.

Je však dôležité zachovať si zdravý rozum a držať sa niekoľkých základných pravidiel:

  • Nedávať prístupy k svojmu Google účtu, ale iba priraďovať konkrétneho používateľa, ktorý bude mať prístup k vášmu kontajnerovému kódu.
  • Mať prístup k účtu v Google Tag Manager, pokiaľ vám ho pripravoval niekto tretí. Pokiaľ ho nemáte, požiadajte oň, slušná agentúra alebo freelancer vám prístup samozrejme zaistí.
  • Z času na čas si skontrolujte, čo máte nastavené v Google Tag Manageri, prípadne povedzte svojmu konzultantovi, aby sa na to pozrel.

 

Časté chyby

Dá sa stretnúť s rôznami chybami. Medzi najčastejšie patrí duplikovanie meracích kódov. Uvediem príklad:

Klient na webe nemá nasadené Google Analytics. Nasadíme teda najskôr Google Tag Manager a cez ten Google Analytics. Všetko meria správne. Klient ale zistí, že na webe nevidí merací kód. Preto si pomimo Google Tag Managera nasadí tie isté Google Analytics s rovnakým meracím kódom. Čo sa stane? Namerané dáta budú znehodnotené, klesne bounce rate, môžu sa zduplikovať tržby, atď.

Preto je vhodné si vždy jasne povedať, čo sa bude spúšťať cez Google Tag Manager a čo nie (ak je k tomu zvláštny dôvod).

 

Zhrnutie

Google Tag Manager je špičkový nástroj, ktorý ponúka obrovské možnosti. Urýchľuje, zlacňuje a zefektívňuje prácu.

Informácie o implementáci nájdete v oficiálnej nápovede Google.
Neoceniteľný zdroj informácií a inšpirácie je Simo Ahava, na jeho blogu nájdete množstvo tipov, návodov a vysvetlení.

 

Radim Kracík
Senior SEO Konzultant
radim.kracik@effectix.com