Možnosti cielenia reklám na Facebooku – 1. časť

facebook na tablete a mobile

V tejto blogovej minisérii sa vám pokúsime priblížiť, aké možnosti cielenia reklám ponúka Facebook.


Facebook – najväčšia sociálna sieť na svete žije, samozrejme, z reklám. A práve správne nastavenie reklám sa stáva čoraz väčšou alchýmiou. V tejto blogovej minisérii sa vám pokúsime priblížiť, aké možnosti cielenia reklám ponúka Facebook.

V prvej časti sa zameriame na výber publika reklamy z hľadiska lokality, veku a pohlavia, ktoré naše publikum o sebe zverejňuje na FB.

Lokalita

Ako už všetci vieme, Facebook ponúka lokálne cielenie reklám v rámci Slovenska a Česka už relatívne dlhšiu dobu, presnejšie cielenie podľa miest a obcí. Rovnako je možné cielenie aj pomocou krajov alebo prípadne mestských štvrtí. Vždy si dokážete jednoducho určiť oblasť, do akej vzdialenosti od vybraného miesta sa má reklama zobrazovať. Tu sa rozmedzie pohybuje v rozsahu 17 až 80 kilometrov.

mesta

Čo však veľa marketérov nevie, je možnosť využitia cielenia aj pomocou GPS súradníc. V tomto prípade si presne zadáte požadovanú lokalitu a reklamu viete cieliť v danom okolí už v okruhu jedného kilometra. Toto cielenie je zaujímavé hlavne pre lokálne podniky, ktoré vyžadujú čo najpresnejšie zacielenie.

GPS_cielenie

V platnosti stále ostáva aj možnosť cielenia naprieč celou krajinou, ale toto cielenie sa využíva čím ďalej tým menej.

Ďalšie možnosti pri cielení lokalít na Facebooku

Pri každom z vyššie spomenutých cielení je na výber ešte spôsob, ako sú ľudia previazaní s danou lokalitou. Vybrať si môžeme z nasledovných možností:

Všetci v tejto oblasti – domov alebo posledná poloha ľudí je v danej oblasti
Ľudia žijúci v danej oblasti – domov ľudí je v danej oblasti
Ľudia, ktorí nedávno boli v oblasti – posledná poloha ľudí je v danej oblasti
Ľudia, ktorí cestujú do danej oblasti

Pri každom nastavovaní lokality je preto nutné si podrobne premyslieť, ako má byť lokalita previazaná s vašou cieľovou skupinou a dbať na to nielen pri vytváraní cieľového publika, ale aj pri nastavovaní samotného vzhľadu a copy reklám.

Vek a pohlavie

Vek sa na prvý pohľad môže javiť ako veľmi jednoduchá záležitosť a jeho nastavenie by nemalo skrývať žiadne problémy. V zásade je to pravdou. Treba si len uvedomiť, že hlavne maloletí si svoje profily vypĺňajú s falošnými údajmi. Hlavne deti vo veku pod 13 rokov sú označovaní ako 18 roční – čo je vek dospelosti. Takže pri nastavovaní reklám netreba zabúdať ani na tento fakt.

Pri pohlaví našťastie žiadne podobné problémy ako pri veku vznikať nemôžu, preto si tu jednoducho môžete nastaviť pohlavie vašej cieľovej skupiny. Teda muži, ženy alebo obe pohlavia bez výnimky.

Toto by bol záver prvej časti našej minisérie o možnosti cielenia reklám na Facebooku. Najbližšie sa môžete tešiť na informácie ohľadom ďalších demografických možností cielenia v rámci najväčšej sociálnej siete sveta.

Jakub Jamrich
Social media specialist
jakub.jamrich@effectix.com