Možnosti cielenia reklám na Facebooku – časť 2.

facebook na tablete a mobile

prvej časti blogovej minisérie o cielení reklám na Facebooku som sa vám snažil priblížiť možnosti cielenia reklám pomocou lokality publika, veku a pohlavia. V dnešnej druhej časti vám ukážem možnosti cielenia reklám na základe prepojenia so stránkami a udalosťami na FB.


Reklama cielená na fanúšikov stránky

Základným cielením je cielenie na fanúšikov stránky. Ide o cielenie na fanúšikov stránok, ktoré spravujete. Nie je možné cieliť na fanúšikov stránky, ktorú nespravujete – minimálne oprávnenie, ktoré na to potrebujete je „inzerent“.

obr1

Pri cielení na fanúšikov stránky si môžete vybrať z 3 typov cielenia. Priamo na fanúšikov stránky – vhodné pre ponuky cielené len pre ľudí, ktorí už vás poznajú. Druhou možnosťou je cielenie na priateľov fanúšikov vašej stránky. Tu ide o cielenie s premisou, že priatelia fanúšikov stránky majú rovnaké alebo podobné záujmy ako vaša stránka. Potenciálne by sa teda mohli stať vašimi fanúšikmi. Treťou možnosťou je vylúčiť ľudí, ktorým sa vaša stránka páči. Toto cielenie sa využíva hlavne pri naberaní nových fanúšikov a pri oslovení úplne neznámeho publika.

Reklama cielená na základe prepojenia s vašou aplikáciou

Toto cielenie odporúčame hlavne pre pokročilejšie marketingové účely. Najčastejšie použitie je na základe snahy posunúť reklamné posolstvo ľuďom, ktorí hrali vašu hru, alebo boli s vašou aplikáciou v kontakte.

obr2

Rozdelenie ľudí je tu na rovnakom princípe ako pri cielení na základe fanúšikov FB stránky. Cieliť teda môžete na ľudí, čo použili vašu aplikáciu, ich priateľov alebo môžete používateľov aplikácie vylúčiť. Podmienkou využitia tohto cielenia je samozrejme využívanie FB aplikácie, bez nej totiž toto cielenie použiť nemôžete.

 

Reklama cielená na základe udalostí

Tento typ cielenia je postavený na základe FB udalostí a účastí ľudí na týchto udalostiach.

obr3

Využívajú ho hlavne organizátori udalostí, ale použitie je značne širšie. Pokiaľ totiž na svojich FB stránkach využívate tvorbu udalostí, tento typ cielenia by ste rozhodne nemali ignorovať.

 

Pokročilé cielenie na základe prepojení fanúšikov s FB stránkami

V pokročilom cielení môžete kombinovať všetky 3 vyššie uvedené typy cielenia. Dosiahnete tak oveľa lepšie výsledky v podobe kvalitného publika. Dôležité je však pred začatím nastavovania podrobne si premyslieť komplexne celú štruktúru výberu publika na základe prepojenia.

A týmto by sme sa dostali na záver druhej časti mini blogovej série o cielení reklám na FB. Rovnako budem rád za vašu spätnú väzbu. 🙂

 

Jakub Jamrich
Social media specialist
jakub.jamrich@effectix.com