Analýzy

effectix logo

POMÁHAME WEBOM RÁSŤ

UX analýzy užívateľskej príťažlivosti, SEO a analýzy v širokej oblasti vylepšovania webu a získanie relevantných údajov o konkurencii, cielení a dátach z trhu.

Heslo, „kto nemeria, ten neriadi“, je kľúčom k úspechu v internetovom podnikaní. Bez hlbokých analýz, ktoré sú základom a štartovacím bodom efektívnej propagácie vašich projektov, nie je možné pohnúť sa ďalej.

Z analýz získame základné stavebné piliere navrhovaného riešenia. Či už ide o návrhy úprav webu, riešenia nového e-shopu, alebo úpravy cielenia a komunikácie v súvislosti s konkurenciou.

Analýzy nám poskytnú odpovede aj na to, ktoré online kanály sú pre klienta vhodné, na koho a ako sa má komunikovať, čo robí jeho konkurencia na svojich weboch a sociálnych sieťach.

KONTAKTUJTE NÁS NAŠE REFERENCIE

AKO POSTUPUJEME

ZADANIE KLIENTA

Pred každou analýzou potrebujeme vedieť, čo chce klient riešiť. Trápi ho pokles návštevnosti, nízky konverzný pomer, nevie, ako vyťažiť určitý kanál? Alebo chce iba vedieť, čo robí konkurencia? Nerobíme analýzy pre analýzy. Vždy musia mať konktrétny účel a prínos pre klienta a jeho podnikanie.

NÁVRH POSTUPU

Na základe zadania klienta, detailného zoznámenia sa s jeho podnikaním a cieľmi, z nameraných dát pripravujeme sady hypotéz. Postupne ich overujeme, či sa nám potvrdia alebo vyvrátia. Všetko prebieha v úzkej spolupráci s klientom.

DÁTA

Vychádzame z nameraných dát. Pokiaľ nie sú k dispozícii, je nutné získať aspoň nevyhnutné dáta. Vtedy musíme čakať s vypracovaním analýzy na zozbierané dáta. Ak klient má dostatok dát, vychádzame z nich. Kvantita a typ dát, ktoré sú nevyhnuté, sa vždy odvíjajú od toho o akú analýzu sa jedná.

KONKRÉTNE ODPORÚČANIA

Akonáhle identifikujeme príčiny problému alebo príležitosti pre zlepšenie, navrhneme konkrétne kroky, ktoré bude potrebné urobiť. Poradíme, ako aplikovať a realizovať odporúčania. Účelom analýz nie je, aby skončili v zásuvke stola. Musí sa s nimi aktívne pracovať.

Máte záujem zistiť, či je váš web použiteľný?

Na komplexnú analýzu používame

UX ANALÝZY

Sú zamerané na nasadenie tepelných (heat) máp, analýzu použiteľnosti webu a návrh štruktúry nového webu.

HEAT MAPY

Sledujú pohyb používateľov a tým identifikujú, ako sa na webe správajú. Ich cieľom je identifikácia slabých miest v štruktúre alebo obsahu webu a zlepšenie konverzného potenciálu webu.

ŠTRUKTÚRA WEBU

Príprava optimálnej štruktúry aktuálneho alebo nového webu na základe dátových výstupov z analytických nástrojov.

OBSAHOVÁ ANALÝZA

Dlhodobá práca s webom, tvorba atraktívneho obsahu a jeho ďalšie využitie. Zapojenie sociálnych aspektov, blogov alebo skúseností používateľov. Zaistenie obsahovej spolupráce s externými webmi.

SEO ANALÝZY

Audit nového webu z pohľadu on-page i off-page faktorov, analýza konkurencie a návrhy stratégie vrátane konkrétnych krokov. Analýza vybraných zahraničných trhov.

ANALÝZA KONKURENCIE

Rozbor marketingových aktivít vybranej konkurencie z pohľadu SEO, PPC, sociálnych sietí či e-mailingu. Špecifikácia silných a slabých stránok jednotlivých hráčov na trhu. Návrh zmien s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť vášho webu.

team-image
team-image
team-image
team-image
team-image

PRODUKTY

ANALÝZA POUŽITEĽNOSTI AKTUÁLNEHO WEBU

Vychádza z nameraných reálnych interakcií používateľov s webom. Na základe zisteného správania navrhneme úpravy, ktoré zlepšia konverzný potenciál, uľahčia používateľom dosiahnutie cieľa, prípadne budú používateľa motivovať k ďalším akciám. Vždy pripravujeme konkrétne návrhy čo a ako upraviť, ilustrácie konkrétnych úprav, dávame príklad best practices. Finálna úprava a programátorské zapracovanie je vždy na dodávateľovi webu.

NÁVRH ŠTRUKTÚRY NOVÉHO WEBU

Pri príprave nového webu je správna štruktúra zásadná. Neskôr je úprava programátorsky náročná a obvykle sprevádzaná prepadmi návštevnosti a tržieb. V rámci návrhu štruktúry nového webu pripravíme diagram ideálnej štruktúry tak, aby bola pre používateľa logická a uľahčila realizáciu ďalších marketingových aktivít (SEO, PPC, sociálne siete,... ).

KOMPLEXNÁ ANALÝZA KONKURENCIE

Vybranú konkurenciu vyhodnotíme z niekoľkých rôznych pohľadov a porovnáme s podnikaním klienta. Odpovieme na otázky, ako konkurencia akvizuje klientov, cez aké kanály, aké metódy používa a v čom je lepšia/horšia ako klient. Klient dostane všestranný prehľad o svojej konkurencii, ktorý mu pomôže v strategických rozhodnutiach.

TECHNICKÝ AUDIT

Technický audit sa v porovnaní s komplexnou SEO analýzou zaoberá iba neúplnou problematikou technickej stránky webu. Cieľom technického auditu je poskytnúť klientovi informácie o chybách na webe a možnostiach vylepšenia z hľadiska jeho nájdenia v prirodzenom vyhľadávaní.

SEO ANALÝZA

Kompletná SEO analýza predstavuje základ pre ďalšiu optimalizáciu webu. SEO analýzu vždy berieme komplexne. Riešime technickú stránku webu, vyhodnocujeme užívateľské interakcie, navrhujeme prácu s obsahom, vyhodnocujeme odkazový profil a navrhujeme ďalšiu prácu s ním. Cieľom SEO analýzy je, aby klient získal ucelený prehľad o svojom webe a externých vplyvoch naň. Súčasťou kompletnej SEO analýzy je samozrejme aj analýza kľúčových slov. Vychádzame z už nameraných dát (Google Analytics, Google Search Console, heat mapy, kľúčové slová a ďalšie). Čím viac ich máme, tým presnejšie odporúčania vieme vytvoriť.

ANALÝZA SOCIÁLNYCH SIETÍ

Klient dostane podrobný rozbor kvality, dosahu a obsahu komunikácie na sociálnych sieťach. Navrhneme konkrétne tipy pre zlepšenie kvality a efektivity komunikácie, pripravíme návrhy tém aj celých tematických oblastí komunikácie. Vyhodnotíme a doporučíme vhodné sociálne siete pre podnikanie klienta.

ANALÝZA POROVNÁVAČOV TOVARU

Vyhodnotíme pôsobenie klientovho e-shopu v tovarových porovnávačoch. Odporučíme vhodné porovnávače vzhľadom k segmenu podnikania klienta. Pripravíme odporúčania, ako pracovať s produktmi a ich importom. Navrhneme, ako efektívne pracovať s preklikovými kampaňami v rámci tovarových porovnávačov.

NÁSTROJE

ANALYTICKÉ NÁSTROJE

Pracujeme s maximom dostupných nástrojov. Google Analytics je samozrejmosťou. Vieme pracovať s Adobe Analytics. Využívame dáta z Yandex Metrica.

ANALÝZA KONKURENCIE

Na analýzu konkurencie využívame celý rad rôznych nástrojov, či už ide o SimilarWeb, Marketing Miner, Trend Lucid alebo ZoomSphere.

ANALÝZA TOVAROVÝCH POROVNÁVAČOV

Najviac informácií zistíme priamo náhľadom do účtov na tovarových porovnávačoch. Okrem toho ale aktívne používame Mergado a TrendLucid.

ANALÝZA SOCIÁLNYCH SIETÍ

ZoomSphere predstavuje náš švajčiarsky nôž pre analýzu sociálnych sietí. Okrem toho využívame náhľady do konkrétnych účtov našich klientov na sociálnych sieťach.

MERANIE INTERAKCIÍ

Heat mapy a používateľské interakcie meriame v MouseFlow, Hotjar a Yandex Metrica.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

JEDNORAZOVÉ ANALÝZY

Vždy sa snažíme, aby klientov web fungoval čo najlepšie. Preto klientom ponúkame aj jednorazové analýzy, či už pre nich spravujeme iné kanály alebo nie. Spracovávame aj oponentné analýzy, keď si klient nie je svojím súčasným dodávateľom istý.

AD HOC KONZULTÁCIE

Pokiaľ klient potrebuje vyriešiť konkrétny problém, potrebuje konkrétnu radu, alebo len ďalší pohľad na vec, sme pripravení pomôcť v rámci ad hoc konzultácií.

Máte záujem zistiť, či je váš web použiteľný?