Aké budú dopady koronavírusu na podnikanie

 • 17. 03. 2020
 • Už pár mesiacov naše životy čoraz viac ovplyvňuje koronavírus Covid-19. Okrem vplyvu na naše zdravie a zdravie našich blízkych sa asi najviac obávame negatívneho vplyvu na ekonomiku a možnosti vypuknutia globálnej recesie. Spoločnosť McKinsey & Company spísala článok, v ktorom sumarizuje doterajšie známe informácie o koronavíruse a opisuje možné scenáre vývoja globálnej ekonomiky.

  Dopady koronaviru na ekonomiku

  Čo stále o víruse nevieme

  Stále nemáme dostatok informácií k trom kľúčovým faktorom, ktoré ovplyvňujú priebeh choroby a možný ekonomický scenár:

  1. Rozsah nezistených miernejších prípadov
   Vieme, že infikovaní ľudia často vykazujú mierne príznaky choroby a preto zdravotnícky systém môže ľahko nezaznamená tieto prípady. To, čo nevieme, je, či na základe tejto skutočnosti zachytíme 80 %, 50 % alebo len 20 % zo všetkých prípadov nakazenia.
  2. Sezónnosť
   Zatiaľ neexistuje jasný dôkaz o sezónnosti vírusu na základe ročných období. Nádej dáva fakt, že regióny s vyššími teplotami (Singapur, India, Afrika) nezaznamenali široké a rýchle šírenie choroby.
  3. Asymptotický prenos
   Nie je úplne známe, či ľudia, ktorí nemajú príznaky, môžu prenášať vírus a aká je skutočná inkubačná doba. Asymptotickí pacienti sú totiž spravidla dôvodom rýchleho šírenia nákazy.

  Hospodársky dopad

  Podľa analýzy McKinsey & Company by sa mohli rozvinúť tri široké ekonomické scénáre:

  1. Rýchle zotavenie
  2. Globálne spomalenie
  3. Pandemická recesia

   

  Scénáře dopadu koronaviru

  Zdroj: McKinsey&Company

  Rýchle zotavenie

  Tento model vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Oxford Economics predpokladá, že krajiny získajú rýchlu kontrolu nad šírením vírusu, čo spôsobí, že sa nijako výrazne nezmení správanie spotrebiteľov.

  Predpokladá sa, že rast globálneho HDP na rok 2020 klesne z predchádzajúcich odhadov o 2,5 % až 2,0 %. Najvýznamnejším faktorom je pokles rastu čínskeho HDP z takmer 6 % na 4,7 %. Ďalej 1 % pokles HDP vo východnej Ázii a poklesy o 0,5 % pri ostatných veľkých ekonomikách po celom svete. Americká ekonomika sa zotaví do konca prvého štvrťroka. Dovtedy Čína obnoví väčšinu svojej výroby.

  Zotavení ekonomiky po koronaviru

  Zdroj: McKinsey&Company

  Globálne spomalenie

  Scenár predpokladá, že väčšina krajín nedokáže dostať šírenie vírusu rýchlo pod kontrolu. To spôsobí výraznejšie zmeny v správaní spotrebiteľov. Dopytový šok zníži rast globálneho HDP v roku 2020 na polovicu, teda na 1 % až 1,5 % a spomalí ekonomiku, ale nespôsobí recesiu.

  Najväčší vplyv zaznamenajú malé a stredné podniky a menej rozvinuté ekonomiky. V leteckej doprave a cestovnom ruchu môže dochádzať k početným bankrotom.

  Pandémia a recesia

  Tento scénář je velmi podobný globálnímu zpomalení s rozdílem, že počítá, že virus není sezónní a růst případů nově nakažených pokračuje v Q2 i Q3. Následkem je recese a globální růst klesne na -1,5% až 0,5%.

  Tento scenár je veľmi podobný globálnemu spomaleniu –s tým rozdielom, že ráta s tým, že vírus nie je sezónny a rast prípadov novonakazených pokračuje i v druhom a treťom kvartáli. Následkom je recesia a globálny rast klesne na -1,5 % až 0,5 %.

  Problémy v dodávateľskom reťazci

  Pre množstvo spoločností na celom svete má veľmi negatívny dopad odstavenie výrobných závodov v Číne predovšetkým v prvých desiatich týždňoch nákazy. Čína je síce v raných fázach svojho zotavenia (znižuje sa počet novonakazených), ale zostáva vysoká úmrtnosť a tiež rad obmedzení, ktoré zabránia obnovenie normálnej činnosti až do začiatku druhého štvrťroka.

  Dobrou správou je, že mnoho veľkých čínskych spoločností uvádza, že od 1. marca funguje na viac ako 90 % kapacity. Najväčšou neistotou pre manažérov dodávateľských reťazcov a vedúcich výroby je možnosť (ne)dostačujúcej logistickej kapacity.

  Celá štúdia je k dispozícii na tomto odkaze.