Pripravte si stratégiu pre váš online

,
 • 19. 04. 2018
 • Autor: Milan Markovič | 19. apríla 2018

  Pripravil som článok, kde zhrniem potrebné kroky, aby ste si mohli stanoviť účinnú online stratégiu pre rozvoj svojho podnikania. Prevediem vás základnými krokmi, ktoré pomôžu vášmu zámeru zvýšiť efektivitu a vyťažiť z internetu maximum.

  Definujte si vášho zákazníka ako cieľovú skupinu, alebo persónu

  Ja si pred návrhom celkovej stratégie zadefinujem cieľovú skupinu. Ako ju zistím? Je na to viacero metód, ktoré je dobre kombinovať a využiť:

  – Hĺbkový rozhovor s klientom (vypíšte si s klientom brief)

  – Analýza návštevnosti (Google Analytics, Yandex, Facebook, Online chat…)

  – Prieskumy (dotazníky, ankety…)

  Cieľová skupina nám rámcovo napovie, kto je náš súčasný, resp. potencionálny zákazník. Zozbierané dáta treba hĺbkovo vyhodnotiť. Stáva sa, že je rozdiel medzi zákazníkom, ktorý chodí do predajne a tým, ktorý je online. Skúste sa inšpirovať aj konkurenciou: na koho a ako komunikuje. Napovedať vám môžu aj dáta z vyhľadávania na webe, ako aj trendovosť správania sa ľudí na internete.

  Môžete si zadefinovať aj viacero cieľových skupín, kde jedna bude primárna a ostatné sekundárne. Napr. primárna skupina budú muži od 25 do 44 rokov, z väčších miest, ktorí sú mobilne zdatní (tvoria 65 % návštevníkov webu). Sekundárna cieľová skupina budú ženy (tvoria skoro tretinu návštevníkov), ale ich preferencie na internete sú značne rozdielne a tomu musíte prispôsobiť aj vašu komunikáciu.

  Pokiaľ budete pracovať na vašom webe a v marketingu s tvorbou množstva obsahu, odporúčam vám zadefinovať si aj persóny. Tvorbou persón si definujete konkrétneho človeka, ku ktorému dokážete priamo komunikovať. Web a celkovú komunikáciu si tak môžete rozdeliť pre konkrétne persóny a ich nákupné scenáre. Počet persón si určite podľa veľkosti projektu. Osobne využívam maximálne 3 typy persón v jednom projekte.

  Pokiaľ dokážete na základe preferencií správania definovať na webe jednotlivé časti tak, aby presne vyhovovali jednotlivým cieľovým skupinám, maximálne využijete ich potenciál.


  Spoznajte cestu, ktorou sa k vám zákazník dostáva

  Treba si uvedomiť základné pravidlo – ,,Priniesť návštevníka na web je drahé“. Hlavný cieľ cesty zákazníka je jeho privedenie na web, kde ho môžete informovať, vzdelávať, ponúknuť mu produkty, alebo služby, presvedčiť o dôveryhodnosti a tak ho zmeniť na zákazníka.
  Priložené schémy ukazujú dve základné cesty zákazníka smerom k online.
  Prvá cesta zákazníka je založená na súčasnom správaní ľudí, kde podľa štatistík až 65 % nákupného rozhodovania prebieha v online.

  Schema

  Pokiaľ sa zameriame čisto na cestu zákazníka na internete, vieme presne zadefinovať, kde sú tie kľúčové body, v ktorých ho potrebujeme osloviť a priviesť tak na svoj web.

  Schema

  Odporúčam vám pracovať s nákupnými fázami, definovanými Avinashom Kaishikom: STDC. Každá z fáz: See-Thing-Do-Care má v ceste zákazníka dôležité postavenie a vy ju musíte reflektovať vo vašej komunikácii, ale aj obsahom vášho webu. Tieto nákupné fázy môžete skombinovať aj so správaním jednotlivých persón a tak mať presný návod, ako ku ktorej persóne v danej fáze relevantne komunikovať.

  Prikladám vám jednoduchý príklad, ako viete cestu zákazníka jednoducho a efektne spraviť na vašom webe. Zákazník prechádza jednotlivými krokmi a ani si neuvedomuje, že vypĺňa dopytový formulár. Servírujeme mu postupne dôležité informácie a nezahltíme ho tak naraz.

  Stanovte si ciele, ktoré chcete na webe dosiahnuť

  Viete, aké sú ciele vášho webu? Ak áno, musíte zabezpečiť, aby boli pre návštevníka čo najľahšie dosiahnuteľné. Ich rozloženie na webe musí reflektovať ich dôležitosť.

  Platí základné pravidlo: Návštevník nesmie rozmýšľať, musí sa na webe orientovať intuitívne, musí prejsť cestou, ktorá ho dovedie do cieľa. Využívajte na webe CTA prvky. Povedzte návštevníkovi čo má spraviť. Skôr to spraví, ako keď mu to nezdôrazníte.

  Ciele webu môžu byť veľmi rôzne. Od silne predajných (typicky pre eshop), až po abstraktné, ako je dosiahnutie určitého vnímania značky. Prikladám základné ciele, ktoré bežne klientom definujem:

  – Predaj produktov

  – Objednanie služby, alebo vstupenky (napr. cez dopytový formulár)

  – Návšteva predajne

  – Kontaktovanie (telefonické, email, kontaktný formulár, online chat…)

  – Registrácia na webe/eshope

  – Odber noviniek/newslettra

  – Získanie fanúšika na sociálnych siťach (Facebook, Instagram, ale aj odber na YouTube…)

  – Stiahnutie ebooku

  Vytvorte si miesto, kde bude zákazník plniť ciele

  Pre mňa je web základňa pre útoky. To znamená, že je to najdôležitejšie miesto, kde môže zákazník plniť ciele a ktorý je východiskom pre celkovú stratégiu. Sú výnimky, keď sa kampaň realizuje napr. len na sociálnych sieťach, ale aj tam web hrá dôležitú úlohu ako miesto, kde zvyšujeme napríklad dôveryhodnosť celej kampane.

  Dôležité je, aby váš web spĺňal kritéria používateľskej prívetivosti (UX) a používatelia sa na ňom pohybovali prirodzene a cítili dobre. Keď vstúpite na web, položte si tri jednoduché otázky:

  1. Čo web ponúka?

  2. Prečo by som si to mal objednať práve tu?

  3. Čo je cieľom webu?

  Ak máte na ne jednoznačné odpovede, máte základy webu dobre postavené.

  Pri tvorbe webu musíte vychádzať z relevantných dát a informácií, musíte ho vytvoriť odborným postupom a musíte ho následne testovať.

  Ale určite si tieto základné veci skontrolujte a nastavte:

  – SSL certifikát domény (doména na https)

  – Rýchlosť webu na desktope a mobile

  – Responzívnosť (aditívnosť) webu na zobrazovanie na rôznych zariadeniach

  Rada na záver

  Využívajte v návrhu stratégie a komunikácie video formáty. Tie viete použiť ako na webe, tak aj na sociálnych sieťach, v newslettroch, v kampaniach na Google Adwords a samozrejme na YouTube.

  Milan Markovič

  COO