Videomarketing

effectix logo

VIEME AKO NA KVALITNÉ VIDEO

Videomarketing, predstavuje široké spektrum video formátov, prispôsobených potrebám a cieľom klienta.

Aktálne tvorí neoddeliteľnú súčasť imidžu a marketingovej komunikácie postavenú na príťažlivosti, variabilite, unikátnosti a dynamickom formáte video materiálu. Jeho cieľom je upútať, informovať a zabaviť. Práca s videom je, narozdiel od textových formátov, v mnohých ohľadoch efektívnejšia – štatistiky ukazujú, že až 88 % ľudí video zdieľa alebo preposiela ďalej.

KONTAKTUJTE NÁS NAŠE REFERENCIE

AKO POSTUPUJEME

PREPRODUKCIA

Najdôležitejše je zadanie klienta, podľa neho stanovím námety. V tejto fáze vypracujeme finálny scénar, zostavíme pracovný tím a ujednotíme si všetky technické parametry. Podľa toho vieme vypracovať rozpočet a zmluvu. Neskôr vytvoríme storyboard - rozkreslený príbeh, technický scénar. Zorganizujeme casting (kostýmové skúšky), vyberieme natáčacie lokality a plán, pripravíme sa na natáčanie.

PRODUKCIA

Začíname dopravením pracovného tímu, hercov a techniky na vybrané lokality. Všetko dôkladne pripravíme (hercov, scénu) a odskúšame. Natočíme všetky potrebné scény podľa natáčacieho plánu. Končíme odvozom tímu, hercov a techniky.

POSTPRODUKCIA

Všetky natočené materiály zálohujeme pred ich odovzdaním strihačovi. Vyberieme najvhodnejšie zábery a synchronizujeme ich so zvukom. Urobíme prvý pracovný strih, ktorý ukážeme klientovi. S klientom si prejdeme materiály, skonzultujeme a dohodneme si korektúry na zapracovanie. Zostriháme finálnu verziu, doplníme grafiku, titulky,... podľa požiadavok klienta. Upravíme farby, jas a hlavne zvuk, aby bolo video kvalitné. Sme pripravení na finálne schválenie a odovzdanie materiálu klientovi.

Chcete kvalitné, profesionálne video?

PRODUKTY

REKLAMNÝ SPOT

Krátke a výstižné televízne a rozhlasové spoty s cieľom zaujať.

INTERNETOVÁ REKLAMA

Dlhšie aj 3-minútové reklamné filmy, ktoré si kladú za cieľ predstaviť váš produkt čo najširšiemu počtu divákov.

FIREMNÉ VIDEO

Prezentácia spoločnosti a jej aktivít pomocou videa.

PRODUKTOVÉ VIDEO

Spoty zamerané na prezentáciu produktu, služby alebo značky.

VIRÁLNE VIDEO

Vtipné videá s príbehom, za ktorým môže byť skrytý váš produkt.

VIDEOREPORT

Zaujímavé reportáže z akcií.

VIDEO NA WEB

Séria netradičných záberov vystihujúcich podstatu značky alebo produktu, ktoré zatraktívnia stránky.

VIDEOBLOG

Séria videí, ktorá zábavným spôsobom predstaví vaše aktivity.

VIDEOBANNER

Bannery s príbehom na oslovenie čo najväčšieho počtu zákazníkov.

CINEMAGRAPH

Dynamické fotografie na web alebo telefón

VIDEOMAPPING

Tématická projekcia v interiéroch a exteriéroch.

Chcete kvalitné, profesionálne video?