Výdaje do internetovej reklamy za rok 2014 v Česku a na Slovensku

graf vydajov na internetovu reklamu

Koľko sa investovalo do reklamy na internete v minulom roku u nás a v Česku?

Združenie pre internetový rozvoj SPIR vydalo dňa 24.2.2015 tlačovú správu o vývoji celkových výdajov na internetovú inzerciu v Českej republike za rok 2014.

Dáta sú získané od 23 významných internetových prevádzkovateľov, ktorí majú dosah na väčšinu českých internetových používateľov.

Graf č. 1

Na grafe č. 1 je medziročné porovnanie celkových výdajov na internetovú reklamu za posledných 7 rokov s tým, že rok 2015 je iba odhad. Pokiaľ bude tento odhad správny, vzrastú v roku 2015 výdaje o ďalších 13 %.

Najväčší podiel na internetovej inzercii má logicky displayová (celoplošná) reklama, nasleduje PPC reklama vo vyhľadávači Seznam a Google (pozri graf č. 2). Čísla pri displayovej reklame musíme brať s miernou rezervou, keďže objem výdavkov je udávaný v cenníkových cenách.

Graf č. 2

Na grafe č. 3 je znázornený medziročný vývoj jednotlivých typov internetovej a mobilnej reklamy. Za zmienku stojí 100% rast výdavkov pri RTB v roku 2014 oproti roku 2013, a určite bude zaujímavé sledovať, ako si táto programatická reklama cielená na publikum povedie v agentúrach a jednotlivých inzerentoch v nasledujúcich rokoch.

V tomto roku sa očakáva najväčší percentuálny nárast opäť pri RTB (50 %), PPC reklamách vo vyhľadávačoch (15 %) a tiež pri videoreklame. Prvenstvo si v objemoch preinvestovaných financií drží stabilne displayová reklama, kde sa očakávajú investície vo výške 7,6 mld. Kč.

Graf č. 3

Na grafe č. 4 je znázornený podiel jednotlivých mediatypov za rok 2014. Internet si ako jediný mediatyp drží dlhoročný rast. V kombinácii so stále prepracovanejšou reklamou cielenou na konkrétneho používateľa, prípadne v zladení TV a online reklamy, sa nedá očakávať, že by v najbližších rokoch malo dôjsť k akékukoľvek poklesu investícií do onlinu.

Graf č. 4

Pre porovnanie dát so slovenským trhom, môžeme využiť dáta z AIM monitoru. Za celý rok 2014 zatiaľ dáta síce neboli zverejnené, ale ak využijeme odhady,ktoré zverejnil AIM monitor na prvú polrok 2014, výjde nám, že výdaje do reklamy na Slovensku sú cca. o 40 % nižšie. Pri rozpade na jednotlivé typy reklám tiež ostávajú pomery približne zachované. Iba pri reklame RTB budú investície skutočne minimálne, pretože tento reklamný priestor si ešte len hľadá cestu na slovenský trh.

Graf č. 5