Odlíšte vaše kampane od konkurencie kreatívnou stratégiou

Prečo Ísť do toho s nami 

effectix-expanzia

Pomôžeme vám zvýšiť výkon a efektivitu kampaní

Vyššia znalosť značky

Kreatívna reklama je nezabudnuteľnejšia a trvácnejšia.

Efektívnosť kampaní

Menšie výdavky na médiá a rýchlejší rast základne fanúšikov.

Dlhodobý vzťah 

Znalosť značky, lojálnosť k značke a vnímaná kvalita ovplyvňujú aj hodnotu pre zákazníka.

effectix-slovensko-strategia-02

Komunikačná stratégia

Kreatívna stratégia je dôležitou súčasťou komunikačnej stratégie. Jej výsledkom je kreatíva, teda tá časť, ktorú:

  • je prakticky okamžite vidieť či počuť a buduje konečný dojem, aký vaša značka zanechá
  • má vplyv na znalosť značky, efektívnosť kampaní, vzťah so zákazníkom a tak ak vplyv na ziskovosť.

PORAĎTE SA S NAMI

 

effectix-slovensko-strategia-03

Kreatíva a ziskovosť

Medzi kreativitou reklamy a ziskovosťou existuje vzťah. Kreativita je jedným z najväčších determinantov ziskovosti reklamy, hoci názory na vplyv kreatívy na objemy predaja a efektívnosť kampaní sa líšia. Vo všeobecnosti možno povedať, že slabá kreatíva vedie k slabému nárastu predaja a nárast sa pripisuje obvykle médiám. A funguje to aj opačne. Keď je kreatíva silná - nárast predaja je vyšší a médiá ho ovplyvňujú menej. Médiá hrajú v súčasnosti dôležitejšiu úlohu v kampaniach viac ako kedykoľvek predtým. V skutočnosti sa vplyv médií na predaj zvýšil za posledných 15 rokov z 15 % na 36 %.

 

Viac do kreatívy, alebo viac do médií?

Z pohľadu kreatívca viac performujú kampane, ktoré:

  • sa odlišujú od konkurencie,
  • poskytujú nezabudnuteľný zážitok,
  • vytvárajú vzťah s cieľovou skupinou prostredníctvom silnej emócie,
  • príbeh” je uveriteľný
  • dôraz sa kladie na vysokú mieru vizuálneho prevedenia.
effectix-profesia days 2022

Z pohľadu stratéga aj kreatívne priemerné či dokonca podpriemerné kampane môžu uspieť, ak máte k dispozícii obrovský rozpočet na médiá. Budovanie frekvencie doručenia posolstva, teda budovanie zapamätateľnosti opakovaním, môže zabezpečiť byť jednotkou v komunikácii (Alza). 

V takomto prípade, a za predpokladu, že marketingová komunikácia nesie len jednoduché posolstvo, všetka ostatná kreatíva je zbytočné pozlátko. Kľúčové v tomto prípade je „mať dostatočný rozpočet“ na médiá.

Kreatíva teda nemusí byť svätým grálom efektivity marketingu, ale bolo by dobré poznať výhody, ktoré tvorba kreatívnej stratégie prináša.

 

PORADÍME VÁM

 

Efektívny proces tvorby kreatívnej stratégie


Brief

Vypracovať reklamnú kampaň bez kreatívnej stratégie je ako strieľať naslepo. Naša príprava kreatívnej stratégie začína vždy briefom. Brief jasne ukazuje, kde ste, kde je vaša konkurencia, kto je váš zákazník, aké je posolstvo, kam chcete ísť (ciele), ako sa tam môžete dostať, ale aj obmedzenia (harmonogram, rozpočet atď.). Brief je dôležitou súčasťou kreatívnej stratégie, pretože bez jasne definovaných cieľov neexistuje spôsob, ako merať úspech.


Analýza

Proces tvorby kreatívnej stratégie zahŕňa aj analytickú časť. Nielen analýza samotného produktu, služby, ale aj konkurencie, trhu a trendov je dôležitá. Rovnako dôležité je vedieť rozkľúčovať výsledky vašej poslednej kampane a preskúmať ich, zistiť, čo fungovalo a čo nie. Výsledkom analýz sú často nové kreatívne riešenia, ktoré sú založené nielen na emóciách, ale aj na logike a faktoch.


Insighty

Pre správnu interpretáciu posolstva je dôležité poznať insighty vyplývajúce z prieskumov. Lebo ak si cieľovú skupinu definujete ako “muž, 20 - 60 rokov, z mesta” - tak vás to v tvorbe nápadov nikam neposunie. Ale akonáhle viete, čo tento muž 20 - 60 r. pri danom produkte rieši a ukážete mu tú situáciu z jeho vlastného pohľadu, máte vyhraté. Keď kreatíva vychádza z reálnych insightov, kampaň funguje ako chladnička - keď ju otvoríš, rozsvieti sa.


Tvorba konceptov

Úlohou kreatívca je vymyslieť niečo, čo nikto nevymyslel o tom, čo všetci vedia. Práve reklamy, ktoré nás bavia najviac, sú postavené na silných insightoch. 

Nasleduje rozpracovanie kreatívnych ideí a tvorba konceptov v spolupráci s grafikmi, copywritermi a producentmi, ktorí ideu dokážu “zhmotniť” do konkrétnych vizuálov, videí, textov.

 

effectix-slovensko-strategia-04

Jeden nápad môže mať stovky prevedení, a preto pri jeho stvárnení treba mať vždy na pamäti cieľovú skupinu a sústrediť sa na tú správnu emóciu, ktorá priniesie najlepší výtlak požadovaných cieľov. Pretože ak publikum nedostane posolstvo spôsobom, ktorý ho emocionálne spája, všetko ostatné je zbytočné. Sme ľudia a darí sa nám v emocionálnom spojení. Ak spojenie chýba, posolstvo zanikne v množstve ďalších správ.

Objednajte si konzultáciu

 

Odporúčania k tvorbe kreatívnej stratégie

1. dlhodobosť

Nikdy sa neuspokojte s prvoplánovým a krátkodobým nápadom. Krátkodobé nápady sú zhruba o 50% menej efektívne a ponúknu veľmi málo z plného potenciálu vyplývajúceho z insightu. Krátkodobosť obmedzuje schopnosť značky rezonovať. Naopak, kampane ktoré sú trvácne, sú hnacou silou efektívnosti s obrovskými multiplikátormi výkonu.

2. insighty

Neriešte produkt - riešte insight. Pre zrozumiteľnosť posolstva je dôležité poznať insighty vyplývajúce z prieskumov. Musíte vedieť, čo ľudia pri danom produkte riešia a ukázať im tú situáciu z pohľadu klienta - z jeho vlastného pohľadu. A vtedy si zákazník môže povedať "táto značka sa vie stotožniť s mojimi potrebami, vie sa vžiť do môjho života, a presne pozná prečo a kedy potrebujem nakúpiť ich produkty.

3. uveriteľné príbehy

Nastavte spotrebiteľovi zrkadlo, ale tak, aby to nebral osobne. Ak je našou úlohou ľudí presvedčiť, je dôležité, aby ľudia nášmu príbehu verili. A ľudia najlepšie veria tomu, s čím sú ochotní sa stotožniť - ukážte im to, čo poznajú, čo zažili, alebo čo sa ich aktuálne týka.

4. udržateľnosť

Vytvorte “trvalo udržateľný” koncept, teda taký, pri ktorom vydržíte s nápadmi aj viac rokov. Ostatné roky vyhrávajú kreatívne súťaže práve opačné kampane - krátkodobé, nárazové, s využitím aktuálneho momentu. Na znalosť značky z dlhodobého hľadiska nárazová kreatíva nefunguje. Príkladom efektívneho trvalo udržateľného konceptu, ktorý funguje aj po 10 rokoch sú reklamy pre COOP Jednotu.

5. cibuľový koncept

Vytvorte “cibuľový” koncept, rozpracujte viacero úrovní, ktoré spája posolstvo.

6. posolstvo

Posolstvo občas rifrešnite - dajte mu nový, ďalší význam.

7. konzistentnosť

Konzistencia a fluent device (brand signal). Dve veci, ktoré spolu súvisia a ovplyvňujú efektívnosť z dlhodobého hľadiska. Komunikácia musí byť konzistentná. Fluent Devices (farba, maskot, pattern, balenie, tvar - napríklad fľaša Coca-Coly, sonic branding!) sú viacúčelové, efektívne a dokážu poháňať značky oveľa dlhšie ako väčšina kampaní.

8. vizuálna krása

Vizuálna atraktívnosť je must. Ale pozor, platí, že internet je plný pekných vecí. Nestačí len, aby to bolo “pekné”. Chce to aj nápad, myšlienku, príbeh, niečo, na čo sa dá v budúcnosti nadviazať. V opačnom prípade to zapadne prachom, ako väčšina kampaní, ktoré boli “len pekné”.

9. Výnimočnosť

Originalita - buďte výnimočný, nerobte len to, čo robí vaša konkurencia. Položte si otázku takto: Kam až môžeme posunúť komunikáciu tak, aby bola účinnejšia než komunikácia konkurencie?

10. nezvyčajnosť

Nebojte sa bizarných záberov, ani nezvyčajných scén, pokojne umiestnite produkt tam, kde by ho bežne nikto nehľadal…(mobil do práčky)

11. autenticita

Buďte uveriteľný. Dnes už nikto nechce vidieť americké klišé úsmevy, alebo nepresvedčivé vyjadrenia predstaviteľov firiem. Ukážte im napríklad príbeh spokojného zákazníka.

12. relevancia

Skúste ostať relevantný produktu, či službe alebo značke. Skúste sa v kreatíve príliš nezatúlať od posolstva, v opačnom prípade sa môže stať, že emócia, príbeh, všetko bude, aj zákazník si reklamu bude pamätať, ale nebude vedieť na aký produkt alebo službu to vlastne bolo.

13. zaujmite

Nebojte sa vyčnievať, komunikácia musí byť silná, aby mala možnosť zasiahnuť čo najširšiu spleť bublín.

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl