PPC kampane

Cieľte na správne publikum
SME PRÉMIOVÍ

Naša agentúra patrí medzi TOP agentúry zaradené v skupine Google PREMIER PARTNER.

SME MEDZINÁRODNÍ

Máme 11 PPC konzultantov, ktorí majú s kampaňami bohaté skúsenosti vo viac ako 15 krajinách sveta.

PRAVIDELNE REPORTUJEME

Výsledky našej práce vám pravidelne odprezentujeme na základe podrobných mesačných reportov.

MÁME VÝSLEDKY

Máme za sebou kampane pre veľkých klientov, pre ktorých sme odviedli profesionálnu a efektívnu prácu.

ROBÍME KAMPANE SPRÁVNE

Prvoradým kritériom je efektívnosť kampaní a dosahovanie stanovených cieľov.

PPC kampane (pay per click) sú jednou z dôležitých súčastí výkonnostného marketingu, pri ktorých je jediným merateľným cieľom výkon.

Medzi hlavné výhody PPC kampaní patrí transparentný spôsob spravovania, jasné ciele a pravidelný reporting.

Preferovaná WIN-WIN stratégia spolupráce (klient-agentúra) je založená na možnom successfee modeli.

KONTAKTUJTE NÁS NAŠE REFERENCIE

AKO POSTUPUJEME

ANALÝZA AKTUÁLNEHO STAVU A DEFINOVANIE CIEĽOV

Komplexná správa reklamných kampaní vždy podľa posledných optimalizačným trendov. Využívanie pokročilých analyzačných a optimalizačných nástrojov AdWords. Trorba reklám vo všetkých dostupných typoch sietí Google (vyhľadávanie, obsah, e-mailing, videomarketing).

NASTAVENIE A SPUSTENIE PPC KAMPANE

Najskôr prebehne nastavenie PPC kampaní, prípadne optimalizácia aktuálnych kampaní. Neskôr nasleduje štart kampane podľa nastavených plánov a cieľov vo vybraných PPC systémoch.

VNÚTROFIREMNÝ AUDIT VŠETKÝCH PPC KAMPANÍ

Priebežný audit kampaní, pri ktorom hodnotíme či je kampaň nastavená podľa najnovších optimalizačných procesov. Pravidelný meeting celého PPC tímu ku konkrétnej kampani.

STRATÉGIA A PRÍPRAVNÁ FÁZA PPC KAMPANE

Definovanie konkrétnych cieľov a časového plánu pre dohodnuté ciele. Výber vhodných PPC systémov a príprava podkladov potrebných pre štart kampane.

PRIEBEH A OPTIMALIZÁCIA KAMPANE

Činnosti, ktoré sú nutné pre správne fungovanie a priebeh PPC kampane. Priebežná, pravidelná optimalizácia PPC kampaní, vylepšovanie aktuálnych procesov. Kontrola a monitoring plnenia zadaných cieľov.

VYHODNOTENIE ÚSPEŠNOSTI PPC KAMPANE

Vyhodnotenie úspešnosti stanovených cieľov. Ročné, kvartálne porovnanie výkonnosti kampane. Stanovenie cieľov na ďalšie obdobie.

PPC kampane riešime na týchto kanáloch

GOOGLE ADWORDS

Komplexná správa reklamných kampaní vždy podľa posledných optimalizačných trendov. Využívanie pokročilých analyzačných a optimalizačných nástrojov AdWords. Tvorba reklám vo všetkých dostupných typoch sietí Google (vyhľadávanie, obsah, e-mailing, videomarketing).

SKLIK

Plná správa reklamných kampaní v systéme Sklik od Seznam.cz. Rovnako ako v AdWords vytvárame v Skliku kampane v rámci celej Seznam siete. Vyhľadávanie, obsahová sieť Seznam, pri prepojení s Zboží.cz tiež Seznam nákupy a samozrejmosťou je retargeting.

ETARGET

Aj keď to nie je úplne klasický PPC systém, vieme si s ním poradiť. Hlavne pre používateľov na Slovensku a v Maďarsku môže byť dobrým reklamným kanálom. Využívame ho k masívnej podpore brandu. Od začiatku sa k nemu musí pristupovať inak než k ostatným systémom.

YANDEX

Realizácia a správa PPC reklamných kampaní na východných trhoch, Predovšetkým v Rusku a na Ukrajine. Google tam nie je dominantným hráčom na trho a je potrebné obsiahnuť väčšinu interentového prostedia. Samozrejmosťou je jazyková vybavenosť. S ruštinou si rozumieme.

POROVNÁVAČE TOVARU

Práca s PPC reklamou pre váš tovar skrz všetky dostupné porovnávače tovaru v Česku, Poľsku a na Slovensku. Heureka.cz, Heureka.sk, Pricemania, Zboží.cz, Ceneo.pl, Skapiec.pl a mnohé ďalšie. Spadá sem aj optimalizácia dátových feedov.

SOCIÁLNE SIETE

PPC kampane na sociálnych sieťach môžu byť rovnako úspešné a výkonné ako tie na porovnávačoch. Pri správnom cielení reklám na konkrétne, špecifické publikum to nie je problém. Využívame pri nich predovšetkým e-mailové databázy, používateľské hodnotenia a remarketing.

Chcete získať z vašej PPC kampane maximum?

SEE – THINK – DO – CARE

Stratégia See – Think – Do – Care pomáha našim klientom uchopiť marketing komplexnejšie. Táto stratégia rieši celý nákupný/dopytový proces zákazníka.

Grafika vpravo zobrazuje, ako je kanál PPC kampane zastúpený v jednotlivých fázach.

SEE 0
THINK 0
DO 0
CARE 0
team-image
team-image
team-image
team-image
team-image
101
CERTIFIKÁTOV
11
PPC KONZULTANTOV
16
KRAJINY S NAŠOU SPRÁVOU PPC
5
PPC SIETÍ

TYPY MOŽNÝCH KAMPANÍ

KAMPANE VO VYHĽADÁVACEJ SIETI

Precízne spracovaná reklama vo vyhľadávaní s použitím kampaní s rôznymi typmi zhôd kľúčových slov. Zostavy sú tématicky rozdelané podľa štruktúry webu klienta.

KAMPANE V OBSAHOVEJ SIETI

Kampaň v obsahových sieťach všetkých dostupných systémov rozdelená podľa tém obsahových webov, záujmov používateľov internetu, kľúčových slov alebo demografie.

PLA KAMPANE - NÁKUPY

Dôkladne nastavené produktové kampane pre vyhľadávanie na Google alebo Seznamu. Nutná je neustála optimalizácia tohto typu kampane, práca s produktovým feedom a monitoring.

VIDEOKAMPANE - YOUTUBE

Všetky typy reklamných videokampaní dostupných v obsahovej sieti Google a Youtube. TrueView In-stream, TrueView video discovery, PLA, reklamné mikrospoty,...

KLASICKÝ REMARKETING / RETARGETING

Reklamná kampaň v obsahových sieťach Google a Seznam zameraná na používateľov, ktorí váš web už v minulosti navštívili. Významnou súčasťou je tvorba remarketingových zoznamov a cielenie reklám.

DSA / RDSA KAMPANE

Dynamická reklama vo vyhľadávacej sieti Google, založená na obsahu webu, umožňujúca automatické cielenie na vyhľadávacie dopyty. Táto kampaň je vhodná pre weby obsahujúceveľké množstvo obsahu.

RLSA KAMPANE

Vďaka remarketingovým zoznamom pre vyhľadávanie je možné vytvoriť tzv. RLSA kampane - remarketingové kampane vo vyhľadávacej sieti. Kampane sú účinným pomocníkom ako osloviť klientov vracajúcich sa na web.

GSP KAMPANE - KAMPANE G-MAIL

Kampane GSP sú cielené kampane na e-mailové schránky G-mail, ktoré majú charakter newsletteru. Umožňujú oslovovať používateľov pomocou rôznych typov cielenia - témy, záujmy, demografia,...

NÁSTROJE

LOKÁLNE PPC SYSTÉMY

PPC systémy určené na expanziu na domácom trhu sú Google AdWords, Sklik od Seznamu, Etarget, PPC na sociálnych sieťach a správa PPC v prostredí tovarových porovnávačov.

NÁSTROJE NA SPRÁVU PPC

Veľmi účinným nástrojom pomáhajúcim so správou kampaní je AdWords Editor, z ktorého sa dajú exportovať kampane aj do ďalších systémov. V Sklik je využívaný PPCHit a aj PPC Bee. Pre správu sociálnych sietí je používaný Facebook Business Manager a Zoomsphere.

GLOBÁLNE PPC SYSTÉMY

Ako systémy pre expanziu na zahraničné trhy používame Google AdWords, Bing PPC, PPC na sociálnych sieťach. Yandex a VKontakte hlavne pre rusky hovoriaci trh.

MONITORING A ANALYTIKA

Nástrojov pre analytiku a monitoring PPC kampaní je veľa. Medzi najviac využívané patrí Google Analytics a Yandex Metrica. Na meranie telefonických konverzií je v poslednej dobe stále viac rozšírený systém Call, ktorý v mnohom predstihuje nástroj od Google. Pre sociálne siete je často používaný Zoomsphere.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

KLASICKÁ SPRÁVA

Fixne definovaná mesačná správa s pevne nastaveným časovým fondom a rozpisom prác.

CPA MODEL pri succesfee správe

Klient zadefinuje cieľovú cenu za konverziu (CPA). Pri splnení cieľov je agentúre priznaná dohodnutá odmena.

SUCCESS FEE SPRÁVA

Pri successfee správe sa výška agentúrnej odmeny odvíja od dosiahnutého výkonu a splnených cieľov.

PNO MODEL pri succesfee správe

Klient nadefinuje cieľovú PNO (náklady/zisky). Pri splnení PNO je agentúre priznaná dohodnutá odmena.

Chcete získať z vašej PPC kampane maximum?

Žádné komentáře

Sorry, the comment form is closed at this time.