Efektívny brand building vďaka RTB

Jakub Najman RTB špecialista effectix

Jakub Najman
RTB Specialist

Vďaka RTB bude vaša značka viditeľnejšia

Real-time bidding (RTB) umožňuje nákup bannerovej reklamy prostredníctvom aukcie v reálnom čase.

Vzhľadom k sofistikovanému zacieleniu a exkluzívnym formátom je častým pilierom brandových kampaní, ktorý vám zaistí preukázateľné zvýšenie vizibility.

MÁTE ZÁUJEM O RTB?

Prečo RTB kampane?


Sofistikované zacielenie na používateľa podľa demografie, správania, alebo zacielenia na používateľov, ktorí hľadali konkurenciu.


Cielenie na konkrétne weby a prémiové plochy ako branding,aj podľa tématického zacielenia.


Možnosti využitia interaktívnych bannerov, ktoré majú vyššiu mieru interakcie s používateľmi.

Lepšie možnosti optimalizácie vedúce k výrazným úsporám na kredite.

Michal Horňák
Head of Programmatic

Ako dosiahneme reálny výsledok?

Na základe rozpočtov a cieľov klienta zvolíme vhodnú stratégiu a typy kreatív. Zameriame sa na cieľovú skupinu, ktorú oslovíme na všetkých dostupných kontaktných bodoch. Kampane budeme priebežne optimalizovať a vyhodnocovať.

DOPYTUJTE RTB KAMPAŇ

Michal_PPC_sef_new

Čo vám RTB prinesie

  • Výrazné zvýšenie povedomia o značke
  • Maximálny dosah naprieč mnohými kanálmi
  • Preukázateľne vyššia miera viditeľnosti

Preukázateľné výsledky

Najmodernejšie nástroje v akcii

Pre RTB kampane využívame primárne platformu Google Display & Video 360 (DV360).

S touto platformou dokážeme vďaka inteligentným algoritmom precízne cieliť na vaše ideálne publikum a  vytvárať interaktívne a personalizované reklamy, ktoré priťahujú pozornosť. To všetko za maximálnej efektivity vášho reklamného rozpočtu.

DV360 umožňuje nadviazať kampane s Google Ads, YouTube a Google Analytics 4. Získavame tak komplexný pohľad na výsledky a dáta, čo nám umožňuje neustále optimalizovať a zlepšovať výkon kampaní. Pritom inteligentne riadime frekvenciu zobrazenia reklamy, aby sme zaistili, že vaša značka je dostatočne viditeľná, ale neotravuje.

Výsledkom je maximalizácia návratnosti investícií do reklamy a výrazné zvýšenie povedomia o značke, vďaka ktorému prilákate preukázateľne viac zákazníkov.

google-dv360

Čo vám spolupráca prinesie

Povedomie o značke

RTB je kanál ako stvorený na budovanie povedomia o značke. Oslovte svojich budúcich zákazníkov vďaka sofistikovanému zacieleniu a pomocou interaktívnych kreatív, ktoré používatelia neprehliadnu.

Maximálny dosah

Vďaka RTB môžeme inzerovať nielen v obsahovej sieti, ale aj na YouTube, v podcastoch, rádiách, alebo na digitálnych outdoorových plochách.

Vizibilita

Byť viditeľný, to je to o čo tu ide. Kampane v RTB vždy optimalizujeme na čo najvyššiu mieru viditeľnosti.

Čiastkové služby v rámci RTB

Správa RTB

Správu RTB robíme od A do Z. Od prvotných odhadov impresií a dosahu, cez voľbu vhodných kreatív, stanovenie a exekúciu stratégie, až po reporting. Vy sa len venujete svojmu podnikaniu a budovaniu značky pomocou RTB môžete nechať na nás.

Share of Search

Dopad brandových kampaní priebežne vyhodnocujeme pomocou metriky Share of Search. Vďaka tomu presne viete, ako sa mení povedomie o značke v porovnaní s vašou konkurenciou

Úspechy u našich dlhodobých klientov

Navýšenie tržieb

+51%

Zníženie CPA

-42%

Navýšenie tržieb

+234%

Ušetrený kredit

+16%

DOPYTUJTE RTB KAMPAŇ

Výhody RTB oproti PPC

  • Brand
  • Model CPM
  • Široká škála webov
  • Prémiové plochy
  • Interaktívne bannery

Porovnanie RTB a PPC

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl