Peter Cyprich

O mne

V Effectixe pôsobím ako obsahový špecialista so zameraním na SEO. Som zástancom logických a premyslených krokov, no rovnako rád presadzujem aj zážitkovosť a živelnosť, lebo najlepšie nápady bývajú jednoduché i mnohovrstevnaté. Podstatnou časťou mojej činnosti je uvažovanie, preto si prácu o našich klientoch nosím domov a často ňou trávim podstatnú časť môjho dňa. Spoločne s inými odborníkmi v našej spoločnosti vám zaručíme, že náš nápad dotiahneme do úspešného konca.

© 2022 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl