Najčastejšia otázka klientov: "Prečo nevidím svoju reklamu?"

Filip Kosec

5 minut čítania

21. 3. 2022

Nie raz sa nám stalo, že nás oslovil klient s otázkou: “Prečo nevidím svoju reklamu na kľúčové slovo XY, keď minulý týždeň tu ešte bola?” Hoci to môže znieť ako banálna otázka, odpoveď na ňu nemusí byť vždy jasná a jednoduchá. Je viacero faktorov, ktoré treba zohľadniť a len málo z nich vieme ako PPC-čkári ovplyvniť. 

Asi najpravdepodobnejším dôvodom môže byť, že sa proste vyčerpal (denný) rozpočet na kampaň, ktorá obsahuje dané kľúčové slovo. To sa môže najpravdepodobnejšie stať ku koncu dňa, keď má kampaň obmedzený rozpočet a vyhľadávaní na dané kľúčové slovo bolo príliš veľa. V niektorých prípadoch môže ale ku vyčerpaniu rozpočtu dôjsť oveľa skôr v prípade, že správca účtu volí nesprávnu bidovaciu stratégiu. 

vyčerpaný-denný-rozpočet-v-google-ads-effectix-com

Ďalším pomerne častým dôvodom môže byť silná konkurencia pri rovnakom alebo podobnom kľúčovom slove a teda sa reklamy nezobrazia na vrchu stránky alebo aj vôbec. Na toto vplýva viacero faktorov, ako je napríklad maximálna CPC (cost-per-click), sila reklamy, nízky CTR (click-through-rate) alebo relevantnosť stránky, na ktorú sa po prekliknutí dostanete. Pokiaľ Google vyhodnotí, že hľadaný výraz nie je totožný s cieľovou webovou stránkou, tak hoci všetky faktory spĺňate, reklama sa pravdepodobne aj tak nezobrazí.

Pojem hodnotenie reklamy je tiež pomerne často spomínaný, keď sa jedná o zobrazovanie reklamy vo vyhľadávaní. Ide o Google metriku, ktorá berie do úvahy maximálnu cenu za klik a silu reklamy. V prípade, že reklama má nízke hodnotenie, pravdepodobne sa na prvé priečky vyhľadávania ani nedostane. 

Nízka miera preklikov má tiež čo dočinenia so zobrazovaním reklám, nakoľko ak sa reklama zobrazuje príliš často a ľudia na ňu neklikajú Google algoritmus to môže vyhodnotiť ako nerelevantnú reklamu a prestane ju zobrazovať.

Ďalším pomerne častým dôvodom nezobrazovania reklám zvykne byť vyčerpaný kredit v Google Ads účte alebo zamietnutá platobná karta. Preto našim klientom odporúčame mať nastavené automatické platby a dostatok prostriedkov na bankovom účte, aby sa takémuto scenáru predišlo, nakoľko výpadok kreditu na účte môže spôsobiť vážnejšie problémy. 

Hoci nie často, no môže sa stať, že vy alebo váš PPC-čkar ste robili zmeny v Google Ads a niektoré kampane, reklamné skupiny alebo kľúčové slová ste proste nechali pozastavené. Preto my svoju prácu robíme dôsledne a zodpovedne, aby sa takýmto nedopatreniam predišlo.

google-ads-účet-effectix-com

Menej pravdepodobné dôvody, prečo nevidíte svoju reklamu, môžu byť aj inak nastavené geografické cielenie alebo len vy sa práve nenachádzate v cielenej zóne. Takisto cielenie podľa času alebo zariadenia má vplyv na to, či svoje reklamy uvidíte. 

Prekvapivým dôvodom, prečo si klient nevidí svoju reklamu, môže byť aj použitie nesprávneho vyhľadávača. Na Slovensku sa s týmto problémom pravdepodobne stretnete len zriedkavo, no v susednom Česku je stále populárny domáci seznam.cz a teda aj k takémuto prípadu môže dôjsť.

V neposlednom rade treba podotknúť, že pred uverejnením akejkoľvek reklamnej kampani dochádza ku autonómnej kontrole zo strany Google a môže sa stať, že reklama bude z nejakého dôvodu zamietnutá. Preto odporúčame svoju prácu si po sebe skontrolovať . 

Najmenej pravdepodobným dôvodom, ale predsa. Negatívne kľúčové slová - najsilnejší spojenec alebo najväčší nepriateľ? Negatívne kľúčové slová tvoria základ prosperujúceho Google Ads účtu, no nevedomosťou môžu byť použité aj proti nám. V prípade, že kampaň obsahuje len pár kľúčových slov a niektoré z nich použijeme omylom ako negatívne kľúčové slová, tak sa reklama na ne prestane zobrazovať, čím si blokujeme vlastnú kampaň. Na druhú stranu Google napreduje a ponúka svojim klientom AAR rozšírenie, ktoré kontroluje kontraproduktívne negatívne kľúčové slová a zamedzuje takémuto blokovaniu kampani. No z vlastnej skúsenosti viem, že klienti si tieto AAR nezapínajú, lebo tomu nerozumejú.

Práve na AAR rozšírenia sa spolu pozrieme v ďalšom článku a preberieme si výhody a nevýhody tejto novinky zo strany Google.

Blog

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Chcete vedieť viac o zlepšení obsahu? Ozvite sa mi.

Ako funguje digitál? Vieme a radi sa o to podelíme.

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl