SEO

Růst návštěvnosti v organickém vyhledávání na Google a Seznamu. Hloubkové analýzy webu z pohledu SEO, návrhy potřebných úprav, ideální nastavení relevantních metrik. Růst konverzního poměru a realizace návrhů na zlepšení výkonu celého webu.

Chci efektivní SEO

Audit nového webu z pohledu on-page i off-page faktorů, analýza konkurence a návrhy strategie včetně konkrétních kroků. Analýza vybraných zahraničních trhů.

Analýza návštěvnosti, klíčová slova, obsahové a on-page faktory. Rozbory odkazového profilu, doporučení pro vhodné úpravy a návrh dalších následných kroků.

Budování odkazového profilu, aby se web umísťoval na dohledatelných pozicích. Publikace článků, vytváření odkazů, publikace infografiky nebo realizace barterů. Soutěže a další způsoby spolupráce.

Dlouhodobá práce s obsahem vašeho webu. Vytváření zajímavých obsahů, sociální aspekty, blogy i zkušenosti uživatelů. A samozřejmě zajištění obsahové spolupráce s externími weby.

Příprava optimální struktury nového či stávajícího webu. Návrh výkonného webu, který vám pomůže dosáhnout stanovených cílů.

Analýzy

Snaha o pochopení potřeby vašeho podnikání a následné vytvoření vhodné kampaně. Správné nastavení a následné pečlivé vyhodnocení tohoto nastavení (pomocí adekvátních analytických nástrojů) pro dosažení dobrých výsledků. Heslo, „kdo neměří, ten neřídí“, je klíčem k úspěchu v internetovém podnikání.

Chci detailní analýzu

Jsou zaměřeny na nasazení tepelných (heat) map, analýzu použitelnosti webu a návrh struktury nového webu.

Dlouhodobé nasazení, sledování a vyhodnocování výstupů z tepelných map. Sledují pohyb uživatelů a tím identifikují, jak se na webu chovají. Jejich cílem je identifikace slabých míst ve struktuře nebo obsahu webu a zlepšení konverzního potenciálu webu.

Příprava optimální struktury stávajícího či nového webu na základě datových výstupů z analytických nástrojů.

Dlouhodobá práce s webem, tvorba atraktivního obsahu a jeho další využití. Zapojení sociálních aspektů, blogů či zkušeností uživatelů. Zajištění obsahové spolupráce s externími weby.

Audit nového webu z pohledu on-page i off-page faktorů, analýza konkurence a návrhy strategie včetně konkrétních kroků. Analýza vybraných zahraničních trhů.

Rozbor marketingových aktivit vybrané konkurence z pohledu SEO, PPC, sociálních sítí či e-mailingu. Specifikace silných a slabých stránek jednotlivých hráčů na trhu. Návrh změn s cílem zlepšit konkurenceschopnost vašeho webu.

PPC

PPC kampaně (pay per click) jsou jednou z forem výkonnostního marketingu, u kterých jediným měřitelným cílem je výkon. Preferovaná WIN-WIN strategie spolupráce (klient-agentura) je založená na success-fee modelu. Jasné cíle, transparentní způsob spravování a pravidelné reporty – to jsou hlavní výhody PPC kampaní.

Chci účinnou PPC kampaň

Komplexní správa reklamních kampaní – vždy podle posledních trendů. Využívání pokročilých nástrojů poskytovaných reklamním systémem AdWords, jako například: Search Ads, DSA, PLA, GSP, remarketing, Google nákupy, reklama v obsahové síti. Využíváme i video-marketing na Youtube.

Komplexní využití služby PPC Sklik ve spolupráci s odborníky Seznam.cz, ať už jde o vyhledávání, využívání obsahové sítě Seznamu či retargeting.

Optimalizace dat (feedu) a nastavení strategie pro maximalizaci obratu webu na zbožových vyhledávačích, jako jsou Heureka.cz, Zbozi.cz, Google nakupy a další. Práce s PPC modely reklam.

Realizace PPC reklam na východních trzích, především se zaměřením na Rusko a Ukrajinu, kde není Google dominantním hráčem. Samozřejmostí je hloubková znalost prostředí včetně jazykové výbavy.

PPC kampaně na sociálních sítích mohou být stejně úspěšné a výkonné jako klasické PPC kampaně ve vyhledávačích. Jsou cílené na konkrétní skupiny potenciálních zákazníků, s využitím e-mailové databáze, uživatelských hodnocení či sofistikovaně nastaveného remarketingu.

Návrh a realizace reklamní strategie pro konkrétní sociální sítě jako například Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Twitter nebo Vcontact.

Celková administrativa profilů na sociálních sítích - od počátečních analýz současného stavu a konkurence až po návrh dlouhodobé strategie a vlastní realizaci.Komunikace probíhá pod vašim jménem, se zárukou kvalitního obsahu.

Analýza stavu profilů a stavu konkurence. Nastavení profilů na sociálních sítích a propojení s webem.

Účinných způsobů komunikace na sociálních sítích existuje nepřeberné množství. Pochopení fungování reklamních systémů vám výrazně pomůže zefektivnit marketing. Správně zvolená strategie, respektování specifik konkrétních sítí a znalost cílových skupin vás přiblíží k úspěchu.

PPC kampaně v sociálních sítích mohou být podobně úspěšné a výkonné jako klasické PPC kampaně ve vyhledávačích. Tyto kampaně umožňují cílenou reklamu zaměřenou přímo na konkrétní skupiny potenciálních zákazníků – a lze u nich využívat e-mailové databáze, look a like publika či sofistikovaně nastavený remarketig.

Google Premier Partner

Agentury, které se chtějí stát Premium Partnerem Google, musí splnit zadané certifikační podmínky. Minimálně dva její pracovníci musí získat pokročilou certifikaci Google AdWords a současně musí splňovat podmínky na agenturní výkon. Dále musí vykazovat meziroční růst a udržovat úzký vztah s Google. Certifikace pro agenturu přináší mnohé výhody, například přístup k beta verzím nových produktů, které Google testuje a na základě testování spouští dalším subjektům.

Chci efektivní marketing

Zahraniční marketing

Komplexní marketingové řešení při expanzi do zahraničí.

Chci globální marketing

Hloubkový rozbor jakéhokoliv zahraničního trhu včetně spotřebitelského chování, konkurence a legislativy. Návrh optimální strategie, jak proniknout a vybudovat si postavení na konkrétním trhu.

Návrh komunikačního plánu s ohledem na místní zvyky včetně výběru optimálních nástrojů na jeho realizaci.

Zajištění profesionálního překladu webu do libovolného jazyka, celková podpora komunikační strategie na domovských stránkách i sociálních sítích.

Specifikace vhodného marketingového mixu pro on-line prostředí s možností přesahu na off-line prostředí. Komunikace je tvořena především PPC kampaněmi (Google, Yandex, Yahoo…), vybranými marketingovými nástroji na sociálních sítích a bannerovou reklamou ve formě RTB.

Sociální sítě

Výkonnostně orientovaná strategie s jasným posláním – maximalizovat prodej. Spolupráce probíhá formou „success-fee“ modelu, který definuje stanovené pro získání finanční odměny.

Chci řešení na klíč

Vychází z auditu efektivity marketingových aktivit a analýz všech propagačních formátů webu, jako jsou SEO, PPC, sociální sítě nebo srovnávače cen. Následně zhodnotí efektivitu marketingu a návratnost prostředků vložených do reklamy.

Jsou zaměřeny na seznámení se, orientaci a práci se sociálními sítěmi, vedeny odborně vyškoleným Effectix specialistou.

Zvýšení návštěvnosti Souhrnná strategie kombinující vhodné marketingové kanály, tak aby bylo dosaženo maximálního nárůstu návštěvnosti. Klasicky se jedná o různé kombinace SEO, PPC, RTB, sociálních sítí a e-mailingu.

Reálné studie – effectivita v praxi:

Renault Retail Group

Premobily.sk

Náš klient, společnost Renault Retail Group, zaznamenal výrazný nárůst návštěv na svém webu v řádu desítek procent!
Stáhnout celou studii (PDF, 280 KB)!
Náš klient, společnost Premobily.sk, zaznamenal výrazný nárůst návštěv na svémwebu v řádu desítek procent! Stáhnout celou studii (PDF, 280 KB)!

Výběr z referencí

Špičková řešení přinášející výsledky vyžadují individuální přístup. Základem úspěšné kampaně je vhodně zvolená strategie s důrazem na výkon a průběžnou optimalizaci.

ref

ref

ref

ref

JSME DIGITÁLNÍ, ALE NE VIRTUÁLNÍ

Patříme k špičkovým odborníkům. Vám i vašim projektům dáme ze sebe to nejlepší.

... a naši klienti nám věří:„Poradenství společnosti Effectix využíváme opakovaně už čtvrtým rokem, díky čemu se nám daří efektivně využívat prostředky investované do marketingu.“

Toyota Material Handling
Radek Vytiska

„Propagace naší aplikace byla velmi úspěšná. Vaše profesionalita je evidentní, jsme proto moc rádi za zkušenost s vámi.“

2GIS
Mgr. Jan Vališ

„Díky spolupráci s Effectixem se nám podařilo snížit ceny za proklik u našich výkonnostních kampaní a výrazně tak zefektivnit investice do PPC reklamy.“

ProSpánek SE
Ing. Viktor Willant

Přidejte se k nám,
dělejte on-line kampaně správně


+420 777 444 646
info@effectix.com