SEO

Růst návštěvnosti v organickém vyhledávání na Google a Seznamu. Hloubkové analýzy webu z pohledu SEO, návrhy potřebných úprav, ideální nastavení relevantních metrik. Růst konverzního poměru a realizace návrhů na zlepšení výkonu celého webu.

Chceme efektivní SEO

Audit nového webu z pohledu on-page i off-page faktorů, analýza konkurence a návrhy strategie i konkrétních kroků. Analýza vybraných zahraničních trhů.

Analýza návštěvnosti, klíčová slova, obsahové faktory i on-page faktory. Rozbory odkazového profilu, doporučení vhodné úpravy a návrh dalších následných kroků.

Budování odkazového profilu, aby se web umísťoval na dohledatelných pozicích. Publikace článků, vytváření odkazů, publikace infografiky nebo realizace barterů. Soutěže a další způsoby spolupráce.

Dlouhodobá práce s obsahem vašeho webu. Vytváření zajímavých obsahů, sociální aspekty, blogy i zkušenosti uživatelů. A samozřejmě zajištění obsahové spolupráce s externími weby.

Příprava optimální struktury nového webu (či příprava úpravy stávajícího webu). Návrh konverzního výkonného webu, který vám pomůže dosáhnout stanovených cílů.

Analýzy

Snaha o pochopení potřeby vašeho podnikání a následné vytvoření vhodné kampaně. Správné nastavení a následné pečlivé vyhodnocení tohoto nastavení (pomocí adekvátních analytických nástrojů) pro dosažení dobrých výsledků. Heslo, „kdo neměří, ten neřídí“, je klíčem k úspěchu v internetovém podnikání.

Chceme detailní analýzu

Zahrnují v sobě nasazení heatmap, analýzu použitelnosti webu a návrh struktury nového webu. Jakákoliv reklamní kampaň na web, který není konverzní (neplní vaše cíle), jsou vyhozené peníze.

Dlouhodobé nasazení, sledování a vyhodnocování výstupů z tepelných map. Možnost sledování pohybu uživatelů po webu. Cílem je identifikace slabých míst ve struktuře nebo obsahu webu a zlepšení konverzního potenciálu webu.

Na základě datových výstupů z analytických nástrojů se připraví optimální strukturu nového či stávajícího webu. Návrh konverzního výkonného web, který pomůže klientovi dosáhnout stanovených cílů.

Dlouhodobá práce s obsahem vašeho webu. Tvorba zajímavého obsahu a následní práce s ním. Zapojení sociálních aspektů, blogů i zkušeností uživatelů. A samozřejmě zajištění i obsahové spolupráce s externími weby.

Poskytnutí profesionálního auditu webu z pohledu on-page i off-page faktorů. Analýza konkurence, návrh strategie i konkrétní kroky. Analýza vybraných zahraničních trhů.

Analýza marketingových aktivit vybrané konkurence z pohledu SEO, PPC, sociálních sítí či e-mailingu. Porovnání slabé i silné stránky jednotlivých hráčů na trhu. Návrh změn, které povedou k zlepšení konkurenceschopnosti vašeho webu.

PPC

PPC kampaně (pay per click) jsou jednou z forem výkonnostního marketingu, u kterých jediným měřitelným cílem je výkon. Preferovaná WIN-WIN strategie spolupráce (klient-agentura) je založená na success-fee modelu. Jasné cíle, transparentní způsob spravování a pravidelné reporty – to jsou hlavní výhody PPC kampaní.

Chceme účinnou PPC kampaň

Komplexní správa reklamních kampaní – vždy podle posledních trendů. Využívání pokročilých nástrojů poskytovaných reklamním systémem AdWords, jako například: Search Ads, DSA, PLA, GSP, remarketing, Google nákupy, reklama v obsahové síti. Využíváme i video-marketing na Youtube.

Využívání PPC Sklik ve spolupráci s odborníky ze Seznamu na maximum jeho možností. Ať už jde o vyhledávání, vyžívání kompletní obsahové sítě Seznamu či retargeting.

Heuréka.cz, Zboží.cz, Google nákupy a další. Optimalizace feedu a nastavení strategie pro maximalizaci obratu webu. Práce s PPC modely reklam.

Realizace PPC reklam na východních trzích, kde Google není dominantním hráčem. Znalost ruského trhu a okolí a jazyková připravenost pro východní trhy.

PPC kampaně v sociálních sítích mohou být podobně úspěšné a výkonné jako klasické PPC kampaně ve vyhledávačích. Cílení na konkrétní skupiny potenciálních zákazníků, využití e-mailové databáze, look a like publika či sofistikovaně nastavený remarketig.

Návrh a realizace reklamní strategie pro konkrétní sociální sítě jako například Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Twitter nebo Vcontact.

Komplexní správa profilů na sociálních sítích, od počátečních analýz současného stavu a konkurence až po návrh dlouhodobé strategie a vlastní realizaci. Kompletní komunikaci pod vaším jménem. Zajištění kvalitní a pro lidi zajímavý obsah.

Analýza stavu profilů a stavu konkurence. Nastavení profilů na sociálních sítích a propojení s webem.

Účinných způsobů komunikace na sociálních sítích existuje nepřeberné množství. Pochopení fungování reklamních systémů vám výrazně pomůže zefektivnit marketing. Správně zvolená strategie, respektování specifik konkrétních sítí a znalost cílových skupin vás přiblíží k úspěchu.

PPC kampaně v sociálních sítích mohou být podobně úspěšné a výkonné jako klasické PPC kampaně ve vyhledávačích. Tyto kampaně umožňují cílenou reklamu zaměřenou přímo na konkrétní skupiny potenciálních zákazníků – a lze u nich využívat e-mailové databáze, look a like publika či sofistikovaně nastavený remarketig.

Global

Český i slovenský trh jsou trhy, které jsou omezeny svou velikostí. Pokud plánujete expanzi do zahraničí, realizace komplexní marketingové podpory z domácího prostředí vám tento krok může velmi ulehčit.

Chceme globální marketing

Analýza jakéhokoliv zahraničního trhu, zhodnocení konkurence, Analýza místních zvyků a pravidel i možných legislativních bariér. Návrh profesionálního plánu, jak na konkrétní trh nejlépe proniknout a vybudovat si tam pozici.

Návrh a realizace komunikační strategie musí nezbytně akcentovat místní zvyky. Dobrou metodou pro pochopení cizích trhů je, když se obrátíte na místní obyvatele a obchodníky.

Zajištění překladu webu od libovolného jazyka – a to na vysoké úrovni. Zároveň také pomoc s celkovou komunikační strategií na webu a na sociálních sítích.

Vhodný marketingový mix pro on-line prostředí. Tento mix je zpravidla tvořen hlavně PPC kampaněmi (Google, Yandex, Yahoo…), marketingem na sociálních sítích a také bannerovou reklamou ve formě RTB.

Sociální sítě

Potřebujete růst? Plánujete expanzi na nový trh? Připravujete strategii na delší období? Ideální marketingový mix „na klíč“. Komplexní řešení od prvotního návrhu přes realizaci až po finální vyhodnocení.

Chceme řešení na klíč

Audit efektivity marketingových aktivit webu. Analýza všech propagačních formátů webů (SEO, PPC, sociální sítě, srovnávače cen, atd.), a následné zhodnocení efektivity marketingu a návratnost peněz vložených do reklamy.

Dlouhodobé nasazení, sledování a vyhodnocování výstupů z tepelných map. Možnost sledování pohybu uživatelů po webu. Cílem je identifikace slabých míst ve struktuře nebo obsahu webu a zlepšení konverzního potenciálu webu.

Zvýšení návštěvnosti Souhrnná strategie kombinující vhodné marketingové kanály, tak aby bylo dosaženo maximálního nárůstu návštěvnosti. Klasicky se jedná o různé kombinace SEO, PPC, RTB, sociálních sítí a e-mailingu.

Výkonnostně orientovaná strategie má jasný cíl – maximalizace prodeje. Spolupráce probíhá formou success-fee modelu, kdy se stanoví konkrétní cíle, které musí být splněny pro získání finanční odměny.

Reálné studie – effectivita v praxi:

Přinášíme měřitelné výsledky

Náš klient, společnost Renault Retail Group, zaznamenal výrazný nárůst návštěv na svémwebu v řádu desítek procent!
Stáhnout celou studii (PDF, 280 KB)!
Náš klient, společnost Premobily.sk, zaznamenal výrazný nárůst návštěv na svémwebu v řádu desítek procent! Stáhnout celou studii (PDF, 280 KB)!

Děláme kampaně,na které jsme hrdí

Špičková kampaň musí jít nad rámec běžných řešení. Skloubení kreativity a důrazu na výkon je základem úspěšné kampaně. Vhodně zvolená strategie, průběžná optimalizace a pořádný kus poctivé práce přináší výsledky. 

ref

ref

ref

ref

Jsme tým špičkových odborníků

Do akce vždy vysíláme jen to nejlepší, co máme. Vaše projekty si to zaslouží


... a naši klienti nám věří:„Poradenství společnosti Effectix využíváme opakovaně už čtvrtým rokem, díky čemu se nám daří efektivně využívat prostředky investované do marketingu.“

Toyota Material Handling
Radek Vytiska

„Propagace naší aplikace byla velmi úspěšná. Vaše profesionalita je evidentní, jsme proto moc rádi za zkušenost s vámi.“

2GIS
Mgr. Jan Vališ

„Díky spolupráci s Effectixem se nám podařilo snížit ceny za proklik u našich výkonnostních kampaní a výrazně tak zefektivnit investice do PPC reklamy.“

ProSpánek SE
Ing. Viktor Willant

Přidejte se k nám,
dělejte online kampaně správně


+420 777 444 646
info@effectix.com