Ako sme školili a boli školeni na konferencii Bluealiance v Łódźi

6 minut čítania

16. 3. 2019

V dňoch 14. do 15. mája prebiehala v poľskej Łódźi konferencia Organic performance meet up, kde si niekoľko on-line marketingových agentúr naprieč Európov vymenilo svoje skúsenosti z odboru. Pri tom sme pochopiteľne nemohli chýbať, a tak sme na workshop vyslali našich dvoch zástupcov - SEO špecialistu Martina a PPC špecialistu Lukáše. Aká bola konferencia a aké dojmy si z nich naši vyslanci priviezli?

manufaktura3-768x461

Pokiaľ sledujete náš facebookový profil či ste o nás čítali nejaké články, napr. na Mediáři, určite vám neuniklo, že sme členom Blualiance – združenia, ktorého členovia sú vybrané stredo a východoeurópske marketingové agentúry. Blualiance pravidelne usporadúva meetingy na pôde niektorej vybranej spriatelenej agentúry, kde sa zástupcovia jednotlivých spoločností stretnú, aby hovorili o svojich poznatkov z odboru a navzájom sa tak išpirovali. 

Tentokrát organizácia pripadla na łódźskú Bluerank – najväčšiu marketingovú agentúru v Poľsku. Smer Łódź tak nabrali všetci vybraní zástupcovia agentúr, vrátane nášho Lukáša a Martina, ktorí mali za úlohu jednak nás na workshope prezentovať - pokiaľ možno pozitívne - a jednak, samozrejme, priviesť do Prahy cenné know how našich európskych kolegov.

 

Vítajte v Łódźi

Cesta do Łódźe autobusom asi nepatrí k tým, ktoré by ste radi absolvovali dobrovolne, ale obaja naši ambasadori to zvládli, takže sa úspešne dostavili na štvrtkový začiatok konferencie a mohli tak nasávať prvé dojmy. Prvé, čo ich určite zaujalo, bolo zistenie, že sa nedostavili iba zástupcovia agentúr Bluealiance, ale svojich vyslancov na workshopu mali i spoločnosti zo západnej Európy, napríklad Anglicka či Talianska.

Po krátkom uvítaní krátko pred 10. hodinou začal oficiálny program. Ten bol rozdelený na dve časti: jedna vetva workshopu, určená pre SEO odborníkov, bola zameraná na organiku, druhá, venovaná predovšetkým PPC špecialistom, na výkon. Program prešiel rýchlo. Prvá prednáška, krátka pauza, druhá prednáška. Obed a posledný štvrtkový workshop.

 

Martin hovoril o SEO moderného webu

Práve štvrtkový program v organike uzatváral náš Martin so svojou prednáškou na tému Top technical recommendations from your SEO audit – what´s crucial for SEO success? Examples.

Martin sa vo svojej prezentácií zameral na najčastejšie technické chyby na weboch a na doporučenia, vďaka ktorým je možné zrýchliť web, vytvoriť vhodné vstupné stránky na základe filtrov a na nevyhnutné technické náležitosti, ktoré by mal moderný web z pohľadu SEO spĺňať. Počas prezentácie a i po nej došlo k diskusii s ďalšími špecialistami na preberané témy, najlepšie postupy a časté chyby, s ktorými sa v agentúrach špecialisti stretávajú, používané nástroje a postupy práce. 

Následne bol štvrtok ukončený – ale iba oficiálna časť, pretože sa konala komentovaná prehliadka Łódźe a obaja naši kolegovia si tento program nenechali ujsť. 

manufaktura2-768x553

Prekvapivé bolo zistenie, že Łódź je vyložene pekné mesto s mimoriadne zaujímavou históriou: Łódź totiž ešte na začiatku 19. storočia bola významná dedina, ale počas chvíľky sa stala jedným zo svetových centier textilného priemyslu, čo sa samozrejme odrazilo na búrlivom rozvoji mesta. Zatiaľ čo v roku 1799 mala Łódź 369 obyvateľov, v roku 1905 to bolo už necelých 344 000! Naviac tu od začiatku vedľa seba pôsobili Poliaci, Rusi, Židia a Nemci, vďaka čomu bol Łódźii pridelený charakter multikultúrneho mesta.

I dnes je Łódź na bežné poľské pomery atypické mesto. Na rozdiel od iných poľských veľkomiest nie je typicky sivá a v centre udivuje štruktúrou pravouhlých ulíc. Zároveň je toto 3. najväčšie mesto v štáte centrom poľského filmu a sídli tu celý rad škôl. 

Prehliadka mesta bola zakončená v pivnici v bývalej továrni, kde bol v ponuke celý rad pivných špecialít, nad ktorými následne prebiehala voľná diskusia, než sa šlo po náročnom dni spať. 

manufaktura-768x504

Druhý deň sa od 9 ráno pokračovalo. Krátko popoludní sa dostal rad i na nášho PPC špecialistu Lukáša, aby hovoril na tému Speed up your work with Google Ads – exmaples of remarkable solutions that do not require investment in expansive tools.

Lukáš sa vo svojej prezentácií zameral na šírenie Effectixného know how o zrychlení a zefektivnení tvorby vyhľadávacích kampaní pre Google Ads, a to hlavne za pomoci excelových tabuliek. V prvej časti predstavil excelový sheet, do ktorého sa zadá štruktúra kampane od názvu cez reklamné zostavy až po kľúčové slová a rovno si v ňom pripraví i reklamné texty. V druhej časti potom hovoril o excelovskej funkcii Power Query, pomocou ktorej je možné pretvoriť feed od klienta i kampane do ADS.  Je možné tak vytvoriť desiatky reklamných zostáv na jedno kliknutie. Pre Lukáša bola prednáška premiérou (a ešte v angličtine). Až na menšie technické patálie so zlým rozlíšením projektora všetko zvládol s úsmevom a svojou prednáškou uzavrel celú konferenciu. 

 

Návšteva Blueranku a hurá domov

Po obede sa Lukáš s Martinom ešte pozreli do kancelárií Blueranku, ktoré na oboch patrične zapôsobili: pokiaľ ste zvyknutí na klasické agentúry v Čechách, tak verte, že zázemie Blueranku vám svojou monumentálnosťou vyrazí dych.

Potom už obaja naši aktéri vyrazili na nočnú jazdu do Prahy. A ako dopadla ich druhá úloha - teda odovzdanie získaných know how kolegom? Ešte nemôžeme povedať, pretože nás to teraz v spoločnosti poľskej vodky len čaká. A pokiaľ to s popíjaním príliš nepreženieme, možno o tom bude ďalší článok. 

Blog

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

TAGY

Chcete vedieť viac o zlepšení obsahu? Ozvite sa mi.

Ako funguje digitál? Vieme a radi sa o to podelíme.

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl