Design thinking a PPC

V ére rýchleho technologického pokroku a neustálych zmien v požiadavkách spotrebiteľov hľadajú marketéri inovatívne prístupy, aby si udržali konkurenčnú výhodu. Metodológiou, ktorá získala význam naprieč odvetviami, je design thinking. Pôvodne sa využívala v oblasti dizajnu, no tento prístup k riešeniu problémov s dôrazom na človeka sa ukázal ako zlomový pre marketérov, ktorí sa snažia vytvoriť úspešné kampane orientované na zákazníka. 

Jednoducho povedané, ak poznáte svojho zákazníka/cieľovú skupinu a jeho potreby, správanie a pohnútky, tak ho dokážete lepšie zasiahnuť adekvátnou reklamou a získať konverziu.

A keďže hlavná úloha PPC špecialistov je získavanie konverzií, poďme sa pozrieť na to, ako využívať design thinking práve v online reklamných kampaniach.

1. Empatizujte, vcíťte sa do svojho publika

Snažte sa o hlboké pochopenie svojho cieľového publika. Využívajte nástroje ako Google Analytics, zákaznícke prieskumy a sledujte sociálne siete i komentáre, aby ste získali informácie o ich preferenciách, správaní a citlivých miestach. Pomôcť môžu aj informácie od klienta, z jeho webu či zoznamu zákazníkov.

Zvážte vytvorenie persón kupujúcich, aby ste zosobnili segmenty svojho publika, čo vám uľahčí vcítiť sa do ich potrieb a motivácií. Je to trochu ako profilovanie páchateľa, akurát tu vhodným výsledkom nie je zatknutie, ale tržba.

2. Definujte ciele kampane

Jasne definujte ciele a úlohy svojich PPC kampaní. Čo sa snažíte dosiahnuť – povedomie o značke, generovanie leadov, konverzie? Definovaním problému, ktorý sa chcete vyriešiť, môžete zosúladiť stratégiu PPC so širšími marketingovými cieľmi. Tu je určite potrebné zapojiť aj klienta, predsa len svoj biznis pozná najlepšie a mal by si vedieť sám, prípadne s vašou pomocou povedať, čo očakáva.

3. Generujte nápady – vymyslite kreatívny reklamný text a dizajn

Vyskúšajte brainstorming na generovanie kreatívnych nápadov pre obsah reklamy a dizajn. Zamerajte sa na vytváranie posolstiev a vizuálov, ktoré budú rezonovať s vaším publikom.

Preskúmajte rôzne uhly pohľadu a možnosti, ako doručiť to správne posolstvo svojmu publiku. Zamyslite sa nad vplyvom reklám na emócie a ich súlad s hodnotami a túžbami cieľového publika. Využite AI, samozrejme, s vašou ľudskou” kontrolou.

Fotka baba

4. Tvorte prototypy – variácie reklamy

Vytvorte rôzne variácie reklamy na základe vašich nápadov. Otestujte rôzne nadpisy, dĺžky textov a vizuálne prvky, aby ste zistili, čo na vaše publikum zapôsobí. Niekedy je to produktová fotka, inokedy life-style obrázok či video. 

Možností je mnoho, no chce to čas a presvedčiť klienta, že vaša práca má zmysel. Použite A/B testovanie na porovnanie výkonnosti rôznych variácií reklamy. To vám umožní rýchlo reagovať a vybrať úspešnejšiu reklamu na základe štatistík založených na údajoch.

5. Testujte a zbierajte spätnú väzbu

Implementujte svoje reklamné kampane a pozorne sledujte ich výkonnosť. Zhromažďujte údaje o mierach prekliknutia, konverziách a iných relevantných metrikách. Aplikujte na svoje kampane iteratívny prístup. Neustále analyzujte údaje a spätnú väzbu od používateľov, aby ste mohli zlepšiť nedostatky. 

Ak na základe údajov vidíte lepšiu alternatívu, nebojte sa vykonať zmeny v polovici kampane. Design thinking podporuje flexibilitu a adaptáciu na základe výsledkov v reálnom svete.

6. Spolupracujte s inými tímami

Spojte sa s kolegami z iných oddelení – tvorcami obsahu, dizajnérmi a analytikmi. Spoločné úsilie prináša rôzne pohľady a môže viesť ku komplexnejším a efektívnejším PPC stratégiám.

Zhrnutie

Design thinking podporuje celistvý pohľad na používateľskú skúsenosť. Zvážte celú cestu zákazníka od prvej interakcie s reklamou až po komunikáciu po konverzii. Zabezpečte konzistentnosť a súdržnosť medzi kontaktnými bodmi.

Začlenením tejto metodológie do vašej PPC stratégie môžete vytvárať cielenejšie, užívateľsky prívetivejšie a účinnejšie kampane. Pamätajte, že kľúčom je zostať činný, nebáť sa experimentovať a najmä dôsledne zdokonaľovať svoj prístup na základe spätnej väzby od používateľov a štatistík založených na údajoch.

Blog

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

TAGY

PPC

Chcete vedieť viac o zlepšení obsahu? Ozvite sa mi.

autor:

Gabriela Kederová
PPC Specialist


PPC specialist

Viac o Gabriele

Ako funguje digitál? Vieme a radi sa o to podelíme.

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl