Google Analytics 4 – revolučná zmena?

Radim Kracík

9 minut čítania

27. 4. 2021

V polke októbra 2020 Google oficiálne oznámil, že nové Google Analytics prechádzajú z bety do riadnej prevádzky. Pôvodný pracovný názov Google Analytics App + Web zmenil na lepšie znejúci Google Analytics 4 (ďalej len GA4) a vypustil ich do sveta. Poďme sa pozrieť, čo nové GA4 prinášajú a v čom majú byť revolučné.

Obsah

  • Hlavné zmeny oproti starším verziám Google Analytics
  • Event based tracking v Google Analytics 4
  • Implementácia GA4
  • Ecommerce tracking v GA4
  • Zhrnutie doterajších skúseností s GA4

Hlavné zmeny oproti starším verziám Google Analytics

Dlhé roky fungovali Google Analytics na princípe Hit > Session > User. Primárne boli založené na návštevách ako na hlavnej metrike. V Classic Analytics sme sa pozerali na návštevy, koľko ich prišlo na ktorú stránku, kde návštevy začínali, kde končili, ktoré návštevy sa postarali o konverziu, a ktoré nie. Lenže návšteva sa nerovná používateľovi. Používateľ navštevuje web z rôznych zariadení, v rôznom čase, prípadne prechádza rôznymi webmi, kde ho chceme tiež sledovať. Preto prišli Universal Analytics s väčším zameraním na používateľa. Napriek tomu bol koncept používateľa stále postavený na princípe pomyselného skladania výsledného používateľa z jednotlivých návštev. Universal Analytics, samozrejme, priniesli pomerne zásadné vylepšenie ako zjednodušenú podporu cross-domain trackingu, user-id tracking, vylepšený elektronický obchod pre sledovanie správania používateľov pred nákupom a celú kopu ďalších vylepšení. Základný princíp sa ale nezmenil. Ten sa mení až teraz s príchodom GA4 a ich event based trackingom.

vyvoj-analytics-photo-pg-827-1110-617-.jpg.webp

Event based tracking v Google Analytics 4

Aj keď sme si už zvykli pracovať s udalosťami v rámci Universal Analytics, stále išlo o akýsi doplnok k návštevám a používateľom. V GA4 je všetko udalosťou. Pokiaľ by sme sa na to pozreli zjednodušene, je genéza trackingu nasledujúca.

Classic Analytics sledovali jednoduché poradie návštev a na identifikáciu konkrétneho používateľa nekládli praktický dôraz.

classic-analytics-photo-pg-828-946-258-.jpg.webp

Universal Analytics, stále postavené na návšteve ako hlavnom stavebnom kameni, kládli väčší dôraz na identifikáciu používateľov. Snažili sa teda identifikovať individuálneho používateľa.

universal-analytics-photo-pg-829-1110-396-.jpg.webp

V rámci GA4 je naopak návšteva ako taká omnoho menej dôležitá. Používateľ je definovaný súborom udalostí v čase.

ga-4-events-photo-pg-830-671-372-.jpg.webp

To je úplne zásadný posun, pretože kombinácia eventov tvorí vlastnosti používateľa. Väčší dôraz na identifikáciu používateľa a jeho vlastnosti prispôsobil i prehľady a nástroje, ktoré omnoho viac počítajú so zapojením machine learningu a prediktívnej analýzy.

Implementácia GA4  

Poďme sa pozrieť, ako je to s implementáciou Google Analytics 4 a čo na to potrebujeme.

Zjednodušene môžeme implementáciu GA4 rozdeliť na tri pomyselné úrovne – základnú implementáciu, implementáciu s vlastnými udalosťami a implementáciu s e-commerce trackingom. Samozrejme, možností, čo všetko merať a ako tomu prispôsobiť implementáciu, je omnoho viac.

Základná implementácia GA4

Tu sa oproti Universal Analytics veľa nezmenilo. V administrácii Google Analytics založíme novú službu Google Analytics 4. Odporúčanie od nás i od Google je spustiť meranie do GA4 paralelne s Universal Analytics, teda nenahradzovať súčasné meranie. Najprv založíme novú službu Google Analytics 4. Odporúčame ju i pomenovať tak, aby bolo jasné, že ide o GA4.

ga4-vytvoreni-photo-pg-831-1110-607-.jpg.webp

Pokiaľ budeme chcieť merať len web, vyberieme zodpovedajúci typ merania. Tu je viditeľná jedna zo zásadných výhod nových Google Analytics, a to, že slúžia ako na meranie webu, tak i mobilných aplikácií a Androidu a iOS. Teraz ale zostaneme len pri meraní webu.

data-stream-photo-pg-832-1110-557-.jpg.webp

Následne štandardne zadáme URL, na ktorej budú nové Analytics merať, a pomenujeme si dátový stream. Nižšie je vidieť i základnú sadu preddefinovaných udalostí, ktoré budú GA4 merať bez ďalšej potreby špeciálnej implementácie.

data-stream-2-photo-pg-833-1110-449-.jpg.webp

Hneď ako založíme novú službu, už dostaneme ID nového merania. Na rozdiel od Universal Analytics, pri ktorých začínalo ID písmenami UA, tu sa začína s G. Ide teda o jednoduchý spôsob, ako spoznať, ktoré Google Analytics máte nasadené na webe.

ga4-implementace-photo-pg-834-1110-679-.jpg.webp

Čo sa týka implementácie, buď sa dá nasadiť gtag.js priamo do kódu, ktorý vyzerá nasledovne, alebo cez Google Tag Manager. K tomu sa dostávame teraz.

Nasadenie GA4 pomocou Google Tag Manager

Pokiaľ už máme skúsenosti s prostredím Google Tag Managera, začneme vytvorením premenné – konštanty, ktorú pomenujeme tak, aby sme vedeli, že ide o GA4, a vložíme do nej ID nových GA4. S týmto ID potom budeme ďalej operovať.

ga4id-variable-photo-pg-836-1110-412-.jpg.webp

V Google Tag Manageri nájdeme preddefinovaný tag pre GA4. Zatiaľ tam sú iba dva typy:

  • GA4 Configuration
  • GA4 Event

Pre základnú implementáciu nám zatiaľ postačí GA4 Configuration tag, ktorý pustíme na všetky stránky.

Hneď ako nasadíme nový GA4 tag, nezabudnime otestovať funkčnosť v debug móde a spustiť ho naživo. Na príklade nižšie je vidieť, že spúšťame ako Universal Analytics, tak aj GA4 súčasne.

ga4-fire-photo-pg-838-1110-384-.jpg.webp

Pokročilejšia implementácia eventov pre GA4

Teraz sa pozrieme, ako funguje trackovanie eventov v GA4 a aké sú rozdiely oproti Universal Analytics. V Universal Analytics má udalosť pevne dané parametre – povinné: Kategórie, Akcie; a voliteľné: Štítok a Hodnota.

old-events-photo-pg-841-1110-712-.jpg.webp

V GA4 si parametre udalosti definujete sami. Každá udalosť môže mať až 25 parametrov. Viac parametrov môžete posielať pomocou BigQuery. Dočítate sa o tom v článku od Sima Ahavu.

ga4-events-photo-pg-843-1110-778-.jpg.webp

V parametroch sa dá potom posielať celý rad ďalších informácií, ktoré využijete v reportingu priamo v Google Analytics 4 i v ďalších marketingových nástrojoch.

Následne priamo v Google Analytics môžeme označiť, ktoré udalosti chceme považovať za konverziu. Teda koncept cieľov ako v Universal Analytics v podstate odpadá a zostáva, celkom logicky, iba možnosť označenia udalosti ako konverzie.

ga4events-analytics-photo-pg-844-1110-523-.jpg.webp

Ecommerce tracking v GA4

Samozrejme, i meranie e-commerce je v GA4 založené na udalostiach. Bohužiaľ, oproti Universal Analytics, kde bolo spustenie Enhanced Ecommerce merania otázkou niekoľkých kliknutí (pokiaľ bol na e-shope správne nastavený DataLayer), je rovnaké nastavenie v GA4 o dosť komplikovanejšie. To sa s vývojom produktu pravdepodobne zmení, teraz však musíme pracovať s tým, čo máme.

Aktivácia Enhanced Ecommerce pre Universal Analytics bola jednoduchá.

ua-ecommerce-photo-pg-845-1110-642-.jpg.webp

Pre Google Analytics 4 je potrebné mať na každú súčasť Enhanced Ecommerce merania vlastnú udalosť s pevne definovanými parametrami. Na príklade nižšie je vidieť iba udalosť Purchase, ktorá je na konci konverznej trasy. Pre plnohodnotné meranie treba obsiahnuť všetky udalosti ecommerce procesu – viac o ecommerce udalostiach v GTM nájdete tu https://developers.google.com/tag-manager/ecommerce-ga4

ga4-ecommerce-parametres-photo-pg-846-1110-612-.jpg.webp

To, samozrejme, implementáciu predĺži, i keď je pravda, že používateľ má väčšiu kontrolu nad tým, čo sa kam v rámci GA4 posiela.

S tým súvisí aj zmena formátu DataLayer. Zatiaľ čo DataLayer pre Universal Analytics vyzerá nasledovne:

dl-universal-analytics-photo-pg-848-914-794-.jpg.webp

DataLayer pre Google Analytics 4 má tento tvar:

dl-google-analytcs-4-photo-pg-847-918-678-.jpg.webp

Ako je vidieť, zmena sa týka predovšetkým produktov, kde miesto „products“ je použité „items“, a pri ich parametroch je taktiež použitá predpona „item_“.

Čo sa týka kompatibility, pre GA4 môžeme použiť pôvodný DataLayer, avšak DataLayer pre GA4 nemôžeme použiť pre Universal Analytics. Využitie pôvodného DataLayer si môžeme uľahčiť šablónou od Sima Ahavu, ktorá je schopná efektívne zmapovať objekty pôvodného DataLayer na objekty nového DataLayer. Plus dokáže jednoducho previesť i Custom Dimensions do parametra udalosti. 

Samozrejme, existuje možnosť všetko nasadiť mimo GTM pomocou gtag. Informácie k tomu nájdete nižšie: – https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ga4/ecommerce

Zhrnutie doterajších skúseností s GA4

Pokiaľ by som mal zhrnúť doterajšie skúsenosti s Google Analytics 4, stále je vidieť, že ide o veľmi čerstvý produkt, v ktorom chýba celý rad funkcií, na ktoré sme boli zvyknutí, či už ide o absenciu prepojenia s Google Search Console, nedoriešenú atribúciu, chýbajúci referral exclusion list, nedorobené konektory pre Google Data Studio atď.

Avšak...

Na otázku, na čo sú teraz GA4, by som odpovedal:

„Prakticky na nič...“

Na otázku, či implementovať GA4, by som odpovedal:

„Určite áno!“

A prečo? Pretože Google Analytics 4 sa celkom určite stanú štandardom a normou. Preto je vhodné už teraz začať zbierať dáta do GA4, aby sme mohli v budúcnosti rovno začať využívať ich pridanú hodnotu.

A čo je prísľubom do budúcnosti?

Google Analytics 4 jasne smerujú k oveľa masívnejšiemu zapojeniu machine learningu a omnoho širšiemu využitiu prediktívnej analýzy. V súčasnosti umožňujú prístup k nevzorkovaných dátam. V rámci prehľadov je vidieť i väčší dôraz customer lifetime value a podobnej metriky, ktoré určujú dlhodobú hodnotu získaných používateľov. Nové Analytické centrum v rozhraní GA4 tiež naznačuje širšie možnosti ad hoc analýz podobne ako v Adobe Analytics.

Ďalšie zdroje a články o Google Analytics 4

https://www.blog.google/products/marketingplatform/

Blog

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Chcete vedieť viac o zlepšení obsahu? Ozvite sa mi.

Ako funguje digitál? Vieme a radi sa o to podelíme.

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl