Google Gemini: Nový konkurent pre ChatGPT4?

Umelá inteligencia či AI. Za posledné obdobie sme sa stihli s danými pojmami o niečo viac stotožniť, ba pre niektorých z nás sa stali každodennou súčasťou. Hlavným nástrojom, ktorý nám tento svet priblížil bol nepochybne ChatGPT, nástroj, ktorý vznikol vďaka OpenAI a finančnej podpore Microsoft. V digitálnom svete však inovácia nikdy nespí a aktuálne sme svedkami príchodu novej hviezdy na oblohe vyhľadávania a umelej inteligencie - Google Gemini.

1-chatGPT-vs-gemini-effectix

Google Gemini, ktorej predchádzajúci názov bol Bard, je vyvinutá expertmi na strojové učenie a spracovanie prirodzeného jazyka. Ponúka široké spektrum funkcií, od generovania textu a prekladu jazykov až po tvorbu kódu a odpovedanie na zložité otázky. Predstavuje konkurenta pre ChatGPT alebo sa bude nástroj používať odlišne? Poďme si ich porovnať a túto otázku rozlúsknuť.

Porovnanie Google Gemini s ChatGPT4

Gemini aj ChatGPT4 sú oba nástroje, ktoré vedia ich užívateľom zjednodušiť prácu s dátami a vygenerovať texty s obsahom, ktorý od nich žiadajú. Každý nástroj však pracuje s inými tréningovými dátami a sú vytvorené rozličným spôsobom, inými vývojármi. Preto sa nám naskytuje otázka, v čom sa nástroje odlišujú, v čom sú rovnaké, aké majú výhody alebo nevýhody. Poďme tieto otázky rozlúsknuť rad za radom.

Pozrime si predstaviť silné a slabé stránky oboch nástrojov, ktoré ich od seba odlišujú.

Silné vlastnosti Google Gemini

 1. Integrovaný prístup k informáciám z Google Search:

Priame napojenie na rozsiahlu databázu Google Search umožňuje Gemini poskytovať fakticky presné a aktuálne informácie, čím prevyšuje ChatGPT4 v oblasti spoľahlivosti, aktuálnosti a relevancie dát.

 1. Bezproblémová integrácia s produktami Google

Nakoľko ide o nástroj od Google, plynulá integrácia s Google Workspace a Google Cloud nie je prekvapením. V tejto integrácii vidíme veľkú výhodu,  nakoľko uľahčuje prácu s ostatnými nástrojmi Google a zefektívňuje workflow v rámci rôznych projektov.

 1. Zameranie na SEO

V čom pozorujeme posun oproti ChatGPT, je tvorba SEO optimalizácie textov, ktorá bude čerpať priamo z databázy Google. Predpokladá sa, že kľúčové slová by mali byť lepšie optimalizované ako po vygenerovaní obsahu ChatGPT. Výstupy do Gemini sú už v základnej fáze optimalizované pre vyhľadávače, čím uľahčuje a urýchľuje proces SEO pre používateľov.

 

Chat GPT má tiež svoje silné stránky:

 1. Rozvinutá kreativita

ChatGPT4 vyniká v oblasti tvorivosti, pričom umožňuje generovanie originálneho a pútavého textu, čím prevyšuje Gemini v oblasti umeleckého stvárnenia a pútavosti obsahu ako sú príbehy, články či básne.

 1. Podpora rozsiahlej komunity a pluginov

Za ChatGPT4 stojí rozsiahla komunita vývojárov a aktívnych používateľov, ktorá sa podieľa na vývoji a zdieľaní rôznych pluginov a nástrojov, čím rozširuje funkcionalitu a možnosti platformy.

 1. Dlhodobá stabilita a spoľahlivosť

Vďaka dĺžke pôsobenia na trhu si ChatGPT4 vybudoval reputáciu stability a spoľahlivosti, čím vzbudzuje dôveru u používateľov a umožňuje plynulú prácu bez obáv z technických výpadkov.

2-aplikacie-gemini-chatgpt-effectix

Ak by sme výhody mali zhrnúť, Google Gemini má výbornú integráciu s Google a navyše poskytuje aktuálnejšie dáta ako ChatGPT. Má tiež možnosť lepšie pracovať so SEO optimalizáciou, ktorá môže byť užitočná hlavne pre menšie e-shopy. Medzi silné stránky ChatGPT patrí jeho stabilita a variabilita používania rôznych pluginov. Nástroj tiež generuje oveľa kreatívnejšie texty a píše ich viac súvislo, zatiaľ čo Gemini generuje texty skôr cez odrážky.

Priblížme si tiež slabé stránky nástrojov, o ktorých by sme pri ich používaní mali vedieť.

 

Slabé stránky Google Gemini

 1. Obmedzená tvorivosť

Zameriava sa na faktické informácie a nedokáže generovať kreatívne textové formáty ako ChatGPT. To môže obmedziť jeho využitie v oblastiach, ako je napríklad zábavný priemysel, písanie príbehov, alebo generovanie umeleckých diel. Nástroj je viac faktický, zameraný na stručné vyjadrenie požadovaných dát.

 1. Neúplné informácie

Nie vždy poskytuje komplexný prehľad o danej téme, najmä pri zložitých otázkach. To môže viesť k neúplnému pochopeniu informácií, dožadovania sa rozvinutejších odpovedí a k potrebe hľadať dodatočné zdroje.

 1. Nedostatok transparentnosti

Google zatiaľ neprezrádil detaily o fungovaní Gemini, čo môže vyvolávať otázky o jeho spoľahlivosti a objektivite. Gemini je úzko integrovaný s ekosystémom Google, z čoho predpokladáme, že  môže obmedziť jeho kompatibilitu s inými platformami a službami.


Niektoré vlastnosti ChatGPT tiež môžeme považovať za slabé

 1. Nespoľahlivosť:

ChatGPT nie je vždy spoľahlivý a hlavne zo začiatku generoval nesprávne, zavádzajúce, alebo neúplné informácie. Avšak aj v súčastnosti sa občas stane, že napíše chybnú informáciu, čo môže mať negatívny dopad na používateľov, ktorí sa spoliehajú na jeho odpovede. Každou novou verziou sa však tieto chybovosti viac a viac minimalizujú.

 1. Náklady:

ChatGPT4 nie je bezplatný nástroj a jeho používanie môže byť pre niektorých používateľov pridrahé. To môže obmedziť jeho dostupnosť pre širokú verejnosť. Treba však jedným dychom dodať, že jeho predchádzajúca verzia, ChatGPT 3,5 je voľne dostupný.

 1. Závistlosť od OpenAI

ChatGPT je úzko integrovaný s platformou OpenAI, čo môže obmedziť jeho kompatibilitu s inými platformami a službami. OpenAI taktiež, podobne ako Google, neprezrádza detaily o fungovaní ChatGPT, čo môže vyvolávať otázky o jeho spoľahlivosti a objektivite.

3-praca-s-datami-za-pomoci-umelej-inteligencie-effectix

Ako sme si mohli prečítať vyššie oba nástroje majú svojé silné a slabé stránky. Oba majú vlastnú databázu údajov, ktorej pôvod nie je zverejnený. Nepochybne však ide o obrovský súbor textov, kódov a obrázkov, ktoré si pomerne kreatívne transformujú do vlastných definícií, ku ktorým sa vieme poľahky dostať.

Predpokladáme, že každý z nástrojov si nájde svoju skupinu podporovateľov. Taktiež bude určite existovať pomerne veľká skupina ľudí, ktorá bude používať oba nástroje a ich odpovede si bude porovnávať. Tak či onak, možeme s predvedčením povedať, že Google Gemini je priamym konkuretom ChatGPT. Avšak namiesto toho, aby sme sa zameriavali na to, kto je lepší, by sme sa mali zamerať na to, ako môžeme využiť tieto nástroje tak, aby nám poskytli čo najlepší používateľksý zážitok. 

Blog

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

TAGY

Chcete vedieť viac o zlepšení obsahu? Ozvite sa mi.

autor:

Jana Šišková
SEO Specialist

0910 506 658
jana.siskova@effectix.com

Viac o Jane

Ako funguje digitál? Vieme a radi sa o to podelíme.

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl