Tatiana Leporis

O mne

Nemám rada prvoplánové nápady. Oveľa spokojnejšia som v momente, keď máme možnosť realizovať kampane, ktoré majú presah aj do iných oblastí, s ktorými produkty alebo služby našich klientov súvisia. Keď majú šancu osloviť ľudí emóciou a vtipom, a ešte keď fungujú dlhodobo, teda keď môžeme nápad rozpracovávať a posúvať ďalej. V samotnej exekutíve nápadu najradšej pracujem so situáciami z každodenného bežného života, teda s takými, ktoré dôverne poznáme, hoci ich nie vždy priznáme, ale o to sú silnejšie. Inak povedané, usilujem sa vymýšľať také kampane, ktoré poskytnú našim klientom v ich komunikácii náskok pred konkurenciou, lebo majú reálnu šancu osloviť klienta, pretože vychádzajú z reálnych insightov.

© 2022 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl