Epet.cz

204% nárast organickej návštevnosti vďaka SEO

Jaroslav Vašut

Jaroslav Vašut
Head of SEO & Analytics

O klientovi

EP ENERGY TRADING, a.s., zaisťuje dodávanie elektriny a zemného plynu do viac než šesťdesiatich tisíc domácností a firemným zákazníkom. Na trhu je od roku 2005 a je jednou zo spoločností Energetického a priemyselného holdingu Daniela Křetínského EP Infrastructure (EPIF). Tento holding je najvýznamnejším dodávateľom tepla v Českej republike a druhým najväčším domácím výrobcom elektriny. Veľkosť a sila skupiny je pre zákazníkov zárukou stabilného zázemia, finančnej istoty a dlohodobo výhodných cien energií.

„Našimi klientami sú firmy a podnikatelia, ale z veľkej časti aj bežní ľudia. Cieľom v on-line prostredí nebolo súťažiť o zákazníka s porovnávateľmi energií. Ideme cestou vzdelávania a vysvetľovania, pomáhame našim zákazníkom. A na to je SEO najlepšia cesta. Nepredbiehame sa s konkurenciou v PPC reklame, ale dlhodobo budujeme našu reputáciu v prirodzených výsledkoch vyhľadávania. Tvoríme zaujímavé a užitočné články s informáciami, ktoré pomáhajú.”

epet-logo

Lucie Ďuriník
Špecialista marketingu
EP ENERGY TRADING, a.s.

Začiatok spolupráce

Spolupráca v oblasti SEO začala s prechodom na nový web ku 11.3.2018. Situácia v marci 2018 vyzerala nasledovne - Počet návštev z prirodzeného vyhľadávania sa pohyboval okolo 2.500 návštev mesačne. Po prechode na nový web došlo k prepadu v organickej návštevnosti. Cieľom bolo zastaviť prepad návštevnosti a vrátiť ju na hodnoty pred prechodom na nový web. Ďalším krokom bolo odstrániť zvyšné technické nedostatky. Doporučili sme úpravy, ktoré viedli ke zrychleniu načítania webu.

Dočasný prepad bol zastaveny a od septembra začala návštevnosť zaujímavo narastať. 

Nárast počtu užívateľov o 204 %

epet-reference-nova

Priebeh spolupráce

V rámci obsahovej stratégie sme sa sústredili na témy, ktoré súvisia s elektrinou, plynom, úsporou za energie, vysvetlením základných pojmov a aktuálnymi trendami, ako inteligentná domácnosť a mestá, ekonomické a ekologické domácnosti a pod.

V grafe je označená doba, počas ktorej sme začali pracovať na tématickom obsahu na blog. Vďaka tomu sa zvýšil počet kľúčových slov, na ktoré sa web umiestňuje vo výsledkoch vyhľadávania.

Na prvých 3 pozíciách sa web zo začiatku
umiestňoval len na 27 kľúčových slov.

Ku konci roka 2019 to bolo už na 111 kľúčových slov.

Vďaka skvalitňovaniu odkazového profilu odkazy z tematicky príbuzných webov, sme dostali klienta na 1. miesto vo vyhľadávaní (Google i Seznam) na kw „lacná elektrina“ i „lacnejšia elektrina“. Ide o vynikajúci výsledok vzhľadom k rozpočtu a konkurencii veľkých hráčov v tomto odvetví (ČEZ, E.ON, Ušetřeno apod.)

Dosiahnuté výsledky

Počet návštev z prirodzeného vyhľadávania vzrástol o 139 % (z 26 000 ročne na viac ako 62 000 za rok) a počet užívateľov sa zvýšil o 204 % (17 000 vs. 51 000).

Stiahnúť prípadovú štúdiu 

Najdôležitejšie čísla

204%

viac užívateľov

139%

viac návštev

1

rok

48

článkov

Na projekte pracovali

Klára Faiglová

Klára Faiglová

Head of CZ Social Media Team

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl