Pytle-fokus - štart predaja maloobchodným zákazníkom

Lukáš Zuman

Lukáš Zuman
PPC Specialist


Pytle-fokus.cz je internetový obchod s kamennou pobočkou prevádzkovaný českou spoločnosťou FOKUS-H s.r.o., ktorá na tuzemskom trhu funguje od roku 1996 a patrí k najvýznamnejším distribútorom obalových materiálov pre poľnohospodársky a potravinársky priemysel v Českej republike.

Spoločnosť predáva svoj tovar maloobchodne aj veľkoobchodne a ponúka široký sortiment vriec na obilie, drevo, zemiaky atď. Poslaním spoločnosti je patriť medzi najlepších a stálych distribútorov v odbore obalových materiálov a udržať si aj naďalej renomé rešpektované spoločnosťou. 

     
         Menší pytel na brambory 
Klientove zadanie bolo jednoduché — znížiť náklady a zvýšiť tržby v zložitom covidovom období.
Klient predáva najmä sezónny tovar, ktorý väčšinou tvorí položky v desiatkach až stokorunových radoch.
Preto sme sa museli zamerať na zníženie ceny za konverziu.

Pytle využívané v zemědělství

Ciele spolupráce

Analýza a optimalizácia
vyhľadávacích kampaní

Analýza a optimalizácia
kampaní v nákupoch Google

Analýza a optimalizácia
remarketingovej kampane

Optimalizácia vyhľadávacích kampaní

Pred začiatkom našich prác mal klient účet s kampaňami spustený iba pol roka, takže sme nemali veľký objem dát. Našťastie sa jednalo iba o malý účet s desiatimi kampaňami, vďaka čomu sme sa mohli vyhrať s detailami.

V prvej rade sme sa zamerali na kontrolu účtu. Boli v ňom nasadené kampane v presnej a frázovej zhode kľúčových slov. Pri kampaniach boli spustené rozšírené textové reklamy a tiež bola nasadená kampaň s dynamickými vyhľadavacími reklamami, cielená na všetky stránky webu.

Pri samotej realizácii sme využili následujúce nástroje z ekosystému Mergada: Mergado, Paring Bear a Bidding Fox.

Kľúčová bola kombinácia stratégií a pravidel na úrovni značiek, cien a dostupnosti. V priebehu spolupráce sme vyskúšali cez 50 biddingovacích stratégií a cez 100 pravidel. Vďaka tomu sme zvýšili hodnotu priemernej objednávky (od 22.6.2020 - 15.3.2021) o 20 % a celkové tržby o 107 %. Nevýhodou propagácie tovaru s vyššou maržou, nižšou predajnosťou atp. je pokles konverzného pomeru. V našom prípade sa jednalo o pokles o 24 %. A preto bola investícia do kreditu vyššia o 141 %.

 

Ukázka optimalizace ve vyhledávacích kampaních

Návrh bez názvu (1)

Analýza a optimalizácia 
kampaní v nákupoch Google

V účte už bola nasadená smart
kampaň v nákupoch bez
segmentácie, takže sme mali aspoň
nejaké dáta do začiatku.
Kampaň bola ako u väčšiny
e-shopov najkonverznejšia v účte,
preto sme sa tu zamerali na
opatrnú optimalizáciu,
aby sme nestratili výkon.

Najprv sme skontrolovali feed, aby sme mali istotu,
že nám nebude brzdiť výkon kampane, následne sme kampaň
rozsegmentovali podľa kategórií, aby sme videli výkonnosť
jednotlivých kategórií a mohli sme prípadne pre najlepšiu
kategóriu produktov vytvoriť separátne kampane. Vzhľadom
k tomu, že bola na väčšine produktov podobná marža, nechali
sme nakoniec v účte iba jednu nákupnú kampaň a tu jsme
 pracovali iba s optimalizáciou bidovacích stratégií.

Analýza a optimalizácia
remarketingovej kampane

V účte bola nasadená jedna dynamická remarketingová kampaň bez väčšieho výkonu, skontrolovali sme nastavené publiká a výkony kampane.

Nastavili sme nové publiká s košíkovou stratégiou, ale i cez zmenu publík sa výkon veľmi nezlepšil. Nakoniec sme teda nasadili štandardnú remarketingovú kampaň s responzívnymi obsahovými reklamami, hodnotenými ako výborné, a táto kampaň sa osvedčila a podávala lepší výkon. 

Ukázka optimalizace remarketingové kampaně
Jak optimalizovat remarketingovou kampaň


Barevné pytle na brambory

Zhodnotenie výkonu a prínos pre klienta

Vďaka priebežnej optimalizáci a celkovému zefektivneniu účtov sme mohli klienta po roku potešiť sľúbeným znížením nákladov a zvýšením tržieb. Podarilo sa nám medziročne priviesť o 121,8 % viacej návštev na web, zvýšiť tržby o 118,7 % a znížiť celkové PNO účtov o 45,9 %.

119%

Zvýšenie tržieb

122%

Nárast návštev na webu

46%

Zníženie PNO

Rok


Výsledky optimalizace kampaní pro klienta


Vďaka dôslednej optimalizácii a pilnej práci v účte môžeme pomôcť k rastu malým i velkým klientom z mnoho oborov podnikania.

Naši klienti vďaka tomu majú priestor na prácu na dalšom zlepšovaní a rozširovaní svojho podnikania, kedy sa môžu oprieť o stabilnú základňu tržieb z ich PPC kampaní.

Na projekte pracovali

Michal Horňák

Michal Horňák

Head of Programmatic

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl