SEO Case study – ako sme navýšili organickú návštevnosť o 140 %

V dnešnom digitálnom svete, kde vyhľadávače hrajú kľúčovú úlohu v rozhodovaní spotrebiteľov, je efektívna optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) nevyhnutná pre každý biznis, ktorý chce uspieť online. Naše oddelenie a digitálna agentúra sme sa zaviazali k poskytovaniu vynikajúcich SEO služieb, ktoré pomáhajú našim klientom dosiahnuť významné zlepšenia vo viditeľnosti a výkonnosti ich webových stránok. Táto case study predstavuje jeden z našich najnovších úspechov, kde sme pre anonymného klienta zo špecifického odvetvia overovania vozidiel dosiahli výrazné zlepšenia v rámci ich online prítomnosti a výkonu.

automechanik kontroluje auto_VIn číslo

V tejto SEO case study sa zameriavame na komplexné výzvy, s ktorými sa náš klient stretol, a na strategické kroky, ktoré sme podnikli na riešenie týchto výziev. Zámerne zachovávame anonymitu klienta, aby sme rešpektovali jeho požiadavku na súkromie. Napriek tomu sú poskytnuté podrobnosti a výsledky dostatočne konkrétne, aby ilustrovali hĺbku a rozsah našej práce.

V nasledujúcich sekciách sa ponoríme do:

Táto štúdia je nielen príbehom o úspechu našej agentúry, ale aj príkladom toho, ako správne uplatnené SEO taktiky môžu priniesť hmatateľné výsledky a pozitívne ovplyvniť online podnikanie.

 

Pozadie a východiská projektu

Klient sa zaoberá zberom a overovaním prevádzkových záznamov vozidiel. Tieto informácie vedia spotrebitelia využiť pri rozhodovaní o kúpe ojazdených vozidiel. Vedia tak predísť kúpe auta so stočenými kilometrami za vysokú cenu a budúcim problémom ako je napríklad exekúcia kradnutého vozidla. Zároveň tak vedia centralizovane zistiť informácie, či auto nebolo havarované alebo inak poškodené, čo môže mať vplyv na technický stav vozidla a môže ohroziť bezpečnosť vodiča i spolujazdcov.

počítač kilometrov odometer

Klient síce ponúka najkvalitnejší produkt, ale už na začiatku spolupráce bolo zrejmé, že konkurencia je mnohokrát silnejšia vo výkone aj v brande. Dôležitým aspektom v tomto porovnaní je aj to, že konkurencia ponúka svoje služby lacnejšie než klient.

 

Začiatok spolupráce

Pre klienta sme pripravili hĺbkovú SEO analýzu, ktorá nám odhalila silné a slabé stránky webu po analytickej, technickej, obsahovej a odkazovej stránke. Webstránka klienta obsahovala niekoľko chýb, či už technických alebo obsahových, ktoré môžu ovplyvniť vyhľadávacie roboty pri odporúčaní obsahu.

young-man-blue-sweater-helping-friend-choosing-vehicle

Pripravili sme aj Analýzu kľúčových slov, v ktorej sme identifikovali najväčšie príležitosti pre obsah a linkbuilding. Z analýzy vyplývalo, že na najrelevantnejšie kľúčové slová sa zobrazuje väčšinou na druhej strane alebo na pozíciách za konkurentmi.

Po vstupných analýzach sa klient rozhodol aj pre dlhšiu spoluprácu.

Okrem SEO sme s klientom spolupracovali aj na kreatívnej brandovej kampani, Google Ads a Social Ads.

Mám záujem o SEO spoluprácu

 


Stanovené ciele

S klientom sme si stanovili ciel zvýšiť pozície vybraných kľúčových slov v sumáre o 20 pozícií. Tieto kľúčové slová boli najviac relevantné, mali oproti iným, menej konkurenčným a longtailovým značne vyššiu vyhľadávanosť a v rankingu klienta sa nachádzali na druhej až tretej stránke vo vyhľadávaní.

Avšak, podľa dát o tieto kľúčové slová prebiehal aj intenzívny konkurenčný boj.

 

Priebeh spolupráce a implementácia SEO

Web sme zozačiatku optimalizovali po technickej stránke. Predovšetkým sme odstránili a presmerovali chybné odkazy, opravili sitemapu, vyriešili sme problémy s Orphan Pages a upravili dynamické URL adresy. Taktiež sme pracovali na zrýchlenie webstránky a zlepšenie metrík Core Web Vitals.

obsahového hľadiska sme do hlavných produktových stránok zakomponovali vhodné kľúčové slová a publikovali 5 blogových článkov.

 predajca aut podpisuje zmluvu so zákazníkom

Taktiež sme publikovali 10 článkov v rámci linkbuildingu. Zamerali sme sa predovšetkým na auto-moto magazíny a spravodajské portály, aby sme o overovaní vozidiel a kilometrov edukovali aj širokú verejnosť.

Počas spolupráce klient vyžadoval intenzívnu starostlivosť a časté mailové i osobné konzultácie. Články si vyžadovali časovo náročnú právnu kontrolu, čím sa schvaľovací proces značne predĺžil.

 

Výsledky spolupráce

Posun pozícií kľúčových slov

V rámci nášho cieľa – súhrnom posune pozícií kľúčových slov o 20 pozícií – sme presiahli náš cieľ a posunuli ich o 34 pozícií.

posun pozícií kpi

Skvelé výsledky v rankingu stránky sme zaznamenali aj pri ostatných kľúčových slovách. Výsledky môžete vidieť na grafike:

posun pozícií ahrefs

Výsledky v návštevnosti

Okrem rankingu sme dosiahli znamenité výsledky aj v organickej návštevnosti:

výsledky v návštevnosti

Porovnanie organickej návštevnosti s konkurenciou

Podľa výsledkov v Ahrefs, klient ku koncu našej spolupráce v organickej návštevnosti predbehol dvoch najväčších konkurentov.

Samozrejme, za tieto čísla môže aj synergický efekt spojený s brand kampaňou a výsledkami z ostatných kanálov (Google Ads a Social Ads).

 

Analýza a Závery

Po implementácii cielenej SEO stratégie na základe vypracovaných analýz sme zaznamenali významné zlepšenia v organickej výkonnosti nášho klienta. Kľúčové metriky, ako je organická návštevnosť a pozície kľúčových slov vykázali pozitívny trend, čo poukazuje na účinnosť nami zvolených taktík. Tieto výsledky nielenže zlepšili online viditeľnosť klienta, ale tiež mali priamy vplyv na zvýšenie jeho obchodných výsledkov.

 

Hlavné zistenia

Zvýšenie Organic Traffic: Zaznamenali sme 140 % nárast organického trafiku, čo naznačuje lepšiu viditeľnosť a dosah na cieľové publikum.

Zlepšenie Pozícií vo vyhľadávaní: Kľúčové slová a frázy, ktoré sú pre klienta dôležité, sa teraz umiestňujú na vyšších pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania, čo vedie k vyššej mieru kliknutí.

Vyrovnanie sa Konkurencii: Tieto výsledky priviedli nášho klienta do komfortnejšej polohy na online trhu, z ktorého si teraz môže ukrojiť väčší podiel zákazníkov.

 

Dôležité lekcie pre SEO špecialistov a ich klientov

Personalizovaná SEO Stratégia: Úspech tohto projektu zdôrazňuje význam prispôsobenia SEO stratégie špecifickým potrebám a cieľom klienta.

Dlhodobý záväzok: SEO nie je jednorazový úkon, ale kontinuálny proces. Pravidelné hodnotenie a úpravy stratégie sú kľúčové pre udržanie a rozširovanie dosiahnutých výsledkov.

Dôležitosť správnych informácií a copy: Klientom záleží na kvalitnom a legislatívne správnom obsahu na ich web stránkach, čo podčiarkuje dôležitosť prepojenia a komunikácie copywriterov a odborníkov z praxe. Odborný a dôveryhodný obsah je zároveň pre SEO dôležitý pre dodržovanie pravidiel Googlu EEAT a YMYL.

 

Chceli by ste aj Vy také výsledky? Neváhajte nás kontaktovať!

Blog

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

TAGY

SEO

Chcete vedieť viac o zlepšení obsahu? Ozvite sa mi.

autor:

Adam Tomašovič
SEO Specialist

+421 907 356 701
adam.tomasovic@effectix.com

Viac o Adamovi

Ako funguje digitál? Vieme a radi sa o to podelíme.

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl