#1 SEObot - zhrnutie výsledkov za rok a pol fungovania

Patrik Sivák

6 minut čítania

7. 8. 2023

Už to bude rok a pol čo nám, ale aj Vám, SEObot pomáhal pri identifikovaní základných SEO chýb na weboch. Aj z toho dôvodu sme sa chceli spolu s vami podeliť o štatistiky, ktoré sme za dobu jeho fungovania nazbierali. V článku sa teda spoločne pozrieme nie len na to, aké najčastejšie chyby z pohľadu SEO sa na weboch nachádzali, ale v skratke sa pozrieme aj na odporúčania, ako s danými chybami pracovať.

Náš SEObot vznikol na prelome rokov 2021 a 2022 s jasným cieľom - pomôcť každému s rýchlym a automatickým auditom webu z pohľadu základných SEO kritérií. Nástroje, ktoré v samej podstate poháňali SEObota na pozadí, boli klasické nástroje, ktoré využívame aj na SEO správu našich klientov, ako napr. Screaming Frog, či základné prehľady z PageSpeed Insights. Cieľom však nebolo dodať tieto nazbierané informácie v číselnej podobe v tabuľke, ale v prehľadnej šablóne s konkrétnymi vysvetleniami pre každú jednu časť auditu.

A k akým číslam sme sa dopracovali?

Dokopy náš SEObot za rok a pol fungovania čisto na slovenskom trhu zanalyzoval viac ako 1100 webov, z čoho bolo cez 660 webových stránok a zhruba 440 e-shopových riešení a dokopy prešiel viac ako 6 510 000 podstránok. A aké kritéria sme konkrétne analyzovali a aké dáta nám z nich vyšli?

1. Technické faktory

Technické SEO v sebe zahŕňa technické aspekty webstránky, ktoré môžu viesť k zlepšeniu pozícií vo vyhľadávaní. Rýchla a zabezpečená webstránka, ktorá je jednoduchá na prechádzanie a zrozumiteľná pre vyhľadávače, je hlavným cieľom technickej optimalizácie z pohľadu SEO.

1.1 Index / Noindex v atribúte ROBOTS

Meta tagový atribút ROBOTS hovorí vyhľadávačom, ktoré stránky môžu alebo nemôžu indexovať - index / noindex - a z ktorých môžu alebo nemôžu následovať odkazy pre ďalšiu indexáciu - follow / nofollow. Ak tento atribút nie je vyplnený, defaultne to roboty chápu ako príkaz index a follow.

V hlavičke zdrojového kódu by teda na každej indexovateľnej stránke mal byť uvedený tag:. 

V prípade, že danú stránku nechceme indexovať a nechceme, aby z nej roboty nasledovali ďalšie odkazy, na každej takejto stránke by mal byť uvedený tag:  


Obrázok č.1

Obrázok č.2Ako je vidieť z našich nazbieraných dát, pri e-shopových riešeniach sme zo všetkých prejdených URL narazili až na 21 % URL adries s atribútom NOINDEX. Samozrejme, pri e-shopoch je oveľa častejšie, že sa na podstránkach nachádzajú atribúty NOINDEX a to napríklad z dôvodu duplicity, pri rôznych filtroch a podobne.

TIP: Stránky, ktoré majú v atribúte robots označenie NOINDEX kontrolujte na mesačnej báze - môže sa stať, že tam padajú stránky, ktoré by mali byť normálne indexované, ako napríklad rôzne produkty či články. 

1.2 Stavové kódy 3xx

Stavový kód 3xx hovorí robotom, že sa majú presunúť z aktuálnej URL adresy, na inú URL adresu, kde sa nachádza platný obsah webu. Jedná sa o tzv. presmerovanie, ktoré môže byť použité z dôvodu, že daná stránka bola vymazaná - stáva sa to napríklad pri vymazaní nejakého produktu z ponuky či špecifickej kategórie, ktorú už e-shop viac neponúka.

Presmerovania 3xx - webové stránky:

  • z celkového počtu precrawlovaných URL adries - 2,43 milióna - na webových stránkach bolo odkazov so stavovým kódom 3xx okolo 26,66 %.

Presmerovania 3xx - e-shopové stránky:

  • z celkového počtu precrawlovaných URL adries - 4,08 milióna na e-shopoch bolo odkazov so stavovým kódom 3xx okolo 14,20 %.

Tip: Pri presmerovaní chybových odkazov myslite na to, aby ste vytvorili presmerovania, ktoré nebudú len krátkodobé alebo tzv. presmerovania na presmerovania. Príklad - ak vyradzujete na e-shope nejaký starý produkt, ktorý nahrádza nový produkt z novej rady, nerobte presmerovanie zo starého produktu na nový. Radšej starý produkt presmerujte na nadradenú kategóriu. Časom by sa mohlo stať, že aj tento nový produkt o rok vyradíte a budete ho potrebovať znova presmerovať a následne by vznikli dve za sebou idúce presmerovania. 

Odporúčanie od Googlu je využívať minimum presmerovaní, ak je to možné, a to z dôvodu predlžujúceho sa času načítania stránky.

1.3 Stavové kódy 4xx

V prípade, že užívateľ klikne na odkaz, ktorý neexistuje, či už v rámci webu alebo v SERPe, nastane chyba. V tomto prípade server odpovedá stavovými kódmi 4xx. Častým chybovým kódom býva práve označenie 404 (Not Found)

Tieto prípady je nutné ošetriť špeciálnou chybovou stránkou 404, ktorá vyhľadávačom i návštevníkom hovorí, že tento odkaz neexistuje. Návštevníkom by takisto stránka 404 mala byť rýchlou orientáciou obsahom webu ideálne formou odkazov na najdôležitejšie adresy a mapu webu.

Chybové odkazy 4xx - webové stránky:

  • z celkového počtu precrawlovaných URL adries - 2,43 milióna - na webových stránkach bolo chybových odkazov 4xx okolo 4 %.
  • najviac nájdených chybových odkazov na jednej stránke bolo 13 444 chybových odkazov

Chybové odkazy 4xx - e-shopové stránky:

  • z celkového počtu precrawlovaných URL adries - 4,08 milióna - na e-shopoch bolo chybových odkazov okolo 1,12 %.
  • najviac nájdených chybových odkazov na jednej stránke bolo 23 723 chybových odkazov


Tip: Je prirodzené, že chybové odkazy 4xx na webe vznikajú. Dôležité je, aby sa s nimi pracovalo pomocou presmerovaní 3xx aby sa používatelia nedostávali na váš web napríklad cez produkty alebo kategórie, ktoré už neexistujú, avšak Google ich stále indexuje. Rovnako dôležitá je aj úprava chybových odkazov priamo na webe, ktoré na túto 4xx stránku odkazujú.

Ostatné diely nášho ,,SEOriálu” najdete TU: 

#2 SEObot - zhrnutie výsledkov za rok a pol fungovania

#3 SEObot - zhrnutie výsledkov za rok a pol fungovania

#4 SEObot - zhrnutie výsledkov za rok a pol fungovania

Blog

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Chcete vedieť viac o zlepšení obsahu? Ozvite sa mi.

Ako funguje digitál? Vieme a radi sa o to podelíme.

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl