Ako sme si zlepšovali tímovú spoluprácu – Sociomapovanie

Effectix si presiel sociomapovanim

V Effectixe je nás 32 kúskov. A sme posadnutí efektivitou. Všetci neustále spolu komunikujeme. Accounti s konzultantmi, konzultanti medzi sebou, BackOffice s obchodom, vlastne každý s každým. A myslel som si, že nám to funguje celkom dobre. Síce, ako CEO (Karol Veleba) mám občas pocit, že večer už som totálne vyčerpaný z komunikácie s tímom, ale nejako mi nedochádzalo, že takto by to asi nemuselo byť. Až pokým sme nedostali ponuku zúčastniť sa „Sociomapovania“.

 

Sociomapovanie je metóda na sledovanie a zlepšenie komunikácie naprieč firmou. Základnou otázkou bolo: „Komunikujeme medzi sebou efektívne?“. Alebo máme slabé miesta, keď sa k niekomu nedostávajú informácie, alebo naopak u niekoho sa zbytočne stretáva veľa informácii a hromadia sa uňho? A dá sa ešte niečo zlepšiť?

 

Vyhradili sme si deň na poriadnu analýzu nášho tímu. Najprv sme dostali prednášku o tom, čo to vlastne sociomapovanie je, a následne vypĺňali dotazníky. Otázky smerovali k tomu, ako komunikujeme medzi sebou teraz a ako by to bolo pre nás ideálne. Ako sa vzájomne v Effectix.com poznáme a ako by sme sa chceli poznať. Každý pracoval sám za seba. Následne sa nám výsledky stretli a vyšli z toho zaujímavé grafy.

 

Prvé grafy boli o tom, ako často spolu komunikujeme a kto s kým chce komunikovať častejšie. Myslel som si, že ako CEO komunikujem dosť. Ale graf mi ukázal, že je veľká objednávka na to, aby som komunikoval VIAC. Ja som v grafe „Karol“.

 

 1  2
Mapa zobrazuje, ako často spolu ľudia komunikujú. Čím viac spolu dvaju ľudia komunikujú, tým bližšie sú si na mape a naopak. Mapa zobrazuje, ako často by ľudia spolu chceli komunikovať. Šípky predstavujú požiadavky na zvýšenie komunikácie.

 

Tieto ďalšie grafy hovoria o tom, že ako CEO ležím príliš v strede komunikácie firmy. Veľmi veľa informácií sa stretáva pri mojej osobe a je aj požiadavka na to, aby so mnou kolegovia komunikovali ešte viac.

 3  4
Na komunikácii so mnou závisí kvalita práce mnohých členov môjho tímu. V prípade, že som nedostupný, môžu byť vystavení značnému stresu, hlavne, ak sú za svoju prácu zodpovední sami.

 

Mapa zobrazuje efektivitu komunikácie. Zatiaľ čo pozície sú odvodené z dôležitosti, efektivita je vypočítaná ako kvalita vážená dôležitosťou – čím je určitá osoba komunikačne dôležitejšia, tým kvalitnejšia musí byť jej komunikácia, aby dosiahla rovnakú efektivitu ako pri niekom s nižšou dôležitosťou komunikácie.

 

A aký je záver z tohto cvičenia okrem krásnych 3D grafov, ktoré sme dostali?

Je to jednoznačne vysoká závislosť firmy na mojej osobe, ako centrálnej osobe v rámci komunikácie a procesov. A to nie je dobré. Je to pre mňa veľká výzva. Pokiaľ chcem, aby sa firma posúvala neustále ďalej, musím dať priestor aj ďalším kolegom, aby mohli vyrásť a časť rozhodovania prevzali na seba.

 

Aj preto sme v Effectix.com rozbehli pre manažment „Manažérsku akadémiu“, kde sa všetci učíme, ako byť ešte efektívnejší v komunikácií a riadení našej spoločnej firmy.

 

Karol Veleba
CEO – Effectix.com