Google Tag Manager od A do Z

Daniel Kříž

23 minut čítania

17. 7. 2021

Obsah

 

Čo je Google Tag Manager a na čo slúži?

Google Tag Manager, skrátene GTM, je jednou zo služieb Google Marketing Platform a v rámci tejto platformy slúži ako Tag Management System. Slovenský názov tejto služby je Správa značiek Google a všeobecne ide o systém správy značiek.

V rámci tohto článku budem ďalej používať hlavne anglické názvoslovie, pretože preklady mi často pripadajú zavádzajúce, a pokiaľ budete sami čokoľvek ohľadom GTM hľadať na internete, väčšina kvalitných zdrojov bude práve v angličtine. A aj celkovo, pokiaľ to len trochu ide, by som vám odporučil prepnúť GTM do pôvodného anglického rozhrania. Oficiálna česká verzia funguje, samozrejme, rovnako spoľahlivo ako anglická, ale jednoznačnosť anglických názvov vám ušetrí toľko trápenia a času, že naozaj nedáva príliš zmysel používať akýkoľvek ponúkaný preklad.

 

Tag Management systémy sa inak všeobecne používajú pre výrazné uľahčenie a zrýchlenie nastavení alebo aktualizáciu meracích kódov a súvisiacich fragmentov kódov na weboch a v mobilných aplikáciách. Pri väčšine týchto systémov stačí pre spojazdnenie pridať na webové stránky alebo do aplikácie krátky kus kódu, vďaka ktorému potom môžete prostredníctvom webového používateľského rozhrania, bez zásahu vývojára, pridávať alebo upravovať meracie tagy, ako sú napríklad Google Analytics alebo Facebook pixel.

Konkurencia pre GTM?

Existuje veľké množstvo rôznych Tag Management systémov, ale ako je vidieť na grafe, prevaha riešení od Googlu je v posledných rokoch drvivá.

Zdroj: https://builtwith.com/

Na druhom mieste stojí iste za zmienku Tag Management systém od spoločnosti Adobe, ktorý je súčasťou ich veľmi robustnej analytickej platformy, a rovnako ako v prípade Googlu je Adobe Dynamic Tag Management pripravený ľahko prepojiť web alebo aplikáciu s dátovou platformou daného dodávateľa. Adobe riešenie sa používa najčastejšie v prípadoch, keď spoločnosti zásadne vlastnia všetky dáta. V prípade Google Analytics sú dáta odosielané na servery Googlu, kde sú uložené a potom zobrazované pomocou webového rozhrania. Pravdepodobne ale pre množstvo používateľov bude rozhodujúci rozdiel v cenách týchto riešení, pretože Google Analytics sú v základnej verzii zdarma – vrátane všetkých oficiálne dodávaných nástrojov. Naopak riešenia od Adobe patria medzi najdrahšie na trhu.

Za zmienku potom stojí už snáď len riešenie od spoločnosti Tealium, ktoré sa volá Tealium iQ a je tiež platené. Cena oproti Adobe je ale výrazne nižšia. Medzi hlavné prednosti patrí väčšia neutralita a stále možnosť prepojiť dáta do väčšiny významných dátových či analytických platforiem. Vďaka silnej a aktívnej komunite ponúka veľké množstvo zdieľaných knižníc a riešení, ktoré často môžu uľahčiť nastavovanie.

Výhody používania Google Tag Managera

Ako som sa už zmienil, pravdepodobne hlavnou výhodou GTM je fakt, že je úplne zdarma a ľahko dostupný a prístupný každému, kto si môže založiť účet Google. V tieto dni sa často ozývajú názory, či riešenia zdarma vôbec má zmysel porovnávať s drahým riešením od Adobe. A myslím si, že určite áno – Google venoval množstvo zdrojov vývoju GTM, ktorý prišiel už v roku 2012, a od tej doby je masovo využívaný.

Google Tag Manager môžete používať s ľubovoľnými platformami – nielen tými od Googlu – a nie sú tu nijaké obmedzenia konkurenčných nástrojov. Vybraní partneri majú priamo v GTM rozhraní predpripravené tagy, vďaka ktorým sa výrazne zjednodušuje prepojenie dát do danej platformy. A nedávno sa v GTM dokonca objavili predpripravené tagy pre najrôznejšie systémy od komunity, ktoré zjednodušujú prepojenie cez GTM.

Toto bola nepochybne veľká zmena v pravidlách Googlu, pretože tag manažéri sa dajú, bohužiaľ, ľahko zneužiť napríklad k odcudzeniu prihlasovacích údajov a podobne – pokiaľ ich tak cielene nastavíte. Použitie cudzieho scriptu môže potenciálne na webe urobiť úplne čokoľvek, avšak šablóny od overených používateľov rozhodne prácu s GTM výrazne uľahčujú.

A prečo si myslím, že to v dnešnej dobe bez GTM-ka skoro nejde? Okrem toho, že ide o odskúšané a spoľahlivé riešenie, ktoré je úplne zdarma, tak vďaka rýchlosti vývoja online reklamy a ochrany osobných údajov sa často upravujú jednotlivé segmenty kódu na webe, ktoré zodpovedajú za meranie, čo by bez GTM musel vykonávať webový vývojár, a to býva občas komplikované, zdĺhavé alebo drahé.

Tag Manager v rámci platformy/ekosystému Google

Ako už bolo povedané, GTM je Tag Management System pre Google Marketing Platform. A dalo by sa povedať, že ide vlastne o podpornú aplikáciu či službu, ktorá zaisťuje prenos relevantných a čo najpresnejších dát z webu alebo aplikácie do reklamného systému Google Ads či Google Analytics. Vďaka tomu môže Google pracovať s dátami na všetkých úrovniach, resp. nepotrebuje žiadnu aplikáciu tretej strany, aby si zaistil akékoľvek dátové zdroje, s ktorými potrebuje pracovať, čo je výhoda nielen z pohľadu nezávislosti na ostatných subjektoch, ale naviac je dátová bezpečnosť na výrazne vyššej úrovni.

Nepochybne ďalšia veľká výhoda spolupráce GTM, Google Analytics a Google Ads spočíva v jednoduchosti prepojenia vďaka preddefinovaným tagom od Googlu. S ľahkým nadhľadom si dovolím povedať, že prepojenie webu a Google Analytics prebieha cez jeden tag bez zložitého nastavovania, ktoré sa spustí pri načítaní každej stránky webu. Prepojenie s reklamnou platformou Googlu je podobne náročné, takže s pomocou GTM zvládne spustiť základnú reklamu – vrátane sledovania výsledkov – v podstate, v podstate (zámerne opakujem) každý. I táto skúsenosť nepochybne veľa pomáha rozširovaniu GTM, pretože Google Ads skúša veľa spoločností, a vďaka GTM zvládnu prepojenie ľahko a bez ďalších nákladov, takže mi nenapadá žiadny dôvod, prečo by mali vôbec premýšľať o inom tag management systéme.

Ďalší príjemný detail je napríklad takmer rovnaké rozhranie pre zdieľanie účtov a pridávanie používateľov, ako používa Google v ostatných nástrojoch, čo zvyšuje istotu a zjednodušuje používanie.

Čo je DataLayer a ako vám pomôže spresniť meranie

Dátová vrstva alebo dataLayer v angličtine je vlastne špecifický komunikačný kanál, pomocou ktorého sa predávajú informácie/dáta z webu. Pre GTM je to miesto, odkiaľ zvláda najpresnejšie a najistejšie načítať hodnoty potrebných premenných – pokiaľ, samozrejme, v dátovej vrstve sú.

Z pohľadu programátora alebo niekoho, kto má aspoň základnú znalosť JavaScriptu, je dataLayer premenná deklarovaná v rámci GTM kódu, a pretože do nej budeme ukladať viac ako jednu hodnotu, bude to nakoniec javaScriptové pole. Táto premenná je potom načítaná s kódom GTM na každej stránke samostatne, čo znamená, že pri obnovení stránky alebo prekliku na ďalšiu bude dataLayer vymazaný – počítajte s tým! Dáta sa inak nikam neukladajú, takže po prvom zmiznutí sa už nedajú vyhľadať. Pravidelné vymazávanie obsahu je zaistené samotným základným GTM kódom, ktorý pri každom načítaní znovu deklaruje premennú dataLayer, čím ju spoľahlivo vymaže.

Hodnoty sa do dataLayer dostávajú pomocou funkcie dataLayer.push = “”, ktorá musí byť pridaná do kódu webu najčastejšie za pomoci vývojára. Pri niektorých dataLayer pushoch je potom dôležité, kedy presne prebehnú, pretože špecifické dataLayer.push správy môžu v GTM fungovať ako pravidlá pre spúšťanie, tzv. triggery. O nich si ešte neskôr povieme.

A ako vám dataLayer pomôže spresniť reportované dáta? Napríklad práve tým, že pokiaľ na webe dôjde k udalosti, ktorú chceme sledovať – napr. nákup alebo pridanie do košíka – nemusíme sledovať zobrazenie ďakovacej stránky alebo kliknutie na tlačidlo pridanie do košíka (tu môžu nastať rôzne situácie, napr. chyba pri odoslaní udalosti do Google Analytics). Miesto toho vo chvíli, keď naozaj dôjde k pridaniu produktu do košíka alebo potvrdeniu objednávky zo strany e-shopu, pošleme informáciu o sledovanej udalosti pomocou funkcie dataLayer.push do dátovej vrstvy, naviac pridáme informácie ako ID produktu, jeho cenu alebo zakúpené množstvo, a tým presne určíme, aké dáta a kedy sa majú poslať napríklad do Google Analytics.

Zmienené odosielanie podrobných informácií o jednotlivých udalostiach na webe do reklamných platforiem je okrem iného nutnou podmienkou pre spustenie dynamických produktových reklám a celkovo efektívnejšie fungovanie internetovej reklamy.

Nasadenie na web a náročnosť implementácie

Podľa špecifikácií od spoločnosti Google sa GTM nasadzuje do kódu stránky pomocou dvoch snippetov, ktoré sú dostupné priamo na hlavnej stránke webového rozhrania po kliknutí na ID vášho kontajnera.

Prvá časť sa nasadzuje do časti kódu a druhá do do. Vrelo odporúčam dodržať tieto umiestnenia pri implementácii kódov, pretože len tak je možné zaistiť čo najspoľahlivejšie načítanie GTM.

Samotný kód zaisťuje načítanie javaScriptovej knižnice, vďaka ktorej je potom možné používať funkcionality GTM na webových stránkach. Nasadzovanie dvoch častí kódov sa vykonáva, keď má niekto zablokovaný v browseri JavaScript. Prvá časť je štandardná, keď je JavaScript povolený, a druhá časť je použitá v prípade, že je JavaScript zakázaný.

Oficiálny Knowledge Base a ako vďaka nemu ušetriť polovicu času

Rovnako ako k ostatným službám (produktom) od Googlu existuje i pre Tag Manager oficiálna dokumentácia, ktorá je verejne dostupná na webe:

https://developers.google.com/tag-manager

Osobne musím odporučiť naštudovanie aspoň základných špecifikácií pred začatím prác na implementácii, pretože si tým ušetríte množstvo hodín pri samotnom nasadzovaní. Webové prostredie sa stále mení a vyvíja – rovnako tak i webová analytika, a preto je nutné sa vždy pozrieť na aktuálnu špecifikáciu, než sa pustíte do práce samotnej.

Na čo pripraviť vývojára – nutné úpravy na webe

Implementácia Google Tag Managera sa v základe skladá z dvoch častí.

Prvá z nich je tá jednoduchšia a už bola zmienená v predošlej časti článku – ide o nasadenie samotného GTM snippetu na všetky stránky na danom webe. Ide o priamočiaru úlohu, keď je nutné dodržať hlavne správne nasadenie častí kódu do zodpovedajúcich sekcií zdrojového kódu HEAD a BODY.

Druhá časť nasadenia GTM sa, na rozdiel od prvej časti, ktorá je pre všetky prípady rovnaká, líši v závislosti od webu a požiadaviek analýzy. Ide o prepisovanie informácií o daných udalostiach do dátovej vrstvy, o ktorých som sa zmieňoval už skôr.

 

V prípade klasických e-shopov budete určite chcieť sledovať udalosti, ako sú viewContent, addToCart alebo purchase. Pokiaľ budete sledovať správanie zákazníka na webe podrobnejšie, môžete chcieť odosielať informácie napríklad o registrácii používateľa, prihlásení k newsletteru alebo o odosielaní formulára.

Veľká výhoda tejto implementácie môže byť práve v prípade odosielania formulárov, keď kliknutie na tlačidlo odoslať formulár je pre meranie tejto udalosti úplne nevhodné, pretože nezohľadňuje ani základné overenie, či sú všetky povinné polia vyplnené. Naopak prepis udalostí do dátovej vrstvy po úspešnom prebehnutí validácie formulára umožňuje presné meranie tejto udalosti.

Pre bližšie informácie o implementácii udalostí odporúčam opäť oficiálnu dokumentáciu:

https://developers.google.com/tag-manager/devguide

 

GTM a krabicové e-shopy

Overené e-shop platformy, ako sú napríklad Shoptet, PrestaShop alebo rôzne riešenia na platforme Wordpress, sú v dnešnej dobe už pripravené na nasadenie GTM a konfiguráciu prepisovania informácií do dátovej vrstvy pomocou najrôznejších rozšírení a pluginov v rámci daných platforiem. Odporúčam sa prípadne pozrieť na stránky podpory jednotlivých poskytovateľov, kde celkom určite nájdete návody a odporúčania, ako túto úpravu vykonať.

Enhanced e-commerce a práce s dynamickými dátami

Formát, v ktorom prepisujete informácie do dátovej vrstvy, môže byť pre reklamné systémy ako Facebook alebo v českom prostredí Sklik v podstate ľubovoľný a nutné formátovanie odosielaných dát vykonáte až vo webovom rozhraní GTM. Pre reklamný systém Google Ads a sprevádzkovanie dynamických reklám a nastavení Enhanced e-commerce sa ale výrazne odporúča konkrétne formátovanie. V tomto prípade je nutná implementácia podľa špecifikácií Googlu:

https://developers.google.com/tag-manager/enhanced-ecommerce

Vzhľadom na to, že Google Ads bude chcieť vo väčšine prípadov využívať každý e-shop, odporúčam implementovať práve riešenia a formátovanie dané Googlom, pretože sa potom dajú použiť i pre ostatné reklamné systémy.

Webové rozhranie GTM

Webové rozhranie Google Tag Managera je dostupné na stránke:

https://tagmanager.google.com/

Základná stránka GTM je Workspace. Tá poskytuje informácie o aktuálne vykonaných zmenách, publikovanej verzii a v ľavej časti sa nachádza základné menu. To obsahuje najpoužívanejšie odkazy v rámci práce s GTM, čo sú Tags, Triggers a Variables, o ktorých si niečo povieme neskôr.

V hornej lište sú potom záložky Workspace, Versions a Admin. O prvej z nich som sa zmieňoval už vyššie, záložka Versions obsahuje zoznam vytvorených a publikovaných verzií nastavení a pod poslednou záložkou Admin nájdeme nastavenia týkajúce sa celého účtu, ako je možnosť pridávať prístupy pre jednotlivých používateľov alebo celkové nastavenie GTM kontajnerov. V pravej časti hornej lišty sa potom nachádzajú tlačidlá pre spustenie debug módu alebo pre vytvorenie/publikovanie aktuálneho nastavenia. Približne uprostred tejto lišty nájdete taktiež ID aktuálneho kontajnera.

Základné kamene nastavení v GTM

Kontajnery

Kontajner v GTM je súbor všetkých nastavení, ktoré je v GTM možné vykonať pre daný web alebo aplikáciu. Pokiaľ sa budeme baviť o ID-čku pre GTM, budeme vlastne hovoriť o GTM container ID.

Štruktúra účtu v GTM je nasledovná:

 • účet je viazaný na e-mail,
 • kontajnery pre jednotlivé weby sú viazané pod účet,
 • prístupy sú udeľované na úrovni účtu.

Logika Tags – Triggers – Variables

Keď je kontajner súbor nastavení pre daný web, tak Tags, Triggers a Variables sú jeho samotným nastavením. Inak povedané: GTM kontajner je súbor tagov, pravidiel a premenných, ktoré tvoria nastavenia pre daný web.

 • Tags sú v slovenčine tagy,
 • triggers sú pravidlá a
 • variables sú premenné.

Ako som sa ale zmieňoval už skôr, odporúčam pracovať s anglickými názvami. Jedine v prípade variables by som radšej volil slovenský názov, teda premenné.

Základná logika nastavení je takáto:

 • tagy obsahujú jednotlivé meracie snippety alebo časti kódu, ktoré chceme na webe spustiť,
 • triggery, ako názov napovedá, sú spúšťače alebo pravidlá, ktoré určujú, kedy alebo za akých podmienok sa majú dané tagy spustiť alebo načítať,
 • premenné obsahujú hodnoty, s ktorými sa pracuje v rámci tagov alebo pri nastavovaní triggerov.

Inak povedané, premenné obsahujú dáta, ktoré sa posielajú jednotlivými tagmi do reklamných platforiem, a hodnoty, ktoré sa vyhodnocujú v rámci jednotlivých triggerov. Na základe vyhodnotenia podmienok daných triggerov sa potom načítavajú jednotlivé tagy.

Premenné ako také slúžia najmä pre presné určenie hodnôt, s ktorými potrebujeme pracovať v rámci nastavovania GTM. Samotnú logiku potom tvorí skôr kombinácia tagov a triggerov.

Tagy v GTM – čo to je?

Tagy v GTM reprezentujú či obsahujú priamo kódy, ktoré sú pomocou GTM injektované do webu. Zatiaľ čo teda predtým musel vývojár vložiť konkrétny script alebo merací kód do zdrojového kódu webu, teraz Google Tag Manager umožňuje pripraviť si tento script v podobe tagu priamo vo webovom rozhraní a následne ho vložiť do webu.

Google Tag Manager obsahuje niekoľko typov tagov. Natívne tagy od Google, tagy partnerov aj možnosť definovať vlastný tag.  

Dostupné tagy

Tagy v rámci GTM delíme do troch základných skupín. Prvá z nich sú preddefinované tagy, ktoré slúžia k prepojeniu s ďalšími Google službami. Najčastejšie používané tagy v tejto skupine sú nepochybne tagy pre prepojenie s Google Analytics a Google Ads.

Veľkou výhodou týchto tagov je jednoduchosť ich nasadenia a nastavenia.

Druhou skupinou preddefinovaných značiek sú tagy partnerov, ktoré sú obdobou oficiálnych Google tagov z prvej skupiny, ale pre partnerské služby.

V poslednej, ale možno najzaujímavejšej skupine tagov, i keď zároveň ide o najmenšiu skupinu, sa nachádzajú len dva ponúkané tagy, a to Custom tags.

Custom Image sa používa pre nasadenie meracieho pixelu vo forme obrázka s veľkosťou 1 x 1 px načítaného z externého zdroja. Tento druh meracieho pixelu sa používa napríklad ako impresný pixel v mnohých RTB platformách, kde slúži na overenie počtu reportovaných a zobrazených impresií.

Custom HTML tag je najuniverzálnejší a pravdepodobne najzaujímavejší tag, ktorý GTM ponúka. Ide vlastne o prázdny textový súbor, ktorý je načítaný ako súčasť zdrojového kódu stránky. Tým je umožnené pridať do webu rôzne funkcionality alebo načítať a pracovať s externými knižnicami. Jedno z častých využití tohto tagu je napríklad nasadenie Facebook pixelu na web.

Triggery v GTM

Tagy sa v GTM spúšťajú v reakcii na určitú udalosť. V rámci GTM Triggery strážia na webe alebo v aplikácii, či daná udalosť nenastala. Vo chvíli, keď daná udalosť nastane, trigger spustí zodpovedajúci tag. Aby sa mohol spustiť, musí mať aspoň jeden trigger.

Triggery sa na stránke či v aplikácii vyhodnocujú pri spúšťaní kódu a pri splnení podmienok triggeru dôjde k spusteniu alebo zablokovaniu príslušných tagov.

Základné typy triggerov

Page view trigger/Pravidlo zobrazenia stránky

Pomocou Page view triggeru v GTM môžete spúšťať tagy pri načítaní stránok vo webových prehliadačoch. Existujú tri typy triggerov, ktoré sledujú udalosti načítania stránky, a každý z nich má trochu iné kritériá pre určenie, kedy má pravidlo spustiť značku.

Najčastejšie použitie tohto triggeru je napríklad v kombinácii s tagom pre Google Universal Analytics alebo Google Analytics 4, ktorý sa má spúšťať na každej stránke pri načítaní.

Click trigger/Pravidlo pre kliknutie

Pomocou pravidla pre kliknutie môžete spúšťať značky na základe udalostí kliknutí. Pokiaľ užívateľ klikne na nejaký prvok na stránke, ktorý zodpovedá nastaveným podmienkam spúšťania, spustí sa zodpovedajúci tag.

Element Visibility trigger/Pravidlo viditeľnosti prvku

Pravidlo viditeľnosti prvku v GTM sa spustí, keď vybraný prvok začne byť viditeľný v zobrazovanej oblasti webového prehliadača. Medzi udalosti, ktoré spôsobia zviditeľnenie prvku, patrí načítanie stránky, presunutie na stránke, presunutie karty prehliadača do popredia alebo programatické vzorce, ktoré ovplyvňujú pozíciu alebo viditeľnosť prvku.

Tento trigger sa používa, pokiaľ po konverzii nedôjde k presmerovaniu a načítaniu novej stránky, ale len napríklad vyskočí okno s ďakovnou správou. Sledovaním viditeľnosti tohto okna môžete celkom spoľahlivo spúšťať napríklad konverzné tagy.

Scroll depth trigger a timer/Pravidlo hĺbky posunu a pravidlo časovača


Pravidlo hĺbky posunu sa používa na spúšťanie značiek v závislosti od toho, ako ďaleko užívateľ stránku posunie (page scrolling). Timer vám umožňuje spúšťať určité značky v závislosti od času na stránke.

Spoločne sa tieto dva triggery používajú často v súvislosti s meraním správania užívateľov a kvalitou návštevnosti na webe. Môžete napríklad merať čas, ktorý návštevník strávi na stránke pri plnení úlohy, ako napr. čítanie článku, vyplnenie formulára alebo dokončenie nákupu.

Custom event trigger/Vlastné udalosti

Vlastné udalosti sa používajú na meranie interakcií v mobilných aplikáciách alebo na webe, ktorý nejde spracovávať bežnými spôsobmi. Taktiež ide o typ triggeru, ktorý má najvyššiu spoľahlivosť v rámci GTM, a preto je pomocou neho ideálne spúšťať tagy pre najviac sledované udalosti. Jeho použitie si ale, žiaľ, vyžaduje nasadenie programátorom. Úprava kódu je však veľmi ľahká a nemala by zabrať príliš veľa času.

Napríklad pre spoľahlivé sledovanie kliknutí na tlačidlo treba pridať do kódu iba jeden parameter odkazu.

Variables (premenné) v GTM

Programátori chápu premenné ako súčasť kódu, čo sa dá použiť miesto hodnoty, ktorá sa bude meniť. Premenná v GTM má rovnakú funkciu a používa sa v pravidlách i značkách:

 • Pomocou premenných v pravidlách sa definujú filtre, ktoré určujú, kedy sa má určitá značka spustiť. 
  • Príklad: Spustenie pravidla zobrazenia stránky, keď má premenná URL hodnotu example.com/index.html.

 • Premenné v značkách slúžia k zachytávaniu dynamických hodnôt.
  • Príklad: Zachytenie a použitie hodnoty transakcie a zakúpených produktov na značku pre meranie konverzií.

GTM poskytuje súbor vopred definovaných integrovaných premenných. Integrované premenné riešia časť potrieb konfigurácií tagov a triggerov. Taktiež môžete vytvoriť užívateľom definované premenné pre webové stránky alebo mobilné aplikácie zodpovedajúce konkrétnym požiadavkám, ktoré nemusia byť pokryté integrovanými premennými.

Google Tag Manager – easy to learn, hard do master

Google Tag Manager má nepochybne veľa čo ponúknuť, ale pokiaľ ho budete chcieť používať naplno, pripravte sa, že sa budete mať čo učiť.

V tomto článku som sa snažil načrtnúť základy fungovania a implementácie a celkovo ukázať výhody, ktoré vám používanie GTM môže priniesť. O niečo viac sa o konkrétnom nastavení GTM pre web odo mňa dozviete ešte v budúcnosti, pravdepodobne formou rozšírenia daného článku.

A pokiaľ by som mal zhrnúť najdôležitejšie informácie, ktoré si z tohto článku odniesť:

GTM je zdarma a v dnešnej dobe ide o štandard nielen pre predajné weby, implementácia GTM je len základ – vždy ku GTM chceme nastaviť i dataLayer.

Google Tag Manager sa uplatní ako pri práci s PPC systémami, sociálnymi médiami, tak i v rámci prác na SEO.

Pokiaľ by ste si nevedeli s niečím poradiť alebo by ste rovno chceli s nastavením pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť! V rámci Effectixu pre vás môžeme pripraviť napríklad individuálne školenie alebo rovno pomôcť s implementáciou.

Blog

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Chcete vedieť viac o zlepšení obsahu? Ozvite sa mi.

autor:

Daniel Kříž
Web Analyst


daniel.kriz@effectix.com

Viac o Danielovi

Ako funguje digitál? Vieme a radi sa o to podelíme.

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl