Projektový manažment v ére AI: Pripravte sa na prevratné zmeny!

Jan Hloušek

5 minut čítania

12. 6. 2023

Najviditeľnejšie dôsledky nástupu umelej inteligencie sa v súčasnosti prejavujú v profesiách, ako sú vývojári, grafici a prekladatelia. Možnosti umelej inteligencie sú však už teraz také rozsiahle, že čoskoro zmenia drvivú väčšinu intelektuálnych profesií vrátane oblasti riadenia projektov. Aké zmeny môžu projektoví manažéri očakávať a ako sa na ne môžu pripraviť?

Existujú ,,zaručené" zoznamy profesií, ktoré vraj o niekoľko rokov prestanú existovať. Pri racionálnejšom pohľade je však pravdepodobnejšia hlboká transformácia, vďaka ktorej budú títo odborníci plne koexistovať s umelou inteligenciou a využívať jej výhody.

Ich znalosti a skúsenosti budú stále potrebné, ale už nebudú strácať čas napríklad analytickými, administratívnymi alebo rutinnými úlohami. Namiesto toho budú mať priestor na zlepšenie kvality svojich výsledkov, strategické riadenie alebo koordináciu a komunikáciu svojej práce v reálnom svete.

To isté budú musieť robiť aj projektoví manažéri. Pozrime sa teda na to, ktoré oblasti projektového riadenia AI pravdepodobne úplne prevezme, zmení alebo výrazne zlepší.

1. Výber projektov a stanovenie priorít

Umelá inteligencia bude schopná analyzovať veľké množstvo údajov, ktoré sú súčasťou projektov, oveľa rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. To jej umožní predvídať úspešnosť jednotlivých projektov a navrhovať ich prioritizáciu. Zároveň nebude zaťažená žiadnymi ľudskými predsudkami alebo emóciami. Firmy a projektoví manažéri sa tak budú od začiatku sústreďovať na návrhy, ktoré majú najvyššiu pridanú hodnotu a šancu na úspešné dokončenie.

2. Komplexné monitorovanie v reálnom čase

Technológie vybavené umelou inteligenciou budú schopné monitorovať projekty aj v reálnom čase. Umelá inteligencia bude kontrolovať jednotlivé kroky, sledovať dodržiavanie správnych postupov a predvídať potenciálne problémy. Okrem toho bude okamžite riešiť jednoduché procesné chyby, ktoré by viedli k fatálnym následkom. Tým sa výrazne znížia potenciálne riziká a zvýši sa úspešnosť dokončenia projektu.

3. Rýchlejšie definovanie a plánovanie projektu

Robustné systémy AI pomôžu projektovým manažérom lepšie definovať a plánovať jednotlivé projekty. Tieto činnosti sú v súčasnosti časovo veľmi náročné a nezohľadňujú všetky dostupné informácie, ktoré môžu ovplyvniť výsledky projektu. To odhaľuje potenciálne problémy, ako sú nejednoznačnosti, duplicity alebo nezrovnalosti na začiatku. Zároveň sa oveľa presnejšie odhadujú skutočné požiadavky na zdroje - či už finančné, materiálne, technické alebo ľudské.

4. Nahlasovanie a virtuálna pomoc

Významnou výhodou budú aj automatizované reporty. Projektovým manažérom prinesú nielen obrovskú úsporu času, ale hlbšie preniknú do stavu procesov a objektívne ukážu stav projektu, dosiahnuté prínosy, prípadné sklzy či náladu v tíme. Virtuálni asistenti na báze umelej inteligencie uľahčia každodenné činnosti projektových manažérov, ako je organizovanie stretnutí, pripomínanie dôležitých termínov alebo kontrola stavu úloh.

5. Rýchlejšie a presnejšie testovanie

Keď ide o rozsiahle projekty, len málokedy sa zaobídu bez rôznorodých systémov, ktoré treba vopred otestovať. Pokročilé riešenia vybavené umelou inteligenciou umožňujú včasné odhalenie chýb, samoopravné procesy a efektívnejšiu optimalizáciu. Výrazne tiež skrátia čas strávený ťažkopádnymi testovacími činnosťami, znížia počet prepracovaní a v konečnom dôsledku prinesú takmer bezchybné riešenia.

Nová úloha projektových manažérov

Všetky uvedené výhody umelej inteligencie znejú takmer ako utópia... ale je to naozaj blízko! Preto je dôležité si čo najskôr uvedomiť, že úloha projektových manažérov sa čoskoro výrazne zmení. Umelá inteligencia prevezme mnohé doterajšie činnosti a projektoví manažéri sa budú musieť zamerať na úplne nové oblasti svojho rozvoja.

Pôjde najmä o posilnenie soft skills, ako je vedenie, koordinácia tímu, strategické myslenie a efektívna komunikácia. Projektoví manažéri budú musieť tiež prehĺbiť svoje znalosti technológií AI, aby mohli koordinovať ich implementáciu, ladiť systémy alebo monitorovať ich výstupy.

Aby som však zmiernil skepsu a priniesol trochu elánu, dovoľte mi citovať vyhlásenie, ktoré odznelo na konferencii Project Restart 2023: ,,AI nenahradí projektových manažérov. Projektových manažérov nahradia projektoví manažéri, ktorí budú vedieť používať umelú inteligenciu." Proti tomu nemožno nič namietať a prináša to viac príležitostí ako obáv.

Otvorené pole projektového riadenia

Hoci teda nástup AI prináša pre projektových manažérov radikálne zmeny, rozhodne by sa nemali obávať straty zamestnania. Naopak, ak nezanedbajú svoj ďalší rozvoj, otvoria sa im nové možnosti profesionálneho rastu a šanca využiť technológie na zlepšenie svojich zručností.

Ak sa zaujímate o AI, odporúčame článok nášho kolegu Lukáša o AI a štúdiu R - optimalizácia meta tagov na "jedno" kliknutie! a článok nášho kolegu Honzu 5 tipov, ako môžete využiť ChatGPT vo svojich PPC kampaniach.

Blog

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Chcete vedieť viac o zlepšení obsahu? Ozvite sa mi.

autor:

Jan Hloušek
Team Leader of CZ Project Management

+420 603 363 462
jan.hlousek@effectix.com

Jan Hloušek

Ako funguje digitál? Vieme a radi sa o to podelíme.

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl