Elfetex.cz - nárast tržieb o 153 %

Rastislav Bánovský

Rastislav Bánovský
Account Management Team Leader


ELFETEX spol. s r.o. sa zaoberá primárne veľkoobchodným predajom elektroinstalačného materiálu od roku 1991 a s 300 zamestnancami a 27 pobočkami po celej ČR patrí k najväčším hráčom na trhu.

Spoločnosť Elfetex dlhodobo ťaží zo silného brandu vo svojej cieľovej skupine. Nebrandové nástroje propagácie ale neboli využité, ako by mohli byť. Preto sme v rámci online marketingu pripravili stratégiu kombinujúcu všetky relevantné kanály, o ktorých vieme, že klientovi pomôžu v rôznych časových horizontoch. Od 1.2.2022 sme začali s prvými analýzami. Analýza kľúčových slov a komplexná SEO analýza na začiatku, rovnako ako revizia analytiky je úplný základ. Paralelne sme začali pripravovať kampane v PPC systémoch Google Ads a Sklik a v rámci sociálnych médií na Facebooku

IEA 2022

 

Ciele spolupráce

Zvýšenie ročných tržieb eshopu o 67 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom

Udržanie nákladovosti na reklamu pod hranicou 10 % PNO

Zvýšenie návštevnosti webu v októbri 2022 o 100 % v medziročnom zrovnaniu.

Analýza stavu jednotlivých kanálov

PPC (Google Ads, Sklik)

V dobe prevzatia účtov Google Ads a Sklik bolo v účtoch niekoľko aktivnych kampaní, avšak reálne tržby prinášali iba brandové kampane (viac než 99 % všetkých tržieb), tieto kampane boli naviac z hľadiska bidovacích stratégií nastavené tak, že do značnej miery parazitovali na organickom vyhľadávaní. Následne bola v Google Ads účte aktivná smart kampaň v nákupnej sieti, avšak vzhľadom k absencii produktového feedu v Google Merchant Center, bolo propagované iba niekoľko manuálne vložených produktov.

Social Media (Facebook)

Pred zahájením našej správy bol podiel siete PPC kampaní na Facebooku na celkových tržbách nulový. Jednalo sa tak o úplne nevyužívaný kanál. Následne klient nemal kontrolu nad Facebook Pixelom, teda z našej strany muselo prebehnúť vytvorenie nového Facebook Pixelu a jeho následná implementácia. Ďalší problém bol produktový feed, ktorý ani v tomto prípade nebol funkčný.

SEO

Najväčšou výzvou pre samotnú optimalizáciu webu bola rozsiahlosť webu a celkový stav jednotlivých stránok. Vysoký počet produktov na webe, rozdelených do niekoľko stoviek kategórií a podkategórií značne obmedzoval crawling webu. V neposlednej rade na webe celkom chýbal blog, ktorý by poslúžil ako užitočný zdroj pre prelinkovanie a zásah do kľúčových slov.

Průběh spolupráce

Priebeh spolupráce 

PPC

elfetex-ppc-1

Počet preklikov z vyhľadávacich kampaní v Google Ads za obdobie 1.1.22 - 30.4.22

Na začiatku spolupráce sme boli nútení vytvoriť kompletne novú štruktúru kampaní, pri čom sme museli brať v ohľad rozsiahlu štruktúru webu a značne obmedzujúce manuálne vytváranie kampaní. Zároveň sme však museli brať v úvahu rozpočtové obmedzenie a stanovené KPIs , čo nám nedávalo príliž veľa priestoru k testovaniu automatizovaných stratégií.

Vo vyhľadávacej sieti sme sa tak od začiatku rozhodli použiť DSA kampane štrukturované podľa hlavných produktových kategórií doplnené o brandovú kampaň a kampaň na všeobecné vyhľadávacie odkazy so stratégiou Royal Bearl.

Vďaka tejto kombinácii kampaní sa nám podarilo cieliť na veľké množstvo relevantných kľúčových slov a zároveň držať nízku hodnotu priemerného CPC a generovať vyššiu relevantnú návštevnosť a najmä tržby už v prvých týždňoch po spustení kampaní.

elfetex-ppc-2

Vývoj tržieb z Google Ads nákupných kampaní v období od 1.2.2022 - 30.7.2022

V rámci nákupných kampaní sme od začiatku čelili najväčšej výzve, keďže sme pracovali s produktovým feedom, ktorý čítal viac ako 400 000 produktov ich cena za kus sa pohybovala od 0,15 Kč až po 10 000 000 Kč. Po zapracovaní feedu do Google Merchant Centera, sme tak čelili rozhodnutiu či budeme v kampaniach propagovať všetky produkty, alebo iba ich výber a ak budeme kampane v Google Nákupoch segmentovať.

Nakoniec sme sa rozhodli štrukturovať kampane podľa ceny produktov v kombinácii s Max CPC stratégií a následne prejsť na použitie tROAS stratégie v rámci smart nákupných kampaniach, štrukturovaných podľa marže na produktoch. Toto riešenie sa ukázalo ako správne a už po 3 mesiacoch od spustenia kampaní generovali nákupné kampane víac ako 50 % všetkých tržieb v rámci Google Ads účtu.

elfetex-ppc-3

Priemerná hodnota objednávky v rámci Google Ads účtu v období apríl - september 2022

V obsahovej sieti sme spočiatku cielili bannerovú reklamu primárne na remarketingové publiká a to ako V Google Ads tak v rámci Sklik platformy. Tieto kampane sme však postupne utlmili s ohľadom na to ako začali tieto publiká byť využívané v rámci Smart nákupných kampaniach a následne Performance Max kampaniach. 

So vstupom do hlavnej sezóny, ktorú sme očakávali od septembra 2022 sme začali účet pripravovať na spustenie Performance Max kampaní. Tieto kampane sme postupne behom júla a augusta testovali na časti produktovej ponuky a následne sme kampane spustili na celú produktovú ponuku.

Načasovanie týchto kampaní sa ukázalo byť veľmi vhodné a veľmi rýchlo sa stali najvýkonejšími kampaňami v celom účte, ktoré nie len, že generovali vyššie tržby, ale zároveň sa nám podarilo vďaka nim razantne znížiť PNO v rámci Google Ads účtu. Ako veľmi vhodné sa ukázalo i štruktúrovať tieto kampane podľa marže na produktoch vďaka čomu sa nám podarilo zvýšiť priemernú hodnotu objednávky o viac ako 100 %.

Social Media (Facebook)

fb-elfetex

Obr. č. 4 - Vývoj návštevnosti z Facebook kampaní v období február - september 2022

Vzhľadom k faktu, že sa jednalo, z pohľadu klienta, o nový kanál od začiatku spolupráce sme museli zápasiť s predstavou klienta o jeho využití a našu stratégiu vytvorenú za účelom splnenia stanovených KPIs. Z pohľadu klienta bol primárnym záujmom využitie Facebooku k propagácii brandu a zvýšenie trafficu. Z počiatku spolupráce sme tak pracovali na týchto kampaniach, do ktorých sme alokovali veľkú časť rozpočtu. Následne sme sa však začali sústrediť na navyšovanie tržieb, k čomu bolo z našej strany potrebné vytvorenie novej kreatívy, pre jej následné využitie v konverzných kampaniach. Behom čakania na vytvárania novej kreatívy sme v rámci účtov spustili dynamické remarketingové kampane, ktoré využívali dáta z nich už upraveného produktového feedu. Výsledky tejto kampane prekonali všetky očakávania.

V dalších mesiacoch správy sme pokračovali v kombinácii podpory najkonverznejších kampaniach v účte a spúšťanie ad hoc brand awarnessových kampaní na žiadosť klienta. Mimo iného sme kampaňami podporovali aj živý event klienta, alebo akcie klientových partnerov.

Postupne sa nám tak darilo zvyšovať ako traffic na webe tak aj tržby viazané na Facebook kampane.

SEO

seo-elfetex1


seo-elfetex2


seo-elfetex3

Obr. č. 5,6,7 Vývoj pozície kľúčových slov v Ahrefs podľa umiestenia v období 1.2.22 - 30.8.22

Ako prvý krok v SEO správe sme spravili rozsiahlu analýzu kľúčových slov a kompletnú SEO analýzu on-page i off-page faktorov. Nasledovala tiež UX analýza. Pri analýze kľúčových slov sme sa stretli s vysokým počtom produktov a kategórií, ktorých má e-shop cez 500. Kľúčové slová sme prioritizovali na základe hľadanosti, konkurenčnosti, či sú relevantné produkty klienta skladom. Do prioritizácie sme zahrnuli aj sezónnosť, ktorá sa výrazne premieta napríklad do plánovania publikačného kalendára. 

V SEO analýze bola najväčšia výzva veľmi rozsiahla štruktúra webu. Crawl nám padal, pretože sa crawlovali miliony adries, ktoré vznikali kvôli duplicitám a indexovateľným stránkam s viac než 2 filtrami. Miesto klasickej konfigurácie v Screaming Frogu sme sa tak museli hrať s nastavením, až nakoniec sme špecificky nakonfigurovali vlastný server, aby sme mohli prejsť celý web.

Zo SEO analýzy taktiež vyplynulo, že štruktúra kategórií síce bola otvorená celkom vhodne, ale niektoré kategórie neboli pomenované správne, nehľadané názvy kategórií sme tak navrhli premenovať alebo rozdeliť na viac landing pages. 

Zásadný bol obsah. Na e-shope chýbali skoro všetky popisy kategórií, takže sme museli opäť prioritizovať a postupne začať tvoriť popis, a to vrátane prelinkovania. Doplňovanie textu do prioritných kategórií priebežne, je jedna z dôležitých činností. Na klienta sme alokovali väčšinu kapacít copywritera špecializovaného na technické odbory, ktorý je zárukou technickej správnosti napisaných textov. 

Na e-shope taktiež úplne chýbal blog, ktorý je skvelým zdrojom pre zasiahnutie kľúčových slov a prelinkovanie. Vytvorili sme preto publikačný kalendár pre celé obdobie objednávky a začali postupne písať. S klientom sme taktiež dohodli, že do článkov bude môcť vkládať produktové slidery, teda sa čitateľ môže rovno prekliknúť na produkt a nakúpiť.

Výsledky

+153 %

medziročný nárast celkových tržieb

+81 %

medziročné navýšenie priemernej objednávky

+49 %

medziročné navýšenie celkovej návštevnosti

+12 %

medziročné navýšenie organickej návštevnosti


Za obdobie od januára do septembra 2022 sa nám spoločne podarilo v medziročnom porovnaní zvýšiť celkové tržby e-shopu o 153,10 %.

Za obdobie od januára do septembra 2022 sa nám podarilo v medziročnom porovnaní zvýšiť priemernú hodnotu objednávky o 81,3 %.

V jednotlivých mesiacoch od začiatku spolupráce sme sa pohybovali na škále medziročného nárastu tržieb od 54,11 % po 117,09 %. V septembri to bolo dokonca o 675,5 %.

Za obdobie od januára do septembra 2022 sa nám spoločne podarilo v medziročnom porovnaní zvýšiť celkovú návštevnosť webu o 42,78 %.

Za obdobie od januára do septembra 2022 sa nám podarilo v medziročnom porovnaní zvýšiť organickú návštevnosť webu o 11,53 %.

elfetex-ga

Obrázok č. 8 - Porovnanie vývoja tržieb za obdobie január-september 2022 a január-september 2021

elfetex-ga2

Obrázok č. 9 - Porovnanie vývoja návštevnosti za obdobie január-september 2022 a január-september 2021

Na projekte pracovali

Anna Schumacher

Anna Schumacher

SEO specialist

Marek Ohanka

Marek Ohanka

Team Leader of CZ PPC

Jiří Kratochvíl

Jiří Kratochvíl

CSO

Daniel Kohout

Daniel Kohout

Social Media Specialist

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl