Jak jsme školili a byli školeni na konferenci Bluealiance v Łódźi

Ve dnech 14. do 15. května proběhla v polské Łódźi konference Organic performance meet up, kde si několik on-line marketingových agentur napříč Evropou vyměnilo své zkušenosti z oboru. U toho jsme pochopitelně nemohli chybět a tak jsme na workshop vyslali své dva zástupce – SEO specialistu Martina a PPC specialistu Lukáše. Jaká byla konference a jaké dojmy si z nich naši vyslanci přivezli?

manufaktura3-768x461

Pokud sledujete náš facebookový profil či jste o nás četli nějaké články, třeba na Mediáři, určitě vám neuniklo, že jsme členem Blualiance – sdružení, jehož členy jsou vybrané středo a východoevropské marketingové agentury. Blualiance pravidelně pořádá meetingy na půdě některé vybrané spřátelené agentury, kam se zástupci jednotlivých společností sjedou, aby pohovořili o svých poznatcích z oboru a navzájem se tak inspirovali.

Tentokrát pořadatelství připadlo na łódźskou Bluerank – největší marketingovou agenturu v Polsku. Směr Łódź tak nabrali všichni vybraní zástupci agentur, včetně našeho Lukáše a Martina, kteří měli za úkol jednak nás na workshopu reprezentovat – pokud možno kladně – a jednak samozřejmě přivést do Prahy cenné know how našich evropských kolegů.

 

Vítejte v Łódźi

Cesta do Łódźe autobusem asi nepatří k těm, které byste rádi absolvovali dobrovolně, ale oba naši ambasadoři to zvládli, takže se úspěšně dostavili na čtvrteční začátek konference a mohli tak nasávat první dojmy. První, co určitě zaujalo, bylo zjištění, že se nedostavili jen zástupci agentur Bluealiance, ale své vyslance na workshopu měli i společnosti ze západní Evropy, například z Anglie či Itálie.

Po krátkém uvítání krátce před 10. hodinou začal oficiální program. Ten byl rozdělen na dvě části: jedna větev workshopu, určená pro SEO odborníky, byla zaměřená na organiku, druhá, věnovaná především PPC specialistům, na výkon. Program odsýpal rychle. První přednáška, krátká pauza, druhá přednáška. Oběd a poslední čtvrteční workshop.

 

Martin pojednal o SEO moderního webu

Právě čtvrteční program v organice uzavíral náš Martin se svojí přednáškou na téma Top technical recommendations from your SEO audit – what´s crucial for SEO success? Examples.

Martin se ve své prezentaci zaměřil na nejčastější technické chyby na webech a na doporučení, díky kterým lze zrychlit web, vytvořit vhodné vstupní stránky na základě filtrů a na nezbytné technické náležitosti, které by měl moderní web z pohledu SEO splňovat. Během prezentace a i po ní došlo k diskuzi s dalšími specialisty na probíraná témata, nejlepší postupy a časté chyby, se kterými se napříč agenturami konzultanti setkávají, používané nástroje a postupy práce.

Následně byl čtvrtek ukončen – ale pouze oficiální část, jelikož se konala komentovaná prohlídka Łódźe a oba naši kolegové si tento program nenechali ujít.

manufaktura2-768x553

Překvapivé bylo zjištění, že Łódź je vyloženě pěkné město s mimořádně zajímavou historií: Łódź totiž ještě na počátku 19. století byla nevýznamná vesnička, aby se během chvilky stala jedním ze světových center textilního průmyslu, což se samozřejmě odrazilo na bouřlivém rozvoji města. Zatímco ještě v roce 1799 měla Łódź 369 obyvatel, v roce 1905 to bylo už necelých 344 000! Navíc zde od začátku vedle sebe působili Poláci, Rusové, Židé a Němci, díky čemuž byl Łódźi vtisknut charakter multikulturního města.

I dnes je Łódź na běžné polské poměry atypické město. Na rozdíl od jiných polských velkoměst není typicky šedivá a v centru udivuje strukturou pravoúhlých ulic. Zároveň je toto 3. největší město v zemi centrem polského filmu a sídlí zde celá řada škol.

Prohlídka města byla zakončena v pivnici v bývalé manufaktuře, kde byla v nabídce celá řada pivních speciálů, nad kterými následně proběhlá volná diskuze, než se šlo po náročném dni spát.

manufaktura-768x504

Druhý den se již od 9 ráno pokračovalo. Krátce po poledni se dostalo i na našeho PPC specialistu Lukáše, aby pojednal na téma Speed up your work with Google Ads – exmaples of remarkable solutions that do not require investment in expansive tools.

Lukáš se ve své prezentaci zaměřil na šíření Effectixího know how o zrychlení a zefektivnění tvorby vyhledávacích kampaní pro Google Ads, a to hlavně za pomoci excelových tabulek. V první části představil excelový sheet, do kterého se zadá struktura kampaně od názvu přes reklamní sestavy až po klíčová slova a rovnou si v něm i připraví reklamní texty. V druhé části poté hovořil o excelové funkci Power Query, pomocí které lze přetvořit produktový feed od klienta v kampaně do ADS. Lze tak vytvořit desítky reklamních sestav na jedno kliknutí. Pro Lukáše byla přednáška premiérovou (a ještě v angličtině). Až na menší technické patálie se špatným rozlišením projektoru vše zvládl s úsměvem a uzavřel svou přednáškou celou konferenci.

 

Návštěva Blueranku a hurá domů

Po obědě se Lukáš s Martinem ještě podívali do kanceláří Blueranku, jež na oba patřičně zapůsobily: pokud jste zvyklí na klasické agentury v Čechách, tak věřte, že zázemí Blueranku vám svou monumentálností vyrazí dech.

Pak už oba naši aktéři vyrazili na noční jízdu do Prahy. A jak dopadl jejich druhý úkol – tedy předání získaného know how kolegům? Ještě nemůžeme říci, jelikož nás to teprve ve společnosti polské vodky teprve čeká. A pokud to s popíjendem příliš nepřeženeme, možná o tom bude další článek.

© 2024 Effectix. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl