Zjistěte, jak na základě několika faktorů vyhodnotit kvalitu webu pro váš linkbuilding

Jan Procházka

9 minut čtení

26. 1. 2023

Linkbuilding je proces získávání zpětných odkazů na webové stránky. V rámci SEO jsou tyto zpětné odkazy významným signálem pro vyhledavače, že je vybraná webová stránka důležitá a relevantní pro dané téma. Čím více kvalitních odkazů na stránku z jiných zdrojů směřuje, tím více ji vyhledávače vnímají jako důvěryhodnou.

Neméně důležitou součástí linkbuildingu je také vyhodnocení právě těch webů, na které budete odkazy vedoucí na cílovou stránku umisťovat, ať už do již existujícího obsahu či vkládáním obsahu nového. Zjistěte, jak na základě několika faktorů kvalitu webů pro umístění vašich zpětných odkazů vyhodnotit. Můžete to navíc zvládnout i bez SEO nástrojů!

Jak poznat důvěryhodný web bez použití SEO nástrojů

Existuje hned několik možností, jak poznat, zda se jedná o důvěryhodný a kvalitní web pro získání zpětného odkazu i bez toho, aniž byste používali SEO nástroje. SEO nástroje sice poskytnou několik dat a odhalí detailní informace o daném webu, důvěryhodnost webu ale můžete zjistit i pomocí základních indikátorů. 

Doména 

Už u názvu domény dokážete lehce odhadnout, o jaký typ webu se jedná. Vždy byste se měli zaměřit na to, aby doména byla jednoduchá a relevantní k webu, na který chcete získat zpětný odkaz. Je však možné se setkat s doménami, které v názvu používají například řadu písmen, nebo zkratky celého názvu webové stránky či blogu. Je proto důležité se dívat i na další aspekty, na základě kterých budete moct vyhodnotit vhodnost umístění zpětného odkazu.

URL adresa

Celá URL adresa (cesta URL adresy) dokáže odhalit, kam bude uživatel přesměrován a na jaký typ obsahu. Proto byste měli kontrolovat celou cestu URL adresy, zda se v ní nenachází nepodporované znaky nebo se nejedná o spamovou URL adresu.

Zabezpečení webu 

Zabezpečení webu poznáte pomocí informace od webového prohlížeče, který vás upozorní v případě nezabezpečeného webu, a také podle URL adresy, která by měla vždy začínat https//.

Aktivita webu 

Na webu by měla být vidět aktivita a pravidelné přidávání nového kvalitního obsahu. Poznáte to například tím, že u článků či jiného obsahu bude datum přidání, web bude obsahovat více kategorií, které budou obsahově naplněné. Též je možné se webovými stránkami proklikat, pokud mají stránkování, a zjistit, kolik obsahu se na dané stránce nachází a zda je obsah relevantní a důvěryhodný.

Design webu 

Design webu může napovědět hodně. Znáte určitě sami a zarazí vás, když přijdete na web, který je v typickém duchu devadesátek. Nelze ovšem zaručit, že moderní design stránek je pro linkbuilding vždy přínosný. Existují moderní weby, které ale z pohledu SEO nejsou vhodné. Tyto nevhodné stránky ale poznáte až po detailnější analýze pomocí SEO nástrojů, o kterých si můžete přečíst níže.

Relevantní obsah 

Aktualizovaný obsah a témata by měla být relevantní pro cílovou skupinu a zaměření webu, pro který chcete získat zpětný odkaz.

Spamový obsah 

Velmi jednoduše dokážete zanalyzovat, jestli se na webu nachází obsahový spam či plytké texty. Z takového webu odkaz chtít zřejmě nebudete, nebo ano?

Navigace webu 

Podívejte se, zda je viditelné hlavní menu a zda web obsahuje i jiný typ navigace, například drobečkovou navigaci. Cílem navigace je především zlepšit a usnadnit uživatelskou přehlednost a orientaci na webu.

Kontakt

Pokud se majitel webu za své stránky nestydí, uvede na nich kontaktní informace (e-mail, telefon, adresu). Případně najdete kontakt na odpovědnou osobu za webové stránky.

Autorita nebo autor článků 

V rámci SEO se dnes velmi hledí na EAT-YMYL obsah. Proto pokud se jedná o zpětný odkaz vedoucí na stránku, která se týká financí nebo zdraví, měly by na této stránce být uvedeny zdroje, autoři článku nebo autority a kapacity z oboru.

Zdroje a odkazy 

V souvislosti s předchozím bodem - pokud web odkazuje na jiné weby, je vhodné zkontrolovat, na jaké jiné webové stránky odkazuje. Zda se nejedná o spamové weby.

Web je indexován 

Indexace znamená, že se web zobrazuje ve výsledcích vyhledávačů a má zaindexovaných více webových stránek. Počet indexovaných stránek si ověříte přímo pod vyhledávacím polem ve vyhledávači Google (viz. obrázek níže), když využijete jeden z operátorů pro vyhledávač site:https://www.priklad.cz.

Ukázka, jak lze ověřit indexaci webu


Analýza webů pro linkbuilding se SEO nástroji

S použitím SEO nástrojů (Ahrefs, Marketing Miner, Screaming Frog a dalších) a doplňků do Google Chrome lze zjistit daleko více informací o webu. Na základě několika metrik lze vyhodnotit, zda je vhodné web zařadit do odkazového profilu či nikoliv. SEO specialisté a linkbuildeři analyzují a porovnávají několik faktorů, které vypovídají o kvalitě webu. 

Domain rating 

Metrika hodnotící sílu a autoritu webu nebo konkrétní stránky. Čím vyšší domain rating, tím větší váhu má odkaz z takového webu. Avšak nemusí tomu tak být pokaždé, protože v dnešní době se lze setkat i s weby, které domain rating navyšují uměle. Proto je důležité sledovat i další metriky.

Metrika hodnotící domain rating

Počet odkazujících domén (Reffering domains) 

Metrika, která určuje, kolik domén odkazuje na web. Důležitá je však kontrola odkazujících domén. Zda na web, ze kterého chcete získat zpětný odkaz, neodkazují nedůvěryhodné weby nebo spamové weby.

Počet zpětných odkazů (Backlinks)

I přesto, že znáte počet odkazujících domén, je potřeba zjistit a zanalyzovat, kolik zpětných odkazů daný web má. Počet odkazů může pomoci zhodnotit, jestli na web nevede mnoho zpětných odkazů, ale množství odkazujících domén je zároveň nízké. Pokud je totiž počet zpětných odkazů vysoký a číslo odkazujících domén minimální, je potřeba více prozkoumat, jaké odkazy na web vedou. Může se totiž jednat o spamový web, na který vede několik toxických odkazů, ale většina z nich jsou pouze z jedné domény.

Počet klíčových slov (Keywords)

Počet klíčových slov, na které se web zobrazuje, nastíní, zda je ve výsledcích vyhledávání úspěšný. Důležité je zjistit, zda jsou klíčová slova relevantní k danému webu. Zaměřte se také na počet klíčových slov, které se umisťují na 1. – 3. pozici ve výsledcích vyhledávání, na 4. – 10. pozici a 11. – 100. pozici. Samozřejmě čím více klíčových slov na první stránce ve vyhledávačích (pozice 1-10), tím lépe.

Počet klíčových slov a jejich umístění ve vyhledávačích

Anchor texty

Anchor texty jsou slova, ze kterých web odkazuje interně či externě. Jinými slovy jaké anchor texty jsou používány pro zpětné odkazy na daný web. Jedná se o další pohled na web, z jakých slov je nejčastěji odkazováno - zda se jedná o relevantní texty či spamové texty.

On-page faktory

Faktory, které jsou na daném webu (meta titulky, meta popisky, struktura nadpisů a ostatní faktory). Na jejich základě lze rychle vyhodnotit, zda je web z pohledu SEO optimalizovaný a má smysl o zpětný odkaz z webu usilovat. Pro zjištění on-page faktorů pro konkrétní stránku můžete využít některé SEO pluginy do Google Chrome, o kterých se dozvíte v předchozím článku.

Technické faktory webu

Několik indikátorů, které mohou web zhodnotit po technické stránce. Jedná se především o počet chybových stránek (404), indexaci, rychlost načítání stránek, optimalizaci pro mobilní zařízení a jiné technické faktory, které jsou z pohledu SEO důležité.

Faktorů, které lze analyzovat a porovnávat, existuje několik. Je proto klíčové se při hledání příležitostí pro zpětný odkaz na weby dívat z širší perspektivy a důkladně je prověřit. Nikdo si totiž nepřeje mít zpětný odkaz z nedůvěryhodného webu a vědomě tak svému webu škodit.

Blog

SDÍLEJTE ČLÁNEK

Chcete vědět více o zlepšení obsahu? Ozvěte se mi.

AUTOR:

Jan Procházka
SEO Specialist


jan.prochazka@effectix.com

Více o Honzovi

Jestli chcete být in v onlinu, odebírejte nás.

© 2024 Effectix. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl