Elfetex.cz - nárůst tržeb o 153 %

Rastislav Bánovský

Rastislav Bánovský
Account Management Team Leader


ELFETEX spol. s r.o. se zabývá primárně velkoobchodním prodejem elektroinstalačního materiálu od roku 1991 a s 300 zaměstnanci a 27 pobočkami po celé ČR patří k největším hráčům na trhu.

Společnost Elfetex dlouhodobě těží ze silného brandu ve své cílové skupině. Nebrandové nástroje propagace ale nebyly využity, jak by mohly být. Proto jsme v rámci online marketingu připravili strategii kombinující všechny relevantní kanály, o kterých víme, že klientovi pomohou v různých časových horizontech. Od 1.2.2022 jsme začali s prvními analýzami. Analýza klíčových slov a komplexní SEO analýza na začátku, stejně jako revize analytiky je naprostý základ. Paralelně jsme začali připravovat kampaně v PPC systémech Google Ads a Sklik a v rámci sociálních médií na Facebooku

IEA 2022

 

Cíle spolupráce

Zvýšení ročních tržeb e shopu o 67 % v porovnání s předchozím rokem

Udržení nákladovosti na reklamu pod hranicí 10 % PNO

Zvýšení návštěvnosti webu v říjnu 2022 o 100 % v meziročním srovnání

Analýza stavu jednotlivých kanálů

PPC (Google Ads, Sklik)

V době převzetí účtů Google Ads a Sklik bylo v účtech několik aktivních kampaní, avšak reálné tržby přinášely pouze kampaně brandové (více než 99 % všech tržeb), tyto kampaně byly navíc z hlediska bidovacích strategií nastaveny tak, že do značné míry parazitovaly na organickém vyhledávání. Dále byla v Google Ads účtu aktivní smart kampaň v nákupní síti, avšak vzhledem k absenci produktového feedu v Google Merchant Center, bylo propagováno jen několik manuálně vložených produktů.

Social Media (Facebook)

Před zahájením naši správy byl podíl sítě PPC kampaní na Facebooku na celkových tržbách nulový. Jednalo se tak o zcela nevyužívaný kanál. Dále klient neměl kontrolu nad Facebook Pixelem, tedy z naši strany muselo proběhnou vytvoření nového Facebook Pixelu a jeho následná implementace. Další problém byl produktový feed, který ani v tomto případě nebyl funkční.

SEO

Největší výzvou pro samotnou optimalizaci webu byla rozsáhlost webu a celkový stav jednotlivých stránek. Vysoký počet produktů na webu, rozdělených do několika stovek kategorií a podkategorií značně omezoval crawling webu. V neposlední řadě na webu zcela chyběl blog, který by posloužil jako užitečný zdroj pro prolinkování a zásah klíčových slov.

Průběh spolupráce

Průběh spolupráce 

PPC

elfetex-ppc-1

Počet prokliků z vyhledávacích kampaní v Google Ads za období 1.1.22 - 30.4.22

Na začátku spolupráce jsme byli nuceni vytvořit kompletně novou strukturu kampaní, při čemž jsme museli brát v potaz rozsáhlou strukturu webu, značně omezující manuální vytváření kampaní. Zároveň jsme však museli brát v potaz rozpočtové omezení a stanovené KPIs , což nám nedáválo příliš prostoru k testování automatizovaných strategií.

Ve vyhledávací síti jsme se tak od začátku rozhodli použít DSA kampaně strukturované podle hlavních produktových kategorií doplněné o brandovou kampaň a kampaň na obecné vyhledávací dotazy se strategií Royal Bearl.

Díky této kombinaci kampaní se nám podařilo cílit na velké množství relevantních klíčových slov a zároveň držet nízkou hodnotu průměrného CPC a generovat vyšší relevantní návštěvnost a zejména tržby už v prvních týdnech po spuštění kampaní.

elfetex-ppc-2

Vývoj tržeb z Google Ads nákupních kampaní v období od 1.2.2022 - 30.7.2022

V rámci nákupních kampaní jsme od počátku čelili největší výzvě, jelikož jsme pracovali s produktovým feedem, který čítal více jak 400 000 produktů jejichž cena za kus se pohybovala od 0,15 Kč až po 10 000 000 Kč. Po zapracování feedu do Google Merchant Centera, jsme tak čelili rozhodnutí zda budeme v kampaních propagovat všechny produkty, nebo jen jejich výběr a jak budeme kampaně v Google Nákupech segmentovat.

Nakonec jsme se rozhodli strukturovat kampaně podle ceny produktů v kombinaci s Max CPC strategií a následně přejít na použití tROAS strategie v rámci smart nákupních kampaní, strukturovaných podle marží na produktech. Toto řešení se ukázalo jako správné a již po 3 měsících od spuštění kampaní generovaly nákupní kampaně více než 50 % všech tržeb v rámci Google Ads účtu.

elfetex-ppc-3

Průměrná hodnota objednávky v rámci Google Ads účtu v období duben - září 2022

V obsahové síti jsme zpočátku cílili bannerovou reklamu primárně na remarketingová publika a to jak V Google Ads tak v rámci Sklik platformy. Tyto kampaně jsme však postupně utlumili s ohledem na to jak začala tato publika být využívána v rámci Smart nákupních kampaní a následně Performance Max kampaní.

Se vstupem do hlavní sezóny, který jsme očekávali od září 2022 jsme začali účet připravovat na spuštění Performance Max kampaní. Tyto kampaně jsme postupně během července a srpna testovali na části produktové nabídky a následně jsme kampaně spustili na celou produktovou nabídku.

Načasování těchto kampaní se ukázalo být velmi vhodné a velmi rychle se staly nejvýkonějšími kampaněmi v celém účtu, které nejen že generovaly vyšší tržby, ale zároveň se nám podařilo díky nim razantně snížit PNO v rámci Google Ads účtu. Jako velmi vhodné se ukázalo i strukturovat tyto kampaně podle marží na produktech díky čemuž se nám podařilo zvýšit průměrnou hodnotu objednávky o více jak 100 %.

Social Media (Facebook)

fb-elfetex

Obr. č. 4 - Vývoj návštěvnosti z Facebook kampaní v období únor - září 2022

Vzhledem k faktu, že se jednalo, z pohledu klienta, o nový kanál od začátku spolupráce jsme museli zápasit s představou klienta o jeho využití a naši strategií vytvořenou za účelem splnění stanovených KPIs. Z pohledu klienta byl primárním zájmem využití Facebooku k propagaci brandu a zvýšení trafficu. Z počátku spolupráce jsme tak pracovali na těchto kampaních, do kterých jsme alokovali velkou část rozpočtu. Následně jsme se však začali soustředit na navyšování tržeb, k čemuž bylo z naši strany potřeba vytvoření nové kreativy, pro její následné využití v konverzních kampaních. Během čekání na vytváření nové krativy jsme v rámci účtu spustili dynamické remarketingové kampaně, které využívali data z jichž upraveného produktového feedu. Výsledky této kampaně překonaly veškeré očekávání.

V dalších měsících správy jsme pokračovali v kombinaci podpory nejkonverznějších kampaní v účtu a spouštění ad hoc brand awarnessových kampaní na žádost klienta. Mimo jiné jsme kampaněmi podporovali i živý event klienta, nebo akce klientových partnerů.

Postupně se nám tak dařilo zvyšovat jak traffic na webu tak i tržby vázané na Facebook kampaně.

SEO

seo-elfetex1


seo-elfetex2


seo-elfetex3

Obr. č. 5,6,7 Vývoj pozici klíčových slov v Ahrefs dle umístění v období 1.2.22 - 30.8.22

Jako první krok v SEO správě jsme udělali rozsáhlou analýzu klíčových slov a kompletní SEO analýzu on-page i off-page faktorů. Následovala také UX analýza. U analýzy klíčových slov jsme se potýkali s vysokým počtem produktů a kategorií, kterých má e-shop přes 500. Klíčová slova jsme prioritizovali na základě hledanosti, konkurenčnosti, zda má relevantní produkty klient skladem. Do prioritizace jsme zahrnuli i sezónnost, která se výrazně promítá například do plánování publikačního kalendáře. 

V SEO analýze byla největší výzva velmi rozsáhlá struktura webu. Crawl nám padal, protože se crawlovaly miliony adres, které vznikaly kvůli duplicitám a indexovatelným stránkám s více než 2 filtry. Místo klasické konfigurace ve Screaming Frogu jsme si tak museli hrát s nastavením, až nakonec jsme museli specificky nakonfigurovat vlastní server, abychom mohli projít celý web.

Ze SEO analýzy také vyplynulo, že struktura kategorií sice byla tvořena celkem vhodně, ale některé kategorie nebyly pojmenované správně, nehledané názvy kategorií jsme tak navrhli přejmenovat nebo rozdělit na více landing pages. 

Zásadní byl obsah. Na e-shopu chyběly skoro všechny popisy kategorií, takže jsme museli opět prioritizovat a postupně začít popisy tvořit, a to včetně prolinkování. Doplňování textů do prioritních kategorií je průběžně jedna z důležitých činností. Na klienta jsme alokovali většinu kapacit copywritera specializovaného na technické obory, který je zárukou technické správnosti napsaných textů. 

Na e-shopu také úplně chyběl blog, který je skvělým zdrojem pro zasáhnutí klíčových slov a prolinkování. Vytvořili jsme proto publikační kalendář pro celé období objednávky a začali postupně psát. S klientem jsme také domluvili, že do článků bude moct vkládat produktové slidery, tudíž se čtenář může rovnou prokliknout na produkt a nakoupit.

Výsledky

+153 %

meziroční nárůst celkových tržeb

+81 %

meziroční navýšení průměrné objenávky

+49 %

meziroční navýšení celkové návštěvnosti

+12 %

meziroční navýšení organické návštěvnosti


Za období od ledna do září 2022 se nám společně podařilo v meziročním srovnání zvýšit celkové tržby e-shopu o 153,10 %.

Za období od ledna do září 2022 se nám podařilo v meziročním srovnání zvýšit průměrnou hodnotu objednávky o 81,3 %.

V jednotlivých měsících od začátku spolupráce jsme se pohybovali na škále meziročního nárůstu tržeb od 54,11 % po 117,09 %. V září to bylo dokonce o 675,5 %.

Za období od ledna do září 2022 se nám společně podařilo v meziročním srovnání zvýšit celkovou návštěvnost webu o 42,78 %.

Za období od ledna do září 2022 se nám podařilo v meziročním srovnání zvýšit organickou návštěvnost webu o 11,53 %.

elfetex-ga

Obrázek č. 8 - Srovnání vývoje tržeb za období leden-září 2022 a leden - září 2021

elfetex-ga2

Obrázek č. 9 - Srovnání vývoje návštěvnosti za období leden-září 2022 a leden - září 2021

Na projektu pracovali

Anna Schumacher

Anna Schumacher

CZ SEO Team Leader

Marek Ohanka

Marek Ohanka

CZ PPC Team Leader

Jiří Kratochvíl

Jiří Kratochvíl

CSO

Daniel Kohout

Daniel Kohout

Brand Manager & Social Media Specialist

© 2024 Effectix. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl