Pytle-fokus - nastartování prodeje maloobchodním zákazníkům

Lukáš Zuman

Lukáš Zuman
PPC Specialist


Pytle-fokus.cz je internetový obchod s kamennou pobočkou provozovaný českou společností FOKUS-H s.r.o., který na tuzemském trhu funguje od roku 1996 a patří k nejvýznamnějším distributorům obalových materiálů pro zemědělství a potravinářský průmysl v České republice.

Společnost prodává své zboží maloobchodně i velkoobchodně a nabízí široký sortiment pytlů na obilí, dřevo, brambory atd. Posláním společnosti je patřit mezi nejlepší a stálé distributory v oboru obalových materiálů a udržet si i nadále renomé respektované společnosti. 

     
         Menší pytel na brambory 
Klientovo zadání bylo jednoduché — snížit náklady a zvýšit tržby ve složitém covidovém období.
Klient prodává hodně sezónní zboží, které většinou tvoří položky v deseti až stokorunových řádech.
Proto jsme se museli zaměřit na snížení ceny za konverzi.

Pytle využívané v zemědělství

Cíle spolupráce

Analýza a optimalizace
vyhledávacích kampaní

Analýza a optimalizace 
kampaní v nákupech Google

Analýza a optimalizace
remarketingové kampaně

Optimalizace vyhledávacích kampaní

Před započetím našich prací měl klient účet s kampaněmi spuštěný pouze půl roku, takže jsme neměli velký objem dat. Naštěstí se jednalo pouze o malý účet s deseti kampaněmi, díky čemuž jsme si mohli vyhrát s detaily. 

V první řadě jsme se zaměřili na kontrolu účtu. Byly v něm nasazeny kampaně v přesné a frázové shodě klíčových slov. U kampaní byly spuštěny rozšířené textové reklamyn a také byla nasazena kampaň s dynamickými vyhledávacími reklamami, cílená na všechny stránky webu.

Při samotné realizaci jsme využili následující nástroje z ekosystému Mergada: Mergado, Paring Bear a Bidding Fox.

Klíčová byla kombinace strategií a pravidel na úrovni značek, cen a dostupnosti. V průběhu spolupráce jsme vyzkoušeli přes 50 biddingovacích strategií a přes 100 pravidel. Díky tomu jsme zvýšili hodnotu průměrné objednávky (od 22.6.2020 - 15.3.2021) o 20 % a celkové tržby o 107 %. Nevýhodou propagace zboží s vyšší marží, nižší prodejností atp. je pokles konverzního poměru. V našem případě se jednalo o pokles o 24 %. A proto byla investice do kreditu vyšší o 141 %.

 

Ukázka optimalizace ve vyhledávacích kampaních

Návrh bez názvu (1)

Analýza a optimalizace 
kampaní v nákupech Google

V účtu již byla nasazena chytrá
kampaň v nákupech bez
segmentace, takže jsme alespoň
měli nějaká data do začátku.
Kampaň byla jako u většiny
e-shopů nejkonverznější v účtu,
tudíž jsme se zde zaměřilina
opatrnou optimalizaci,
abychom neztratili výkon.

Nejprve jsme zkontrolovali feed, abychom měli jistotu,
že nám nebude brzdit výkon kampaně, poté jsme kampaň
rozsegmentovali podle kategorií, abychom viděli výkonnost
jednotlivých kategorií a mohli jsme případně pro nejlepší
kategorie produktů vytvořit separátní kampaně. Vzhledem
k tomu, že byla na většině produktů podobná marže, nechali
jsme nakonec v účtu jen jednu nákupní kampaň a zde jsme
již pracovali pouze s optimalizací bidovacích strategií.

Analýza a optimalizace
remarketingové kampaně

V účtu byla nasazena jedna dynamická remarketingová kampaň bez většího výkonu, zkontrolovali jsme nastavená publika a výkony kampaně.

Nastavili jsme nová publika s košíkovou strategií, ale i přes změnu publik se výkon moc nezlepšil. Nakonec jsme tedy nasadili standardní remarketingovou kampaň s responzivními obsahovými reklamami, hodnocenými jako výborné, a tato kampaň se osvědčila a podávala lepší výkon. 

Ukázka optimalizace remarketingové kampaně
Jak optimalizovat remarketingovou kampaň


Barevné pytle na brambory

Zhodnocení výkonu a přínos pro klienta

Díky průběžné optimalizaci a celkovému zefektivnění účtu jsme mohli klienta po roce potěšit slíbeným snížením nákladů a zvýšením tržeb. Podařilo se nám meziročně přivést o 121,8 % více návštěv na web, zvýšit tržby o 118,7 % a snížit celkové PNO účtu o 45,9 %.

119%

Zvýšení tržeb

122%

Nárůst návštěv na webu

46%

Snížení PNO

Rok


Výsledky optimalizace kampaní pro klienta


Díky důsledné optimalizaci a pilné práci v účtu můžeme pomoci k růstu malým i velkým klientům z mnoha oborů podnikání.

Naši klienti díky tomu mají prostor pro práci na dalším zlepšování a rozšiřování svého podnikání, kdy se mohou opřít o stabilním základnu tržeb z jejich PPC kampaní.

Na projektu pracovali

Michal Horňák

Michal Horňák

Head of Programmatic

© 2024 Effectix. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl