Google Analytics 4 - revoluční změna?

Radim Kracík

9 minut čtení

27. 1. 2021

V půlce října 2020 Google oficiálně oznámil, že nové Google Analytics přecházejí z bety do ostrého provozu. Původní pracovní název Google Analytics App + Web změnil na lépe znějící Google Analytics 4 (dále jen GA4) a vypustil je do světa. Pojďme se podívat, co nové GA4 přinášejí a v čem mají být revoluční.

 

Hlavní změny oproti starším verzím Google Analytics

Dlouhá léta fungovaly Google Analytics na principu Hit > Session > User. Primárně byly založeny na návštěvách jako hlavní metrice. V Classic Analytics jsme se dívali na návštěvy, kolik jich přišlo na kterou stránku, kde návštěvy začínaly, kde končily, které návštěvy provedly konverzi, a které nikoliv. Jenže návštěva nerovná se uživatel. Uživatel navštěvuje web z různých zařízení, v různém čase, případně přechází mezi různými weby, kde ho chceme také sledovat. Proto přišly Universal Analytics s větším zaměřením na uživatele. Přesto koncept uživatele byl pořád postaven na principu pomyslného seskládávání výsledného uživatele z jednotlivých návštěv. Universal Analytics samozřejmě přinesly poměrně zásadní vylepšení jako zjednodušenou podporu cross-domain trackingu, user-id tracking, vylepšený elektronický obchod pro sledování chování uživatelů před nákupem a celou spoustu dalších vylepšení. Základní princip se ale nezměnil. Ten se mění až nyní s příchodem GA4 a jejich event based trackingem.

vyvoj-analytics

Event based tracking v Google Analytics 4

Přestože jsme si již zvykli pracovat s událostmi v rámci Universal Analytics, pořád se jednalo o jakýsi doplněk k návštěvám a uživatelům. V GA4 je všechno událost. Pokud bychom se na to podívali zjednodušeně, je geneze trackingu následující.

Classic Analytics sledovaly jednoduchý sled návštěv, kdy na identifikaci konkrétního uživatele nekladly prakticky důraz.

classic-analytics

Universal Analytics, byť pořád postavené na návštěvě jako hlavním stavebním kamenu, kladly větší důraz na identifikaci uživatelů. Tedy se snažily identifikovat individuálního uživatele.

universal-analytics

V rámci GA4 je naopak návštěva jako taková mnohem méně důležitá. Uživatel je definován souborem eventů v čase.

ga-4-events

To je naprosto zásadní posun, protože kombinace eventů tvoří vlastnosti uživatele. Větší důraz na identifikaci uživatele a jeho vlastností jsou přizpůsobeny i přehledy a nástroje, které počítají se zapojením machine learningu a prediktivní analytiky mnohem více než dříve.

Implementace GA4

Pojďme se podívat jak je to s implementací Google Analytics 4 a co k tomu je potřeba.

Zjednodušeně lze implementaci GA4 rozdělit na tři pomyslné úrovně - základní implementace, implementace s vlastními událostmi, implementace s e-commerce trackingem. Samozřejmě možností, co všechno měřit a jak tomu přizpůsobit implementaci, je mnohem více.  

Základní implementace GA4

Zde se oproti Universal Analytics mnoho nezměnilo. V administraci Google Analytics založíme novou službu Google Analytics 4. Doporučení od nás i od Google je spustit měření do GA4 paralelně vedle Universal Analytics. Tedy nenahrazovat současné měření. Nejprve tedy založíme novou službu Google Analytics 4. Doporučuji ji i pojmenovat tak, aby bylo jasné, že se jedná o GA4.

GA4-vytvoreni

Pokud budeme chtít měřit jen web, vybereme odpovídající typ měření. Zde je vidět jedna ze zásadních výhod nových Google Analytics, a to, že fungují jak pro měření webu, tak i mobilních aplikací a Androidu a iOS. Zde však zůstaneme pouze u měření na webu.

data-stream

Následně standardně zadáme URL, na které budou nové Analytics měřit a pojmenujeme si datový stream. Níže je vidět i základní sada předdefinovaných událostí, které GA4 budou měřit bez další potřeby speciální implementace.

data-stream-2

Jakmile založíme novou službu, už dostaneme ID nového měření. Na rozdíl od Universal Analytics, u kterých začínalo ID písmeny UA- zde začíná G-. Jedná se tedy o jednoduchý způsob jak poznat, které Google Analytics máte nasazené na webu.

ga4-implementace

Co se týče implementace tak buď lze nasadit gtag.js přímo do kódu, který vypadá následovně, nebo přes Google Tag Manager. K tomu se dostaneme dále.

Nasazení GA4 pomocí Google Tag Manager

Pokud již máme zkušenosti s prostředím Google Tag Manageru, začneme vytvořením proměnné – konstanty, kterou pojmenujeme, tak abychom poznali, že se jedná o GA4 a vložíme do ní ID nových GA4. S tímto ID potom budeme dále operovat.

ga4id-variable

V Google Tag Manageru najdeme předefinovaný tag pro GA4. Zatím tam jsou pouze dva typy:

  • GA4 Configuration
  • GA4 Event

Pro základní implementaci nám zatím postačí GA4 Configuration tag, který pustíme na všechny stránky.

Jakmile nasadíme nový GA4 tag, nezapomene otestovat funkčnost v debug módu a pustíme naživo. Na příkladu níže je vidět, že pouštíme jak Universal Analytics, tak i GA4 vedle sebe.

ga4-fire

Pokročilejší implementace eventů pro GA4

Nyní se podíváme, jak funguje trackování eventů v GA4 a jaké jsou rozdíly oproti Universal Analytics. V Universal Analytics má událost pevně dané parametry – povinné Kategorie, Akce a volitelné Štítek a Hodnota.

old-events

V GA4 si parametry události definujete sami. Každá událost může mít až 25 parametrů. Více parametrů můžete posílat pomocí BigQuery, více v článku od Simo Ahavy

ga4-events

V parametrech lze potom posílat celou řadu dalších informací, které využijete v reportingu přímo v Google Analytics 4 i v dalších marketingových nástrojích.

Následně přímo v Google Analytics můžeme označit, které události chceme považovat za konverzi. Tedy koncept cílů jako v Universal Analytics v podstatě odpadá a zůstává, celkem logicky, pouze možnost označení události jako konverze.

ga4events-analytics

Ecommerce tracking v GA4

Samozřejmě i měření e-commerce je v GA4 založeno na událostech. Bohužel oproti Universal Analytics, kde bylo spuštění Enhanced Ecommerce měření otázkou několika kliknutí (pokud byla na e-shopu správně nastavena DataLayer) je stejné nastavení v GA4 o hodně komplikovanější. To se s vývojem produktu pravděpodobně změní, nicméně nyní musíme pracovat s tím, co máme.

Aktivace Enhanced Ecommerce pro Universal Analytics byla jednoduchá.

ua-ecommerce

Pro Google Analytics 4 je potřeba mít pro každou součást Enhanced Ecommerce měření vlastní událost s pevně definovanými parametry. Na příkladu níže je vidět pouze událost Purchase, která je na konci konverzní trasy. Pro plnohodnotné měření je třeba obsáhnout všechny události ecommerce procesu – více o ecommerce událostech v GTM naleznete zde https://developers.google.com/tag-manager/ecommerce-ga4

ga4-ecommerce-parametres

To samozřejmě implementaci prodlouží, byť je pravda, že uživatel má větší kontrolu nad tím, co se kam v rámci GA4 posílá.

S tím souvisí i změna formátu DataLayer. Zatímco dataLayer pro Universal Analytics vypadá následovně:

dl-universal-analytics

DataLayer pro Google Analytics 4 má tento tvar:

dl-google-analytcs-4

Jak je vidět, změna se týká především produktů, kde místo „products“ je použito „items“ a u jejich parametrů je také použita předpona „item_“.

Co se týče kompatibility, pro GA4 můžeme použít původní DataLayer, nicméně DataLayer pro GA4 nemůžeme použít pro Universal Analytics. Využití původní DataLayer si můžeme usnadnit templatem od Simo Ahavy, který je schopen efektivně namapovat objekty původní DataLayer na objekty nové DataLayer. Plus dokáže jednoduše převést i Custom Dimensions do parametru události.

Samozřejmě existuje možnost vše nasadit mimo GTM pomocí gtag. Informace k tomu naleznete níže – https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ga4/ecommerce

Shrnutí dosavadních zkušeností s GA4

Pokud bych měl shrnout dosavadní zkušenost s Google Analytics 4, tak pořád je vidět, že se jedná o velmi čerstvý produkt, ve kterém chybí celá řada funkcionalit, na které jsme byli zvyklí, ať už se jedná o absenci propojení s Google Search Console, nedořešená atribuce, chybějící referral exclusion list, nedodělané konektory pro Google Data Studio atd.  

Nicméně…

Na otázku, k čemu jsou NYNÍ GA4, bych odpověděl:

„Prakticky k ničemu.“

Na otázku, zda implementovat GA4, bych odpověděl:

„Určitě ano!!

A proč? Protože Google Analytics 4 se zcela jistě stanou standardem a normou. Proto je vhodné už nyní začít sbírat data do GA4, abychom mohli v budoucnu rovnou začít využívat jejich přidanou hodnotu.

A co je příslibem do budoucnosti?

Google Analytics 4 jasně směřují k mnohem masivnějšímu zapojení machine learningu a mnohem širšímu využití prediktivní analytiky. V současnosti umožňují přístup k nevzorkovaným datům. V rámci přehledů je vidět i větší důraz customer lifetime value a podobné metriky, které určují dlouhodobou hodnotu akvizovaných uživatelů. Nové Analytické centrum v rozhraní GA 4 také naznačuje širší možnosti ad hoc analýz podobně jako v Adobe Analytics.

Další zdroje a články o Google Analytics 4

Blog

SDÍLEJTE ČLÁNEK

Chcete vědět více o zlepšení obsahu? Ozvěte se mi.

Jestli chcete být in v onlinu, odebírejte nás.

© 2024 Effectix. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl