Kompletní přehled nabídek strategií v Google Ads. Jak vybrat tu správnou?

Jakub Macenauer

7 minut čtení

14. 9. 2021

zena-za-monitorem

V Google Ads je na výběr z několika strategií nabídek, které jsou přizpůsobeny různým typům kampaní. Pro výběr té nejvhodnější strategie pro vaše PPC reklamy je důležité určit, jestli vás zajímají počty kliknutí, zobrazení, konverzí nebo zhlédnutí.

V tomto článku si rozebereme nejpoužívanější strategie a poradíme vám, jak vybrat tu správnou aby splnila cíl vaší kampaně.

Cílová CPA (Cena za konverzi)

Zkratka CPA znamená Cost per Acquisition – tedy cena za akvizici nebo konverzi. Důležité při nastavování PPC strategie tedy je, abychom si stanovili cenu, kterou jsme ochotni zaplatit za konverzi.

Při strategii Cílová CPA Google Ads automaticky nastavuje cenové nabídky tak, abyste za nastavenou cílovou cenu za akci (CPA) získali co nejvíce konverzí. V Google Ads se cena některých konverzí může od cílové lišit.

Při nastavení této strategie stačí zadat vaši požadovanou cílovou CPA.

1

Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Zkratka ROAS znamená Return on Ad Spend, česky řečeno návratnost prostředků vložených do reklamy. V podstatě se jedná o obrácenou hodnotu PNO, což je oblíbená metrika a cíl kampaní mnoha klientů a specialistů.

Cílové ROAS je strategie, kde Google Ads nastavuje bidy tak, aby maximalizoval hodnotu konverze na základě vámi požadované návratnosti. Tato návratnost je vyjádřena procentuálně.

Pro příklad:

U naší nové kampaně chceme získat hodnotu konverze 10 000 Kč, za každých 1 000 Kč utracených za reklamu, abychom vypočítali cílovou ROAS použijeme následující vzorec.

Hodnota konverze / cena za reklamu × 100 = Cílová ROAS

V našem případě by byl výsledek 1000 %, nastavili bychom tedy cílovou ROAS 1000 %.

Na obrázku níže můžete vidět nastavení této strategie – Google vám doporučí cílovou návratnost, pokud má dostatek dat.

-2

Pokud stále nevíte jakou cílovou ROAS stanovit, můžete se podívat na historické výsledky kampaně.

Přidejte si sloupec Hodnota konv. / cena:

3

Pro ještě přesnější pohled si můžete vytvořit vlastní sloupec, kde se vám ukáže ROAS v procentuálním vyjádření.

Návod na vytvoření vlastního sloupce se zobrazením ROAS vypadá takto:

4

Tyto sloupce vám pomohou při nastavení kampaně, respektive při nastavení správné výše cílové ROAS.

Maximalizovat počet kliknutí

Tato strategie nastavuje cenové nabídky tak, abyste v rámci svého denního rozpočtu získali co nejvíce kliknutí. Nezohledňuje se zde kvalita a relevance uživatelů a tudíž tato strategie není vhodná pro e-shopy a generování tržeb.

Strategii maximalizovat počet kliknutí je vhodné použít v případě, že máte velmi limitovaný rozpočet nebo nízkou hledanost klíčových slov v dané kampani.

Při nastavení doporučujeme nastavit limit nabídky maximální CPC, kterou jste ochotni zaplatit.

5

Maximalizovat konverze

Jedná se o jednu z nejjednodušších kampaní, co se nastavení týče. Jediné co musíte nastavit je rozpočet, Google Ads poté automaticky nastavuje nabídky tak, abyste v rámci stanoveného rozpočtu získali co nejvíce konverzí.

Strategii maximalizovat konverze doporučujeme použít v případě, kdy neznáte cílovou CPA / cílovou ROAS, v opačném případě je vhodnější zvolit přímo tyto strategie, které jsme popsali výše.

6

Maximalizovat hodnotu konverze

Velmi podobná strategie, ovšem bere navíc v úvahu i hodnotu konverzí, takže pokud měříte tržby a propisují se vám správně do Google Ads, je vhodnější zvolit tuto strategii oproti Maximalizovat konverze. V rámci vámi stanoveného rozpočtu se bude Google Ads snažit přinést co nejvyšší tržby.

Bohužel Google algoritmus nehledí na to, jestli je vaše kampaň ztrátová, nebo zisková, takže je stále na vás kampaň pravidelně kontrolovat.

7

Cílový podíl zobrazení

Pokud je vaším cílem zobrazit reklamu co největšímu počtu uživatelů, tak s tím vám pomůže tato strategie. Ta se soustředí pouze na splnění vámi nastaveného procentuálního podílu zobrazení a zcela ignoruje konverze. Tato strategie může být vhodná při zvyšování povědomí o značce nebo pokud chcete zaujmout vysoký podíl zobrazení na konkrétní vyhledávací dotazy.

Při nastavení je potřeba zadat požadovaný podíl zobrazení a limit nabídky maximální CPC.

8

Ruční CPC

Při použití manuální nabídky CPC získáte absolutní kontrolu nad výši nabídky, kterou jste ochotni zaplatit za kliknutí na vaší reklamu. Maximální CPC můžete stanovit na úrovní reklamní sestavy, ale také na úrovni klíčového slova.

Větší kontrola nad výši nabídky znamená ale také větší množství času upravováním a kontrolováním vámi nabízených cen.

Vhodné využití ruční CPC je u malých účtů, kde jsou nízké rozpočty nebo zde je ještě dostatečné množství konverzí (alespoň 15-30 za posledních 30 dní).

9

Ruční CPC s vylepšenou CPC (eCPC)

Strategie, která kombinuje manuální a smart bidding. Díky vylepšené ceně za proklik (eCPC) můžete získat více konverzí z manuálního nabízení cen.

ECPC funguje tak, že zvyšuje max. nabídky CPC u kliknutí, která s větší pravděpodobností povedou ke konverzi. U kliknutí s menší pravděpodobností konverze se max. nabídky CPC sníží. Tato funkce vám pomůže zvýšit počet konverzí a lépe zhodnotit rozpočet.

Při nastavení stačí u strategie Ruční CPC zaškrtnout políčko Zvyšte počet konverzí pomocí vylepšené CPC, dále zvolit jestli chcete optimalizovat s ohledem na počet nebo hodnotu konverzí. Pokud se vám do Google Ads propisuje hodnota konverzí (nejčastěji u e-shopu) je lepší zvolit Optimalizaci pro hodnotu konverzí.

10

Jakou strategii tedy vybrat?

Nejprve je třeba si ujasnit, jaký je váš cíl v Google Ads s danou kampaní.

Obecně se jedná o 3 cíle.

  1. Prodej – u e-shopu se jedná o prodej na webu, u služeb to může být odeslání poptávky.
  2. Povědomí o značce – zlepšení povědomí o značce nebo produktu.
  3. Návštěvnost webu – přivést co nejvíce relevantních uživatelů na web.

Tento cíl vám pomůže s rozhodnutím, jakou Google Ads strategii zvolit.

Prodej e-shop: Cílová návratnost do investic (ROAS), maximalizovat hodnotu konverze.
Prodej služby: eCPC, Cílová CPA, Maximalizovat konverze.
Povědomí o značce: Cílový podíl zobrazení.
Návštěvnost webu: Ruční CPC, maximalizovat počet kliknutí.

Stačí si tedy ujasnit, jaké máte cíle – a ty vás už povedou k výběru vhodné strategie. A pokud byste přece jen váhali, obraťte se na nás

Blog

SDÍLEJTE ČLÁNEK

Chcete vědět více o zlepšení obsahu? Ozvěte se mi.

AUTOR:

Jakub Macenauer
PPC Specialist


Více o Jakubovi

Jestli chcete být in v onlinu, odebírejte nás.

© 2024 Effectix. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl