3 nejčastější pravopisné chyby v PPC reklamách a jak se jim vyhnout

Jakub Sinčák

9 minut čtení

2. 5. 2023

Narazili jste někdy při textaci PPC reklam na slovo, u kterého jste si nebyli jistí pravopisem? A začali jste pak správný tvar vyhledávat na Googlu? Nebo máte dojem, že v reklamách nechybujete? Jazykové nedostatky mohou vést k negativnímu vnímání značky a k poklesu její důvěryhodnosti. Zároveň vrhají špatné světlo na vás, potažmo na agenturu, ve které působíte. 

V tomto článku se dozvíte nejen o nejčastějších pravopisných chybách v PPC reklamách, ale také o tom, jak se pravopisných chyb zcela vyvarovat s pomocí spolehlivé bezplatné služby.

Pravděpodobně nepřekvapíme tvrzením, že velká část PPC specialistů psaní reklamních textů nepovažuje za nikterak oblíbenou činnost. Svědčí o tom i velký zájem o testování copywriterských dovedností nástroje ChatGPT, který otevřel dosud nevídané možnosti pro využití umělé inteligence v našem oboru. Faktem zůstává, že textace je velice důležitou součástí našeho řemesla a dosud neexistují spolehlivé nástroje, které by úlohu člověka v tomto procesu plně nahradily.

Texty v inzerátech píšeme s cílem zaujmout potenciálního zákazníka a přesvědčit ho, aby u nás či u našeho klienta nakoupil. Existuje vícero způsobů jak uživatele odradit, ale mezi ty vůbec nejosvědčenější zcela jistě patří pravopisné chyby. Asi se shodneme na tom, že hrubky nepatří mezi pochybení z kategorie obhajitelné.

Pojďme se na nejčastější chyby v PPC reklamách podívat společně.


Procenta a měny

Velice často se s chybným zápisem setkáte právě u procent a měn. Tak schválně, jak byste správně napsali slevu v procentech: 30% sleva nebo 30 % sleva? Odpověď zní, že oba zápisy jsou správné, záleží ale na kontextu, ve kterém je použijete. Máte-li na mysli třicetiprocentní slevu, pak se jedná o přídavné jméno a znak % proto napište bez mezery ihned za číslici. Pro zajímavost: pravidla českého pravopisu připouští i tvar 30procentní, v praxi se s ním ale téměř nesetkáte. Při psaní PPC reklam se ale častěji setkáte s významem sleva třicet procent. V tomto případě je jedinou správnou variantou zápis s mezerou, tedy sleva 30 %.

Pozn.: nesprávné tvary jsou v textu označené *

Akce: Sleva 20 % na vybraný sortiment.
Využijte 20% slevu na vybraný sortiment.
Sleva 20%* na vybraný sortiment.

Ukázka časté pravopisné chyby v PPC reklamě

U měn platí stejná pravidla jako u procent. Složený výraz bez mezery, například 30Kč, čteme jako přídavné jméno třicetikorunový, kdežto při významu třicet korun českých píšeme 30 Kč. Můžete se setkat i se zápisem 30,– či 30,– Kč, příručka ale doporučuje zůstat u tradičního zápisu, který navíc v textových reklamách vypadá lépe.

Doprava od 79 Kč.
Uplatněte 100Kč slevový kupon.
Doprava nad 3000Kč* zdarma.

Pleonasmy

Dalším jevem, se kterým se setkáváme nejen v reklamách poměrně často, jsou pleonasmy. Definice v Akademickém slovníku cizích slov říká, že se jedná o stylistickou figuru vznikající nahromaděním výrazů významově blízkých nebo nadbytečné hromadění synonym různého slovního druhu.

V PPC reklamách se tento nešvar nejčastěji vyskytuje v případech, kdy chce autor zdůraznit určitou vlastnost produktu nebo služby. Uvádíme pár jednoduchých příkladů, se kterými se setkáváme v praxi.

Dárek zdarma*

S tímto příkladem se setkal asi každý. Slovo zdarma je zde očividně nadbytečné, jelikož každý dárek je ze své podstaty zdarma, není proto třeba tuto vlastnost opakovat.

Bezplatná konzultace zdarma*

Opět velice podobný příklad. Slova bezplatná a zdarma jsou v tomto kontextu synonyma, tudíž bohatě stačí použít pouze jedno z nich.

Bio přírodní kosmetika*

Uznáváme, že v tomto případě už to není tak jednoznačné a mohli byste argumentovat, že přívlastky bio a přírodní neznamenají totéž. Částečně souhlasíme, ale zastáváme názor, že pokud lze, tak bychom se významově blízkým slovům měli vyhýbat a raději zvolit jiné slovo, které nadpis odliší.

Pokud se zamyslíte, tak vás určitě napadnou další příklady pleonasmů, které jste v reklamních textech viděli. Často se nadužívají také superlativy jako nejlepší, nejkvalitnější a jim podobné, které se navíc kumulují za sebou, čímž také vznikají pleonasmy.


Pomlčka a spojovník, neboli – a -

Zdánlivě se může jednat o nepatrnou chybu, které si s velkou pravděpodobností nikdo nevšimne. Rozdíl mezi spojovníkem a pomlčkou spousta lidí ani nerozlišuje. Přitom právě v PPC reklamách tato znaménka využíváme často hlavně z důvodu, že nám umožňují text zkrátit, případně oddělit různé části sdělení.

Co říká na rozdíl mezi spojovníkem a pomlčkou příručka?

Spojovník () je krátká vodorovná čárka. V češtině tento znak užíváme tehdy, chcemeli vyjádřit, že jím spojené výrazy tvoří těsný významový celek.

Pomlčka (–⁠) je dlouhá vodorovná čárka. Obvykle bývá užívána ve funkci oddělování částí projevu, vyjádření rozsahu nebo vztahu, či nahrazení čárky.

Pojďme si to rovnou ukázat na příkladu. Mnohdy při psaní nadpisů chcete zmínit název brandu a k tomu doplnit slogan nebo výjimečnou vlastnost. Patří tam pomlčka nebo spojovník?

Effectix – Budeme vaším partnerem
Effectix - Budeme vaším partnerem*

Konkrétně k tomuto využití se příručka nevyjadřuje, ale jsme toho názoru, že musíme použít pomlčku ohraničenou mezerami. Můžeme argumentovat právě funkcí oddělování částí projevu, případně funkcí nahrazení čárky. Navíc spojovník v tomto případě zcela jistě použít nelze, ten totiž označuje těsnou vazbu a nikdy ho neoddělujeme mezerami z obou stran zároveň.

Pokud pomlčkou chcete znázornit rozsah, tak u jednoslovných výrazů nepište mezery. Naopak u výrazů, kde jsou 2 a více slov, pomlčku oddělte mezerami z obou stran, například 22. 3. –⁠ 25. 6.

Ukázka správného i chybného zápisu pomlčky


Tip: Pomlčka (–⁠) se ve Windows píše pomocí kombinace levý Alt + 0150 a v macOS Option + spojovník (-).

Návod, jak zapsat pomlčku

Teď si pojďme ukázat pár příkladů, ve kterých naopak využijeme spojovník (-). Jedním z výrazů je eshop. Právě cizí slova jsou jednou ze skupin, kde píšeme spojovník: e-shop, make-up, on-line... Na druhou stranu i sama příručka přiznává, že u cizích slov je úzus velice rozkolísaný – podle Akademického slovníku současné češtiny lze použít i pravopisnou podobu eshop, jejíž užití je částí uživatelů češtiny považováno za přijatelné. Internetová jazyková příručka ovšem doporučuje pouze tvar e-shop.

Ať už se rozhodnete použít jakoukoliv pravopisnou podobu, měli byste v rámci komunikace konkrétního brandu, či alespoň kanálu, postupovat jednotně.


Jak se vyvarovat pravopisných chyb

A na závěr tohoto článku se hodí říct, jak se chyb v textech vyvarovat. Asi jste se i vy sami už někdy ocitli v situaci, kdy si nad pravopisem lámete hlavu. Chcete použít nějaké slovo a nevíte, jak ho pravopisně správně napsat. Ptáte se všech kolegů v okolí, každý z nich tvrdí trochu něco jiného, tak se obrátíte na Google a rozkliknete první odkaz ve výsledcích vyhledávání.

Proč tento postup není příliš vhodný?

Možná jste si všimli, že jsme v tomto textu hned několikrát odkazovali na Internetovou jazykovou příručku spravovanou Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky. Na rozdíl od ostatních webů máte u této on-line příručky jistotu, že informace v ní obsažené jsou správné a v souladu s pravidly. Její výhodou je i to, že obsahuje jak slovníkovou, tak i výkladovou část, můžete si tedy ověřit nejen problematické jazykové jevy, ale i tvarosloví.

Internetovou jazykovou příručku si můžete jednoduše uložit do záložky v prohlížeči a používat ji kdykoliv, kdy ji budete při psaní textových reklam potřebovat.

Chybovat je lidské a není tomu jinak ani v případě záludného českého pravopisu. I přesto bychom měli mít na paměti, že námi vytvářené reklamy čtou stovky tisíc lidí, a proto bychom měli usilovat o to, abychom v jazyce chybovali co možná nejméně.

Přečtěte si také:

5 tipů, jak můžete využít ChatGPT ve svých PPC kampaních

Blog

SDÍLEJTE ČLÁNEK

Chcete vědět více o zlepšení obsahu? Ozvěte se mi.

AUTOR:

Jakub Sinčák
PPC Specialist


jakub.sincak@effectix.com

Více o Jakubovi

Jestli chcete být in v onlinu, odebírejte nás.

© 2024 Effectix. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl