Project management v éře AI: připravte se na převratné změny!

Jan Hloušek

6 minut čtení

12. 6. 2023

Nejviditelnější dopady příchodu umělé inteligence dnes sice sledujeme u profesí, jako jsou vývojáři, grafici nebo překladatelé. Nicméně schopnosti AI jsou už tak obrovské, že brzy promění naprostou většinu intelektuálních profesí, tedy i obor projektového řízení. Jaké změny mohou projektoví manažeři očekávat a jak se na ně připravit?

Po sociálních sítích kolují „zaručené“ seznamy profesí, které do pár let údajně přestanou existovat. Při racionálnějším pohledu se ale bude spíše jednat o hlubokou transformaci, díky které budou tito experti s umělou inteligencí plně koexistovat a využívat její přínosy.

Jejich znalosti a zkušenosti budou i nadále potřebné, ale už nebudou ztrácet čas například analytickými, administrativními nebo rutinními úkoly. Místo toho se jim otevře prostor ke zvyšování kvality svých výsledků, strategickému řízení, případně koordinaci a komunikaci své práce v reálném světě.

A to samé čeká i projektové manažery. Pojďme se tedy podívat, které oblasti project managementu umělá inteligence pravděpodobně kompletně převezme, promění nebo výrazně zlepší.

1. Výběr projektů a jejich prioritizace

Umělá inteligence bude schopna s mnohem větší rychlostí, přesností a kvalitou analyzovat velké množství dat, které do projektů vstupují. Díky tomu bude moci předpovědět úspěšnost jednotlivých projektů a navrhnout jejich prioritizaci. Zároveň nebude zatížena jakýmikoliv lidskými předsudky nebo emocemi. Firmy a projektoví manažeři se tak od začátku budou soustředit na návrhy, které mají nejvyšší přidanou hodnotu a šanci k úspěšnému dokončení.

2. Komplexní monitoring v reálném čase

Technologie vybavené AI budou také schopny monitorovat projekty v reálném čase. Umělá inteligence bude kontrolovat jednotlivé kroky, hlídat dodržování správných postupů, případně předvídat jejich možné problémy. Navíc okamžitě vyřeší jednoduché procesní nedostatky, které by vedly k fatálním důsledkům. Tím se výrazně sníží potenciální rizika a zvýší úspěšnost dokončení projektů.

3. Rychlejší definice a plánování projektů

Robustní AI systémy pomohou projektovým manažerům lépe definovat a plánovat jednotlivé projekty. Tyto činnosti jsou nyní časově velmi náročné a nedokážou zohlednit všechny dostupné informace, které mohou mít vliv na výsledky projektů. Už na začátku se tak odhalí potenciální problémy, jako jsou nejednoznačnosti, duplicity či nekonzistence. Zároveň se mnohem přesněji odhadnou skutečné požadavky na zdroje – ať už finanční, materiální, technické či lidské.

4. Reporting a virtuální asistence

Značnou výhodou budou také automatizované reporty. Projektovým manažerům přinesou ohromnou úsporu času, ale proniknou hlouběji do stavu procesů a objektivně zobrazí stav projektu, dosažené přínosy, potenciální skluzy nebo náladu v týmu. Virtuální asistenti založení na AI usnadní každodenní činnosti projektových manažerů, jako je organizace schůzek, připomínání důležitých termínů nebo kontrola stavu úkolů.

5. Rychlejší a přesnější testování

Pokud se bavíme o projektech velkého rozsahu, jen zřídkakdy se obejdou bez různorodých systémů, které je třeba otestovat předem. Pokročilá řešení vybavená AI umožní včasné odhalení chyb, samoopravné procesy a efektivnější optimalizaci. Výrazně se také sníží čas strávený těžkopádnými testovacími činnostmi, sníží se počet předělávek a v konečném důsledku se dosáhne téměř bezchybných řešení.

Nová role projektových manažerů

Všechny výše uvedené přínosy umělé inteligence zní téměř jako pohádka… ale ta je opravdu už blízko! Proto je nutné si co nejdříve uvědomit, že se brzy výrazně promění role projektových manažerů. AI převezme mnoho dosavadních činností a projektoví manažeři se budou muset zaměřit na zcela nové oblasti svého rozvoje.

Bude se jednat zvláště o posilování „měkkých“ dovedností (tzv. soft skills), jako je leadership, koordinace týmů, strategické myšlení či efektivní komunikace. Projektoví manažeři budou také muset prohlubovat své znalosti AI technologií, aby mohli koordinovat jejich implementace, ladit dané systémy, případně kontrolovat jejich výstupy.

Abych ale mírnil skepsi a vliv trochu elánu do žil, tak si dovolím citovat výrok, který padl na konferenci Project Restart 2023. „AI nenahradí projektové manažery. Projektové manažery nahradí projektoví manažeři, kteří budou umět používat AI.“ Proti tomu se nedá nic říct a přináší to více příležitostí než obav.

Otevřené pole project managementu

Ačkoli se tedy s příchodem AI pojí radikální změny i v případě projektových manažerů, rozhodně by se neměli obávat ztráty svého místa. Pokud nezanedbají svůj další rozvoj, otevřou se jim naopak nové příležitosti pro jejich profesní růst a možnost využít technologie ke zlepšení svých schopností.

Pokud vás téma AI zajímá, doporučujeme článek našeho kolegy Lukáše na téma AI a R studio – optimalizace meta tagů na „jeden“ klik!, kolegy Honzy s názvem 5 tipů, jak můžete využít ChatGPT ve svých PPC kampaních nebo 7 trendů v PM pro rok 2024: pohled českých projekťáků od našich kolegů z Freela.

 

 

 

 

Blog

SDÍLEJTE ČLÁNEK

Chcete vědět více o zlepšení obsahu? Ozvěte se mi.

AUTOR:

Jan Hloušek
CZ Project Management Team Leader

+420 603 363 462
jan.hlousek@effectix.com

Více o Honzovi

Jestli chcete být in v onlinu, odebírejte nás.

© 2024 Effectix. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl