Jak dosáhnout vysokého hodnocení obsahu EAT (EEAT) pro lepší SEO

Thuy Linh Nguyen

6 minut čtení

15. 4. 2023

Chcete vytvářet kvalitní obsah na webu, který bude vyhledávač hodnotit pozitivně? Využijte koncept E-E-A-T, podle kterého Google určuje, zda je obsah pro čtenáře hodnotný a zda by se měl dobře umístit v SERP. V tomto článku se dozvíte, proč je důležité koncept E-E-A-T zahrnout do SEO strategie a jak dosáhnout vysokého hodnocení obsahu ve vyhledávání.

Co je E-A-T?

V pokynech pro hodnotitele kvality vyhledávání společnosti Google se koncept E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) definuje jako úroveň odbornosti, autoritativnosti a důvěryhodnosti, kterou dosahuje webová stránka a tvůrce obsahu. Google tento princip zohledňuje při hodnocení kvality obsahu, což se odráží i na umístění daného webu ve výsledcích vyhledávání.

Na konci roku 2022 Google přidal do hodnocení další faktor zkušenosti pod zkratkou E (Experience). Faktor zkušenosti označuje, do jaké míry autor disponuje nutnými znalostmi či dovednostmi v daném tématu. E-E-A-T má především velký vliv na stránky, které jsou klasifikovány jako YMYL (Your Money, Your Life).

Faktory pro vyhodnocení obsahu (E-E-A-T)

Co je YMYL?

Do kategorie YMYL spadají stránky, které mají vliv na životy lidí v oblastech týkajících se zdraví, financí, práva, bezpečnosti apod. Příklady webových stránek, kde je požadována vysoká úroveň odbornosti, autority a důvěryhodnosti, jsou stránky bankovních a zdravotnických institucí. Na druhou stranu, některá témata, jako například cestování či vaření, vyžadují nižší míru E-E-A-T.

Podle společnosti Google je důvěra (Trust) nejdůležitější složkou tohoto konceptu, protože nedůvěryhodné stránky budou mít nízké ohodnocení podle E-E-A-T bez ohledu na to, jak zkušené, odborné nebo autoritativní se mohou zdát.

Věděli jste že...
...U vytváření textů pomocí umělé inteligence Google přímo nezakazuje generování textů skrze AI (např. ChatGPT) v případě, že text je přínosný pro uživatele a splňuje podmínky E-E-A-T.

Jak dosáhnout vysokého hodnocení E-E-A-T?

Pokud uvažujete o vylepšení vašeho obsahu na webu s ohledem na E-E-A-T, lze podle Search Engine Journal doporučit následující kroky, které pomůžou vašemu webu získat větší autoritu a důvěryhodnost.

1. Řekněte návštěvníkům webu, kdo jste

Jednoduchým způsobem, jak prokázat vaši odbornost, autoritu a důvěryhodnost vašeho webu, je mít stránku O nás nebo Náš Tým, kde popíšete, kdo jste a co děláte. Pokud ještě nemáte tuto stránku, doporučujeme ji vytvořit.

2. Spolupracujte s odborníky na tvorbě obsahu

Google ocení obsah od lidí, kteří vědí, o čem mluví. Místo abyste si najímali osoby s nedostatečnými znalostmi pro psaní textů na určité téma, raději spolupracujte s odborníky v dané oblasti a vytvářejte obsah, kterému bude Google důvěřovat.

3. Ujasněte si účel vašeho obsahu

Chtěli byste čtenáře informovat, inspirovat nebo přesvědčovat? Snažte se používat názvy a nadpisy, z nichž bude návštěvníkům vašich stránek maximálně jasné, co publikujete. Nevytvářejte příliš dlouhý a nesrozumitelný obsah. Přejděte rovnou k věci a co nejjasněji se věnujte určitému tématu.

4. Pravidelně aktualizujte obsah

Udržujte svůj obsah aktuální tím, že jednou za nějaké období aktualizujte články a osvědčené postupy. Následně zkontrolujte, zda váš web neobsahuje nefunkční odkazy, zejména se jedná o webové stránky s dobrým hodnocením.

5. Odkazujte na vysoce kvalitní zdroje

Pokud chcete být vnímáni jako experti v dané oblasti, musíte se opírat o skutečná data. Odkazujte tedy na důvěryhodné zdroje, studie a výzkumné práce, abyste podpořili svá stanoviska a ukázali, že víte, o čem mluvíte. Dále můžete také odkazovat na odborníky z oboru.

6. Zvažte více úhlů pohledu

Aby obsah působil důvěryhodně, měli byste se na problémy dívat komplexně z více úhlů pohledu. Cílem je tedy vysvětlit různé pohledy na dané téma, abyste si u publika vybudovali důvěru a působili jako odborník.

7. Věnujte pozornost své pověsti na internetu

Vaše online pověst může ovlivnit důvěryhodnost vašich stránek. Chraňte pověst vaší společnosti tím, že si budete dávat pozor na negativní ohlasy a na negativní recenze budete okamžitě reagovat. Povzbuzujte zákazníky, aby zanechávali pozitivní recenze o vaší značce.


Princip E-E-A-T je vodítko, které Google používá k určení toho, do jaké míry je obsah kvalitní a jak se budete umísťovat v SERP. Ačkoli tedy není přímým faktorem hodnocení, může mít nepřímo vliv na celkové hodnocení ve vyhledávání. V případě, že se jedná například o web týkající se financí, bude očekávána vysoká úroveň E-E-A-T z důvodu YMYL obsahu. Pokud jste doteď  E-E-A-T v rámci SEO strategie neřešili, doporučujeme se na něj zaměřit, abyste uspěli ve výsledcích vyhledávání.


Zdroje:

https://www.searchenginejournal.com/google-e-e-a-t-how-to-demonstrate-first-hand-experience/474446/#close
https://www.searchenginejournal.com/google-eat/what-is-it/#close
https://developers.google.com/search/blog/2023/02/google-search-and-ai-content
https://developers.google.com/search/blog/2022/12/google-raters-guidelines-e-e-a-t

Přečtěte si také:

AI a R studio – optimalizace meta tagů na „jeden“ klik!

Blog

Chcete vědět více o zlepšení obsahu? Ozvěte se mi.

AUTOR:

Thuy Linh Nguyen
SEO Specialist


linh.nguyen@effectix.com

Více o Linh

Jestli chcete být in v onlinu, odebírejte nás.

© 2024 Effectix. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl