Úspěšná migrace velkého webu: Jak na to?

Natálie Trang Cuová

7 minut čtení

20. 9. 2023

Jak probíhá migrace webu a co všechno do ní může spadat? Jaké nástrahy může přinést? A jak se vyvarovat ztrátě dat? Odpovíme v následujícím průvodci, ve kterém vám přineseme tipy, jak na úspěšnou migraci i velkých webových stránek. 

Co je přesun (migrace) webu?

Migrace není vždy pouze o přesunu. Může to být každá změna, která radikálně ovlivní web a jeho pozici ve výsledcích vyhledávání SERPu. Když se web přesune na novou doménu, hostingovou platformu nebo systém pro správu obsahu (CMS), je klíčové dodržet migrační strategii, která snižuje riziko ztráty dat, pokles výkonnosti a výpadky webu.

Mezi běžné migrační události patří:

 • Přechod na jinou platformu.
 • Přesun na jiný hosting nebo server.
 • Přesun na jinou doménu.
 • Změna protokolu z HTTP na HTTPS.
 • Změna architektury webu nebo struktury URL.
 • Sloučení webů nebo obsahu.
 • Redesign webu.
 • Přechod na nový CMS. 

Proč se věnovat migraci webu?

Existuje několik důvodů, proč byste mohli uvažovat o migraci webových stránek. Může se jednat o zvýšení bezpečnosti webu, aktualizaci image značky nebo zlepšení uživatelského prostředí. V jakémkoliv případě je důležité dodržet pečlivý migrační proces, abyste úspěšně aktualizovali své stránky, aniž byste ohrozili své pozice ve vyhledávačích, návštěvnost a příjmy.

A co když se jedná o velký web? Velké weby mají své specifikum, jako je rozsáhlá historie, obrovské množství dat, složité CMS a mnoho dalších faktorů. Z pohledu SEO hrají důležitou roli faktory jako velikost a aktuálnost sitemapy, soubor robots.txt nebo i crawl budget.

Mezi časté chyby patří nedostatečné plánování, špatně zvolený čas migrace (např. během hlavní sezóny), nedostatečné testování v rámci různých webových prohlížečích a zařízeních nebo zanedbaný soubor sitemap.xml, který ovlivňuje indexaci.

10 klíčových kroků úspěšné migrace webu

 1. Stanovení cílů migrace: Zjistěte, jaké jsou cíle migrace a které části webu se migrace týká.
 2. Plánování a rozsah: Informujte všechny zúčastněné strany o plánovaných změnách, jejich rozsahu a časovém plánu. Důležité je informovat také zákazníky.
 3. Zodpovědnost za migraci: Určete, kdo bude mít na starosti vedení projektu – interní SEO tým nebo SEO agentura. Nastavte jasný plán a harmonogram celého projektu.
 4. Předmigrační audit: V této fázi by měly být zaznamenány, schváleny a naplánovány všechny požadavky, včetně těch SEO aktivit.
 5. Očekávání stakeholderů: Zjistěte, jaká další oddělení projekt ovlivní a stanovte, co od nich potřebujete. Vysvětlete jim, proč může dojít ke snížení výkonnosti webu.
 6. Harmonogram a den D: Nový web by ideálně měl být spuštěn v době nejnižšího provozu, a zároveň by váš tým měl být připraven reagovat na případné problémy.
 7. Testování migrace: Sledujte a zaznamenávejte výkon stávajících stránek pro následné srovnání stavu před migrací a po migraci. Doporučujeme ponechat stávající web v provozu až do dokončení migrace a testování.
 8. Redesign webu: Mělo by být již jasné, kde budou jednotlivé prvky umístěny a jaké funkcionality by měl budoucí web obsahovat – vše by mělo být schváleno.
 9. Technický audit po migraci: Prvky technického auditu mohou zahrnovat kontrolu struktury URL, meta tagů, nadpisové struktury stránek, sitemapy, stránkování webu, kanonických URLs, robots.txt, obrázky, nefunkční odkazy a další (podrobnosti k tomuto bodu viz níže).
 10. Měření výkonu a chování webu po migraci: Menší weby můžete porovnávat 4-8 týdnů po migraci, zatímco u větších webů doporučujeme počkat přibližně 3 měsíce a poté provést srovnání s původním řešením.

Prvky standardního technického auditu

 • Kontrola struktury URL adres.
 • Kontrola meta tagů (titulek, popisek) – především jejich obsah a délka.
 • Kontrola nadpisové struktury stránek včetně kontroly obsahu pro vyloučení low content pages.
 • Kontrola, zda nový web obsahuje sitemapu.
 • Kontrola správného stránkování webu.
 • Kontrola kanonických URL adres.
 • Kontrola robots.txt a zda obsahuje všechny potřebné direktivy.
 • Kontrola obrázků, zda jsou komprimované a ve správných formátech.
 • Kontrola nefunkčních odkazů a dalších 404 error stránek.
 • Kontrola reálného výkonu a rychlosti stránek – především měření v dlouhém horizontu a v období nejvyšší vytíženosti pro reálnou simulaci.
 • Kontrola přesměrování URL adres – pomocí 301, 302 nebo 308 stavového kódu.
 • Kontrola přesměrování domén.
 • Kontrola interních odkazů.
 • Kontrola a implementace analytických nástrojů.

Nejčastější chyby při migraci webu

 • Migrace již proběhla bez konzultace se SEO specialisty.
 • Chybí historické záznamy crawlování a seznamy všech URL.
 • Existují chybové stavové kódy 4xx a 5xx.

 Nejčastější chyby po migraci webu

 • Chybně nastavený soubor robots.txt.
 • Neaktualizovaná sitemap.xml.
 • Chybějící přesměrování stránek.
 • Špatně nastavení kanonických URL adres.
 • Chybně nastavené direktivy (noindex, nofollow, index, follow a další).
 • Existence chybových stavových kódů (4xx, 5xx).
 • Problémy s mobilním rozhraním a jejich responzivitou.
 • Chybně nastavené aktivní reklamy.
 • Nesprávná implementace analytických nástrojů. 

Praktické rady na závěr 

 • Včas informujte své zákazníky o nadcházejících změnách.
 • Neprovádějte migraci celého obsahu najednou.
 • Neprovádějte více typů migrací současně.
 • Migrujte během nejnižší návštěvnosti webu.
 • Spolupracujte s vývojáři na návrhu funkcionalit nového CMS.
 • Udělejte si zálohu kompletního webu (nejlépe dvakrát).
 • Připravte si seznam všech URL adres pro následné přesměrování.
 • Aktualizujte účet v Google Search Console (doména, sitemap, ověření účtu atd.).
 • Zkontrolujte obsahové změny ve zdrojovém kódu stránky.
 • Monitorujte a vyhodnocujte rychlost webu.
 • Zkontrolujte externí feedy. 

Užitečné nástroje pro úspěšnou migraci webu


V případě nedostatku času, interních kapacit nebo pokud si na celý migrační projekt netroufáte, napište nám. Rádi vám s migrací webu pomůžeme. 

Užitečné odkazy

https://www.searchenginejournal.com/managing-successful-seo-migrations/336087/
https://www.besteto.cz/migrace-webu/
https://www.evisions.cz/blog-2021-09-15-pruvodce-migraci-webu-z-pohledu-seo-aneb-nezahravejte-si-s-organickou-navstevnosti/

 

 

 

Blog

SDÍLEJTE ČLÁNEK

TAGY

Chcete vědět více o zlepšení obsahu? Ozvěte se mi.

AUTOR:

Natálie Trang Cuová
SEO&UX Specialist


trang.cuova@effectix.com

Více o Natálii

Jestli chcete být in v onlinu, odebírejte nás.

© 2024 Effectix. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl